Keuruulla onnistunut jumalanpalvelusuudistus

Johtava pastori Tuomas Harri esittelemässä seurakunnalle uudistuksen sisältöä. Kokeilu jatkuu kevään ja jatkosta päätetään sen jälkeen. Kuva: Mikko HalonenKun Tuomas Harri aloitti Keuruun helluntaiseurakunnan uutena pastorina syksyllä 2014, seurakunnan johto oli juuri saanut tulokset yhteisön ”terveydentilaa” arvioivasta Seurakunnan luontainen kehitys -tutkimuksesta. Tulos oli vanhimmistolle yllätys: heikoin ja eniten kehittämistä vaativa osa-alue oli seurakuntalaisten mielestä jumalanpalvelus.

Työntekijät ja vanhimmat olivat olettaneet, että jumalanpalvelukset koettiin yleisesti antoisina ja kehittämistoimia tarvittaisiin enemmän seurakunnan muilla sektoreilla. Mutta SLK-tutkimus antoi tilanteesta toisenlaisen kuvan.

– Vanhimmat eivät yrittäneet selittää ihmisten kokemusta pois vaan päättivät kiinnittää erityistä huomiota jumalanpalveluksen kehittämiseen, johtava pastori Tuomas Harri kertoo.

Selvitystyötä uudistuksen pohjaksi

Seuraavaksi työryhmä tarttui SLK-tutkimuksen ohjeita seuraten seurakunnan ”heikoimpaan lenkkiin”. Johtavan pastorin, yhden vanhimman ja kahden seurakuntalaisen muodostama ryhmä työskenteli määrätietoisesti noin puoli vuotta.

– Keskustelimme paljon seurakuntalaisten kanssa, pyysimme heiltä tarkentavaa palautetta ja pyrimme ymmärtämään paremmin sitä, mitkä eri tekijät vaikuttavat ihmisten kokemukseen jumalanpalveluksesta. Sen pohjalta työryhmä kokosi ohjepaketin, joka annettiin jumalanpalveluksia suunnittelevien vastuuhenkilöiden käyttöön, Tuomas Harri kertaa vuosien 2014–2015 työskentelyä.

Ohjeistuksessa kaikki jumalanpalveluskokemukseen vaikuttavat tekijät, myös pienet käytännön asiat, pyrittiin ottamaan huomioon. Seurakunnan johtotiimissä pohdittiin, miten jumalanpalvelus voisi tukea enemmän ihmisten tarpeita ja keskinäistä kohtaamista. Vastuu jumalanpalveluksen kehittämistyöstä annettiin parille henkilölle, jotka valittiin myös johtotiimiin.

Aikataulu ja rakenne uusiksi

– Syksyllä 2016 päätimme ryhtyä järjestämään kello 11 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen joka sunnuntai ”jatkot”, kirkkokahvit, jonne seurakuntalaiset saivat jäädä juttelemaan ja tapaamaan toisiaan. Huomasimme, että tällä oli heille tärkeä merkitys, Harri kertoo.

Loppusyksyllä 2016 seurakunnalle tuotiin hyvin valmisteltu esitys jumalanpalveluksen ajan ja rakenteen uudistamisesta. Tämä varsin iso muutos hyväksyttiin seurakunnan kokouksessa, ja sitä alettiin toteuttaa vuoden 2017 alusta.

Uudessa mallissa jumalanpalveluksen ajankohta siirtyi myöhäiseen iltapäivään. Seurakunnan ovet avataan nykyisin sunnuntaisin kello 14.30, jolloin tarjolla on kahvia. Tasan kello 15 alkaa raamatunopetus. Siinä käsitellään systemaattisesti seurakunnan opetussuunnitelmaan kuuluvia aihepiirejä. Tilaisuus pidetään alasalissa, mikä antaa mahdollisuuden myös kuulijoiden kysymyksiin ja aiheen yhteiseen työstämiseen. Kolme varttia kestävän opetuksen aikana sekä sen jälkeen tarjolla on pikkupurtavaa kahvin kanssa. Vuorovaikutus luo tilaisuuteen kotoisan ilmapiirin.

Pienen siirtymätauon jälkeen kello 16 alkaa kirkkosalissa jumalanpalvelus, joka suunnitellaan myös muita kuin seurakunnan jäseniä ajatellen. Seurakunnassa on huomattu, että alasalin yhteisöllinen kokemus siirtyy ihmisten mukana myös jumalanpalvelukseen.

Juontajalla on tärkeä rooli. Hänen vastuullaan on jumalanpalveluksen sisällön ja aikataulun koordinointi yhteisen ohjeistuksen pohjalta.

– Ennen juontaja järjesteli yksinään jumalanpalvelusten ohjelman. Nyt ne suunnitellaan ja toteutetaan tiimityönä juontajan johdolla, Harri kertoo.

