Keskiviikko 8. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Turo, Turkka, Tor, Tore, Tora
Julkaistu 28.4.2018 09:15

Kouluille tietoa sukupuolista

Aito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

 

Kouluesite sisältää sukupuol­ta koskevaa sanastoa ja lainsää­däntöä sekä artikkelit kasvatustieteiden maisteri Tuulikki Te­poralta, kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puoli­matkalta sekä Aito avioliitto ry:n hallituksen puheenjohtajan Su­sanna Koivulan tervehdyksen.

 

– Esite on suunnattu opetta­jille ja rehtoreille, mutta siitä on iloa ja hyötyä myös jokaiselle, joka haluaa perustellun vas-tauk­sen kysymyksiin: mikä on suku­puoli, miten se määritellään ja mistä on kyse ”sukupuolen mo­ninaisuus” -ideologiassa, yhdis­tyksen tiedotteessa kerrotaan.

 

 

Tasa-arvoa ja moninaisuutta?

Tietopaketti on vastaveto aiem­min kouluihin jaettuun Tasa-ar­vo on taitolaji -oppaaseen.

 

– Oppaassa vääristetään käsi­te moninainen selittämällä, että sukupuolia on monia, enemmän kuin kaksi, Tuulikki Tepora kriti­soi kirjoituksessaan.

 

– Opettajilla ja rehtoreilla on edelleen oikeus opettaa, että su­kupuolia on kaksi. Sukupuoliys­tävällisessä koulussa ja yhteis­kunnassa on tilaa erilaisille ty­töille ja erilaisille pojille, Susanna Koivula kirjoittaa.

 

Tapio Puolimatkan mukaan ongelmana ei ole pelkästään se, että Opetushallituksen suositte­lema sukupuolikasvatus perustuu ideologiaan.

 

– Se [opetus] on tieteen tutki­mustulosten ja tosiasioiden vas­taista. Opettaessaan lapsille, että ihmisen on mahdollista olla van­gittuna väärään ruumiiseen, Ope­tushallitus tuo neutraalin valis­tuksen nimissä kouluihin gnos­tilaisen uskonnon opetusta, Puolimatka kirjoittaa.

 

 

Anssi Tiittanen



Jaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016






Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!