Tiistai 26. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Joonatan
Julkaistu 14.4.2016 00:00

Juopuminen yhä pannassa, lasillinen sallitaan

Alkoholikyselyn vastauksista nousi esiin toisaalta vahva raittiuden kannatus, toisaalta huoli siitä, ettei opetus olisi liian jyrkkää. Vastaajien suosima alkoholijuoma oli ehtoolliselta tuttu punaviini. Kuva: ShutterstockNoin kaksi kolmesta Ristin Voiton Helluntaiseurakunta ja alkoholi -kyselyyn vastanneesta pastorista ja seurakuntatyöntekijästä kertoo olevansa absolutisteja. Kyselyyn vastasi 81 henkilöä. Jäljelle jäävä kolmasosa jakaantuu melko tasaisesti eri joukkoihin, jotka juovat alkoholijuomia 1-10 kertaa vuodessa. Muutama vastaaja kertoi käyttävänsä alkoholia viikoittain.

Kysely tehtiin internetlomakkeella. Kaikki vastanneet työntekijät eivät ole palkkaa nauttivia, mukana on myös oman toimensa ohella toimivia vastuuhenkilöitä. Vastaajista seitsemän oli naisia. Ikärakenteen puolesta vastaajat jakaantuivat melko tasaisesti 60–69-vuotiaiden muodostaessa suurimman, 18 vastaajan joukon.

Alkoholia nauttivien vastaajien lempialkoholijuoma on punaviini, jonka mainitsi joka toinen vastaaja. Toiseksi suosituin juoma oli olut, jonka valitsi kolmasosa vastanneista.

”Miksi leikkiä tulella?”

Vastaajia pyydettiin perustelemaan alkoholin käyttöön liittyvä linjansa.

– Alkoholi ei kuulu uskovaisen elämään, eräs vastaajista kirjoitti.

– Kannatan raittiutta juoppohullussa maassa, jossa ei osata eikä opita alkoholikäyttöä, toinen kommentoi.

Melko monissa vastauksissa korostettiin alkoholin käytön tarpeettomuutta sekä siitä aiheutuvia haittoja. Useat vastaajat siteerasivat myös Efesolaiskirjeen kehotusta olla juopumatta viinistä. Osa vastaajista viittasi myös omaan aiempaan päihdetaustaansa, joka vaatii nykyisin pidättäytymään alkoholista täysin.

– Kymmenen vuotta alkoholismia, josta Jeesus vapautti! Miksi leikkiä tulella? Jos on huonolla mielellä, otetaan olut tai viiniä murheeseen! Ei – on mentävä Herran luo ja täytytään Hengellä, eräs vastaaja kirjoitti.

Jotkut vastaajat mainitsivat täysraittiuden syyksi sen, etteivät pidä alkoholin mausta.

Alkoholia nauttivat vastaajat korostivat, etteivät juo viiniä tai olutta päihtymistarkoituksessa. Osa painotti myös alkoholin nauttimiseen liittyvää seuraa: he kertoivat juovansa lasillisensa lähinnä puolison kanssa aterialla tai ystävien seurassa saunaillassa.

– Raamatusta ei löydy perusteita absolutismille, jotkut vastaajista kirjoittivat.

Päihtyminen huolestuttaa

Vastaajilta kysyttiin, minkälaista linjaa seurakunnissa tulisi noudattaa alkoholiopetuksessa. Täysraittiuden kannattajia oli paljon.

– Mielestäni absoluuttinen linja tulisi olla keskeisellä sijalla opetuksessamme. Emme saisi opetuksellamme ajaa ja antaa signaalia niille joilla voi olla tai tulla ongelmia alkoholin kanssa, eräs vastaaja kirjoitti.

– Tärkeää olisi ottaa huomioon mahdolliset päihdeongelmat, ja ettei olla loukkauksena tai kiusauksena kenellekään, toinen kommentoi.

Sekä täysraittiiden että satunnaisesti alkoholia käyttävien vastaajien parissa enemmistön muodostivat maltillisen pidättyvyyden kannattajat, jotka korostivat päihtymisen karttamista, mutta eivät kannattaneet täyttä nollalinjaa.

Joukossa oli myös vastauksia, joissa täysraittiuden pitäminen ihanteena kyseenalaistettiin täysin.

– Silloin ei mennä Raamatun mukaan, vaan siitä ohi ja yli. Mennään helposti omavanhurskauden ja väärän tuomitsemisen puolelle niitä kohtaan, jotka käyttävät alkoholia Raamatun mukaan Jeesuksen tavoin, eräs vastaaja kirjoitti.

– Täysin huuhaata, kommentoi toinen.

Vanhemmilla tiukempi linja

Kyselyssä vastaajia pyydettiin kommentoimaan kärkeviä alkoholiin liittyviä väittämiä. Väittämä ”Helluntailaisten tulisi vapautua alkoholikysymyksessä. Juhannuskonferenssissakin
voisi hyvin olla olutteltta” herätti kiivasta vastustusta.

– Enpä voi kuvitella älyttömämpää ehdotusta, eräs vastaaja kirjoitti.

– Järkyttävä ajatus, kommentoi toinen.

Osa arvioi, että alkoholitarjoilun tuominen konferenssiin aiheuttaisi vain turhaa polemiikkia ja veisi fokuksen pois tapahtuman tarkoituksesta.

– En pidä oluttelttaa järkevänä hengellisessä konferenssissa, vaikka vapautuminen voisikin muuten olla hyvä asia, eräs vastaaja kirjoitti.

Yksi vastaaja arvioi, ettei olutteltta muuttaisi nykytilaa.

– Eiköhän siellä ole monta pientä oluttelttaa ja -vaunua nykyisinkin.

Huomiota herättävin tulos RV:n kyselyssä oli alkoholikysymyksen polarisoituminen ikäryhmien välillä. Yli viisikymmentävuotiaiden vastaajien joukossa lähes kaikki olivat absolutisteja. Tätä nuorempien joukossa täysraittiita oli enää puolet. Myös nuorten vapaamuotoisissa vastauksissa oli vain vähän täysraittiutta korostavia kommentteja. Alle 30-vuotiaiden ryhmässä absolutistit olivat jo vähemmistössä.

Lue lisää keskustelua aiheesta .


Anssi Tiittanen

Jaa
Karhulan helluntaiseurakunnan pastori Marjaana Rauma: ”Seurakuntien on turhaa kärvistellä yksinään”
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!