Seurakuntalaiset mukaan suunnittelutyöhön

Jumalanpalveluksen toteuttamisideat syntyvät nykyisin Keuruulla seurakuntalaisten keskuudessa. Tilaisuuksista vastaa useita tiimejä, toistakymmentä juontajaa ja musiikkiryhmää sekä parikymmentä puhujaa. Saarnan aihe on etukäteen juontajan tiedossa. Musiikkivastaava kokoaa hänen esittämiensä toiveiden mukaan teemaan sopivaa musiikkia.

Saarna kestää korkeintaan 20–25 minuuttia ja koko jumalanpalvelus reilun tunnin.

Jumalanpalvelusten vastuutiimit tekevät sisältösuunnitelmat puoleksi vuodeksi kerrallaan. Nyt ne ovat selvillä kesän loppuun saakka.

Tiedottamisessa hyödynnetään verkkoa: tilaisuuksien tiedot ovat ennakkoon Google Docsissa kaikkien vastuunkantajien nähtävillä.

– Kun yhdelle tiimille lankeaa suunnitteluvastuu vain pari kertaa kaudessa, jumalanpalvelusten luovaan ideointiin ja suunnitteluun jää reilusti aikaa, pastori huomauttaa.

”Jatkuva yhteisen oppimisen prosessi”

Tuomas Harrin mukaan jumalanpalvelus on monin tavoin seurakuntaelämän ytimessä. Myös ympäröivän kulttuurin murros ja sukupolvien kipupisteet heijastuvat siihen.

Pastori listaa joukon näkökohtia, jotka ovat tärkeitä jumalanpalveluksen kehittämisessä. Niitä ovat erilaisten ihmisten ja odotusten moninaisuus, eri ikäryhmien huomioon ottaminen, osallistavuus, keskinäinen palvelu, musiikin monipuolisuus ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

– Yhteisönä seurakunta heijastaa luonnollista erilaisuutta, diversiteettiä. Siksi myös jumalanpalvelusten sisällöissä, musiikissa ja toteutustavoissa pyrimme tietoisesti eroon yhdenmukaistavasta linjasta, Harri sanoo.

Uudistus on vaikuttanut Keuruulla piristävästi seurakunnan elämään. Tilaisuuksiin on tullut uutta Raamatun opetuksesta kiinnostunutta väkeä, varsinkin 30–40-vuotiaita. Seurakunnan johdon saama myönteinen palaute on ylittänyt rohkeimmatkin odotukset, vaikka sieltä täältä kuuluu myös yksittäisiä soraääniä.

– Seurakuntalaisilta kerätään edelleen säännöllisesti palautetta. Näin jumalanpalveluksen kehittämistyöstä on muodostunut meille jatkuva yhteisen oppimisen prosessi, pastori summaa.


Leevi Launonen


8/2017

UutisetSuomalaisten kollektiivinen omatunto punnitaan uuden kansalaisaloitteen käsittelyssä.
PääkirjoitusYLE tv1:n Perjantai-ohjelmassa keskusteltiin 10. helmikuuta helluntailaisiin ja karismaattisiin seurakuntiin liittyvistä ilmiöistä. Näkyvään rooliin ohjelmassa nousi kuvaus helluntaiseurakunnan...
UutisetSeurakuntalaisten odotukset ja luovuus otettiin käyttöön: kymmenet ihmiset suunnittelevat yhdessä jumalanpalvelusta.
UutisetEvankeliumin ja liiketoiminnan yhdistelmällä voidaan puuttua esimerkiksi ihmiskaupan kaltaisiin ongelmiin.
UutisetAito avioliitto -nimeä kantava kansalaisaloite kaatui eduskunnan äänestyksessä viime perjantaina luvuin 120–48. Sen tarkoituksena oli kumota maaliskuun alussa voimaan astuva sukupuolineutraali aviolii...
UutisetToissa lauantaina pidetty muusikko ja äänittäjä Kaj Karjalaisen muistokonsertti kokosi mukavasti väkeä Helsingin Saalemiin.

Karjalainen työskenteli neljällä vuosikymmenellä satojen kristittyjen...
UutisetAikamedia Oy:n hallituksen kaikki jäsenet, Olavi Hakola, Jari Mikkola, Jyrki Palmi, Seppo Rajamäki ja Katri Valtari, ovat eronneet Aikamedian hallituksesta.

