Torstai 28. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Kaarlo, Kalle, Kaarle, Mies
Julkaistu 19.1.2018 13:00

Kaikkien helluntaiseurakuntien tärkeät päivät 4.2. ja 11.2.

Osana tutkimusta kaikissa helluntaiseurakunnissa kirjataan helmikuun kahden ensimmäisen sunnuntain kävijämäärät.

Helluntaiseurakunnissa tehdään kevään aikana laaja pe­ruskartoitus, jolla haetaan luotettavaa tietoa Suomen hellun­tailiikkeen nykytilasta. Syyspäi­vätoimikunnan toimeksiannosta tutkimuksen toteuttaa IK-opisto.

 

– Kyselyllä selvitetään muun muassa seurakuntien jäsenti­lannetta, seurakuntalaisten ak­tiivisuutta, palkattujen työnteki­jöiden määrää, talousnäkymiä, seurakunnan työmuotoja sekä ka­rismaattisuuden ilmenemistä, IK-opiston vararehtori Markku Ojaniemi kertoo.

 

Ojaniemen lisäksi tutkimuksen menetelmällisestä toteuttamises­ta vastaavat tohtorit Matti Kan­kaanniemi ja Sami Aro-Panula. Tutkimus tehdään kaikkiin hel­luntaiseurakuntiin lähetettäväl­lä sähköisellä kyselylomakkeella.

 

Tärkeitä tutkimuspäiviä ovat helmikuun kaksi ensimmäistä sunnuntaita, 4.2. ja 11.2. Silloin seurakuntia pyydetään raportoi­maan jumalanpalvelusten ja vii­konlopun tilaisuuksien kävijä­määrät ja ikäjakaumat.

 

– On erittäin tärkeää, että kaik­ki seurakunnat vastaavat kyse­lyyn. Näin saamme herätysliikkeen kokonaistilanteesta luotetta­vaa tietoa, jonka pohjalta voimme suuntautua tulevaisuuteen, Oja­niemi painottaa.

 

 Tutkimus julkaistaan ensi lo­kakuussa Helsingin Syyspäivillä.

 

 

Leevi Launonen

 Jaa
Fida aloittaa katastrofiavun Pohjois-Etiopiassa, jossa aseellinen konflikti ja korona pahentavat nälkää 
Marssimusiikkia ja kapinan tuntua – kun rummut tulivat seurakuntaan
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!