Perjantai 22. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Visa
Julkaistu 24.8.2018 15:00

Kristillinen elokuva pärjäänyt Hollywoodissa

Uunituoreessa elokuvassa Haastattelu Jumalan kanssa Afganistanista palannut toimittaja päätyy esittämään Jumalalle vaikeita kysymyksiä. Filmi julkaistiin äsken Yhdysvalloissa. Kuvakaappaus elokuvan trailerista

Kristillisten eloku­vien suosio on kasvanut jo jon­kin aikaa. Muu­tama hengellinen Hollywood-filmi on saanut näky­vyyttä Suomessakin, mutta käy­tännössä buumi keskittyy pitkäl­ti Yhdysvaltoihin, joissa suurin osa elokuvista tehdään ja jossa uskonnollissävytteiselle sisällölle on enemmän yleisöä.

 

Vielä parikymmentä vuotta sit­ten Hollywoodissa käytännössä si­vuutettiin uskonnollisesti viritty­nyt yleisö, mutta tällä vuosituhan­nella – kristillisten elokuvien tason noustua – tilanne on muuttunut. Siinä missä vuonna 1996 julkais­tiin 16 vahvasti sisällöltään kristil­listä elokuvaa, vuonna 2015 niitä julkaistiin jo 65.

 

Eräällä tapaa lasikaton mur­si maailmanlaajuisesti levinnyt ja Suomen teattereissakin pyörinyt The Passion of the Christ (2004). Vakaumuksellisena kristittynä tunnetun Mel Gibsonin ohjaama teos Jeesuksen viimeisistä elin­tunneista osoitti, että myös hen­gellisellä tarinalla voi menestyä.

 

Raamatun kerronnalle pitkäl­ti uskollinen kärsimysspektaakke­li maksoi 30 miljoonaa ja tuotti lo­pulta yli 610 miljoonaa, mikä teki siitä sekä kaikkien aikojen suosi­tuimman että taloudellisesti kan­nattavimman kristillisen elokuvan.

 

 

Perheet kaipaavat pehmeitä arvoja

Mistä sitten amerikkalaisten kas­vanut kiinnostus hengellisten elo­kuvien katseluun on peräisin?

 

The Week arvioi keväällä, että kysyntä alkoi kasvaa vuosituhan­nen vaihteessa, kun maailmas­ta tuli epävarmempi paikka elää. Lehden mukaan muun muassa terrorismin pelko sai monet ame­rikkalaiset tukeutumaan vahvem­min uskontoon, mikä näkyi jopa hetkellisenä kirkossakäyntien li­sääntymisenä.

 

Kristillissävytteisissä tarinoissa ihmisiä viehättää se, että ne luo­vat heihin uskoa ja toivoa sekä an­tavat keskivertoa Hollywood-fil­miä lämminhenkisemmän näkö­kulman elämään.

 

– Monet isät ja äidit haluavat mennä elokuviin koko perheenä tai istua alas ja katsoa niitä olo­huoneessaan. Halutaan yhteinen kokemus perheenä, kuvaili Fox Newsin radiojuontaja Todd Star­nes viime viikolla (22.8.), kun ka­navalla keskusteltiin kristillisen elokuvan suosiosta. Juttu pureu­tui myös uutuuselokuvaan An In­terview with God (Haastattelu Ju­malan kanssa), jonka kantava teema on se, että Jumalalle voi esittää vaikeitakin kysymyksiä.

 

Starnesin mukaan kristillises­sä elokuvassa ei olekaan kyse sii­tä, että ihmisiä lyödään päähän Raamatulla, vaan siitä, että ihmi­set voivat ”katsoa uskon tarinoita, jotka yhdistyvät heidän oman elä­mänsä kokemuksiin”.

 

 

Raha ratkaisee levityksessä

Jotkut lähimenneisyyden kristil­liset elokuvat, kuten Nooa (2014) ja Maria Magdaleena (2018) ovat päätyneet Suomen teatterilevityk­seenkin. Lopulta kuitenkin vain harva hengellisväritteinen teos vakuuttaa täkäläisen markkina­koneiston.

 

– Tosi paljon julkaistaan eloku­via, jotka eivät päädy tänne. Tääl­lä otetaan varman päälle, etsitään mahdollisimman hyvää tuottoa eikä uskalleta ottaa riskiä. Niinpä kristilliset elokuvat jäävät toden­näköisesti pois ja tilalle otetaan muuta, minkä tiedetään myy­vän paremmin, kertoo elokuva-arvosteluohjelma Filminurkkaa AlfaTV:lle tekevä Kimmo Kestilä.

 

Hänen mukaansa Suomessa tulee teatterilevitykseen kahdes­ta viiteen uutta elokuvaa viikossa. Kristillisten elokuvien osuus tässä joukossa on promillepeliä.

 

Kestilän mukaan puhuminen Jumalasta on Suomessa muutoin­kin Yhdysvaltoihin verrattuna vai­keampaa.

 

– Tuntuu, että kun täällä puhu­taan kristillisyydestä, se on jota­kin kamalaa. Jenkeissä Jumala ei ole niin paha asia. Maaperä on eri­lainen.

 

 

Raamattutulkinta hämmentää

Yksi kristillisten elokuvien ongel­ma on myös tietty tulkinnanva­raisuus. Raamatun kertomusten melko ronskikin muokkaaminen hämmentää joitakin kristittyjä katsojia.

 

Raamattuaiheiseen elokuvaan liittyvä ennakko-odotus voi vaih­tua pettymykseen, kun käsikir­joittaja on tehnyt omia taiteelli­sia ja näkemyksellisiä valintojaan.

 

– Tämä on aina vähän ongel­mallista. Elokuva kun ei ole sama kuin dokumentti, vaan se on aina jokin näkemys, Kestilä myöntää.

 

Näyttää siltä, että valkokan­kaille tullaan ammentamaan Raamatun kertomuksista jatkossakin. Muun muassa The Passion of the Christista on tulossa jatko-osa, jonka ilmestymisajankohtaa ei vielä tiedetä. Joka tapaukses­sa Jeesusta jo filmin ykkösosas­sa näytellyt Jim Caviezel lupai­lee tulevasta jatko-osasta ”histo­rian suurinta elokuvaa”.

 

 

Ruut Ahonen

 Jaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Lisäsivätkö profetiat presidentinvaihdospettymystä?
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!