Väistyvän hallituksen tavoitte...
UutisetHelluntaiseurakuntien yhteisten rekisteröityjen palvelujärjestöjen eli Hyryn johtohenkilöt kokoontuivat päivittämään ajankohtaisia asioitaan Keravalle viime viikon maanantaina. Avainmedian toimitilois...
UutisetMinecraft on saanut nyt myös Raamattuun sijoittuvan peliympäristön.
UutisetKälviän helluntaiseurakunnan Menora-kuoro järjesti viime vuoden lopussa hyväntekeväisyyskonsertin, jonka tuotto kohdennettiin Romanian lasten auttamiseen. Apu tuli erittäin ajankohtaiseen tarpeeseen,...
UutisetFidan kehitysyhteistyöprojektissa Pohjois-Koreassa toiminut HLL Pirkko-Liisa Tarvonen väitteli viime perjantaina Itä-Suomen yliopistossa  Kuopiossa lasten ja nuorten suunterveyden hoidosta.
UutisetPresidentti valjasti viranomaiset ja oppilaitokset evankelisten kirkkojen suurkampanjan tueksi.
UutisetAustralialaislähtöinen Hillsong-seurakuntaverkosto aloittaa toimintansa Israelissa. Populaarista ylistysmusiikistaan tunnetuksi tullut, nopeasti kasvava liike perustaa tytäryhteisön Israelin suurimpaa...
UutisetIrakin pääkaupungissa Bagdadissa toimiva kristillinen radiokanava saa jatkossa tukea toimintaansa Suomesta. Medialähetysjärjestö Avainmedia on lupautunut auttamaan radioasemaa sekä taloudellisesti ett...
UutisetUsko maanviljelijän elämässä oli aiheena sveitsiläisten kristittyjen maataloustuottajien kokoontumisessa Pohjois-Sveitsin Wintherthurissa.

Noin 800 osallistujan viikonlopputapahtuma sisälsi ruk...
UutisetOman kotinsa avaaminen vieraille on helppo mutta mullistava tapa, jolla tavallinen rivikristittykin voi liittyä Jumalan missioon maailman pelastamiseksi, vakuuttavat amerikkalaispastorit Dustin Willis...
MuutAikamedia on tarttunut uskonpuhdistuksen merkkivuoden teemaan Leevi Launosen ja Elina Raution toimittamalla Yksin uskosta, yksin armosta -kokoelmateoksella, joka tarkastelee uskonpuhdistuksen merkitys...
MielipideOn se kumma, kun nyt ruvetaan valmistelemaan jopa lakia eutanasian puolesta. Ihmiselämää katkaistiin ensin alkupäästä, kun aborttilaki tuli voimaan, ja nyt sitä ryhdytään katkaisemaan loppupäästä.
...
MielipideTällä kysymyksellä haluan herätellä meitä tarkastelemaan, miten seurakuntalaiset kokevat oman kotiseurakuntansa. Jos koemme seurakunnan kodiksemme, se auttaa selviytymään elämässä vaikeinakin aikoina...
MielipideVilppulan Ajosharjulla, kauniin Ajosjärven rannalla, on komea Pihlajamäen kartano, joka tunnetaan helluntailiikkeen parissa paremmin nimellä Evankelistakoti. Vuosikymmenien aikana kodissa on asunut ja...
KolumniHarrastin joitakin vuosia sitten sellaista ulkonäköön keskittyvää lajia kuin body fitness, joka on kehonrakennuksen serkkulaji. Vaikka lajin arki keskittyi pitkälti salilla lihasten rääkkäämiseen, päi...
Miten onYle TV1:n Perjantai-ajankohtaisohjelmassa haastatellun ex-helluntailaisen Kaisa Klapurin kuvaukset lapsuuden kokemuksistaan Kälviän helluntaiseurakunnassa ovat nostattaneet keskustelua muun muass...
MuutSaarnattu Jumalan Sana tuli minua kohti, kovalla voimalla. Tiesin heti, että se oli minulle: ”Mutta se on minulla sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet lan...
MuutRakastan Israelia ja rakastan nuoria! toteaa Sarah Nyström pohtiessaan syitä lähteä mukaan leiriohjaajaksi jo toistamiseen.
MuutKari Honkanen torjuu ajatukset eutanasiasta. Tehokas saattohoito on armeliasta ja kuolevaa kunnioittavaa.
MuutUskovia kutsuttiin alussa opetuslapsiksi, joita tekemään heidät oli myös lähetetty. Mitä ajattomia opetuslapseuttamisen periaatteita voidaan oppia Timoteuksen elämästä?
PikavisiittiAnna Lehmuskoski on tamperelainen teologian ja pian myös yhteiskuntatieteiden maisteri sekä helluntailainen seurakunta-aktiivinen nainen.

Kun kaipaan piristystä, vaihdan kotona huonekalujen jär...
MuutEläkeläispastori Eino Sirkiä on kiitollinen kaikesta, romahtamisestakin (Sotahuuto 2/17).

Syksyllä 1963 Eino aloitti opinnot Helluntaiherätyksen Raamattukoulussa Katinalassa. Raamattukoulun jäl...
MuutKristillinen sielunhoitoterapia nojaa Raamatun arvoihin mutta huomioi koko ihmisen, tuoreet terapeutit toteavat.
MuutMäenlaskua, herkullisia laskiaispullia ja lounaaksi lihaisaa hernekeittoa – siinäpä oiva resepti onnistuneeseen laskiaisen viettoon.
Yassir Eric auttaa entisiä muslimeja
”Toimivan idean synnyttäminen ei ole helppoa”
Jumalan tie olikin erilainen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!