Maanantai 6. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Esa, Esaias, Halvar
Julkaistu 18.5.2018 11:17
Seikkailua, retkitunnelmaa ja kavereita

Juhannuskonferenssi on täynnä toimintaa lapsiperheille

Puuhateltan Mustameri saa hikikarpalot pintaan. Kuva: Markus Bäckroosin arkisto

Monen lapsi­perheen ke­sän koho­kohta on Juhannus­konferenssi Keuruun Isossa Kir­jassa. Mukavan tekemisen ohel­la lapset saavat syventyä samalla myös Raamatun sanomaan.

 

Aikakonematkailua, arvoituk­sia, maantierosvoja, kaksintaiste­lua ja tiukka tullimies.

 

Muun muassa näihin saattaa törmätä Juhannuskonferenssin teemateltan lastentilaisuuksissa, kun seikkailija Mac Bäckbones apureineen kiitää aikakausien hal­ki selvittämään taivaan valtakun­nan arvoitusta.

 

Kyseessä on Korson helluntai­seurakunnan jatkokertomustyyp­pinen musiikkinäytelmä, jossa on mukana väkeä myös Nastolasta, Jokelasta ja Helsingin Kontulasta.

 

Tarina pohjautuu Raamatun kertomuksiin, mutta ne esitetään modernilla ja nopeatempoisella ta­valla. Mukana on myös tilanneko­miikkaa ja huumoria.

 

– Halusimme tehdä lapsille mielenkiintoisen kokonaisuuden, jossa vauhdikas näytteleminen ja musiikki vuorottelevat. Luvassa ei ole saarnaa tai puheita, mutta sa­noma on silti kirkas, Korson hel­luntaiseurakunnan lapsi- ja nuo­risotyöntekijä Markus Bäckroos lupaa.

 

Seikkailu etenee juhannusaa­ton ja juhannuspäivän lastentilai­suuksissa.

 

– Kokonaisuus selviää kuiten­kin vasta lopussa ja saattaa yl­lättää, joten kannattaa osallistua kaikkiin tilaisuuksiin, Bäckroos kannustaa.

 

 

Kiehtova valtakunta

Kun lastentilaisuudet eivät enää ole irrallisia tapahtumia, vaan niis­tä rakentuu jatkumo, kokonaisuus palvelee entistä paremmin lapsia ja koko konferenssia. Bäckroosin mukaan näin niillä on myös suu­rempi vaikutus lasten elämään. Raamattu ei merkitse ainoastaan vanhoja kertomuksia, vaan niihin sisältyy elämää mullistava voima.

 

Näytelmien ideanikkarina ja kä­sikirjoittajana on toiminut Eeva- Maria Lappalainen. Lauluja seik­kailun lomaan ovat puolestaan rustanneet Juha ja Jonna Kau­kiainen.

 

Seikkailija Mac Bäckbones on tuttu jo vuoden 2015 Juhannus­konferenssista ja juhlateltassa esi­tetystä musiikkinäytelmästä. Tois­to ei kuitenkaan ole kyseessä, sillä tällä kertaa seikkailija on liikkeellä uusissa maisemissa ja täysin uu­sin kujein.

 

– Teema taivaan valtakunnan salaisuudesta on kiehtova, Bäck­roos vakuuttaa.

 

Mac Bäckbonesin seikkailujen lisäksi lastentilaisuuksissa pääs­tään torstaina iltapäivällä Kokko­lan helluntaiseurakunnan esityk­sessä tutustumaan pakenevaan profeettaan. Sunnuntain lasten­juhlan puolestaan järjestävät Pir­kanmaan helluntaiseurakunnat.

 

Lapset ovat esillä jo avajaisjuh­lassa keskiviikkona, jolloin lavalla nähdään suuri Jippii-kuoro.

 

 

Monitoimikiipeilyä, vaijeri-liukuja pakkohuonepeli

Ison Kirjan alue vihreine niittyi­neen ja palveluineen tarjoaa hy­vät olosuhteet perheille juhan­nuksen viettoon. Ohjelman li­säksi tarjolla ovat uimarannat, leikkipaikat ja perinteinen ju­hannuskokko. Alueen turvallises­sa ympäristössä on mahdollista viettää aikaa hotellimajoitukses­sa, mökkeillen, telttaillen tai vaik­kapa karavaanarina.

 

Juhannuskonferenssin 2018 teema ”Tulevaisuus ja toivo” näkyy entistä vahvempana panostukse­na lapsiin ja uuteen sukupolveen. Lastentilaisuuksiin on tuotu uu­denlaisia ideoita, mutta myös alu­een palvelutarjontaa ja toimintoja on monipuolistettu.

 

– Tänä vuonna SiCafén vieres­tä löytyy uusi lasten leikkipaikka, jossa ovat muun muassa monitoi­mikiipeilyteline ja vaijeriliuku, IK-opiston nuorisotoimintojen koor­dinaattori ja kahden lapsen isä Tero Järventausta kertoo.

 

Iloa lapsille tuo myös lasten puuhateltta, josta löytyvät muun muassa traktorinrenkaista raken­nettu Mustameri ja keppihevos­tehdas. Ulkona liikunnallista iloa tarjoavat benjitrampoliini ja salko­palloalue.

 

Sisätiloista Areenan alueelta löytyy uutuutena Royal Rangeri­en järjestämä Escape Room -pa­kohuonepeli, jossa pienellä pää­symaksulla pääsee ratkomaan eri-ikäisille suunnattuja tehtäviä.

 

 

Vaipparallia ja uskon yhteyttä

Juhlahumun keskellä on syytä muistaa myös käytännön asiat. Jotta juhannus sujuisi mahdolli­simman mukavasti myös perheen pienimpien kannalta, Hirsikirkon vierestä löytyy erillinen lastenhoi­toteltta. Siellä vaipanvaihto, ime­tys ja lastenruokien lämmittämi­nen sujuvat mutkattomasti.

 

Missioteltan suojissa puoles­taan sijaitsevat lähetysjärjestö Fi­dan ja Hyry-yhteisöjen esittelypisteet. Myös sieltä löytyy monen­laista kiinnostavaa katseltavaa ja koettavaa kaikenikäisille. Hel­luntaiseurakuntien Koulupalve­lun esittelypisteellä pääsee esi­merkiksi kisaamaan magneettiti­kanheitossa ja sorminäppäryyttä vaativassa nopeustestissä. Sa­malla voi tutustua raamattuaihei­seen barbinäyttelyyn ja kouluis­sa käytettäviin globaalikasvatuksen ja pakolaisuuden teemoihin rekvisiittoineen. Tarjolla on myös mahdollisuus osallistua taidetyö­pajaan.

 

– Yhteinen Juhannuskonfe­renssimme on huippujuttu, jota ei kannata tänäkään vuonna jättää kokematta. Kaikenlaisen hauskan tekemisen ohella parasta on se, että usko ja perheyhteys vahvistu­vat, Tero Järventausta summaa.

 

 

Anniina JakonenJaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!