Sunnuntai 24. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Senja
Julkaistu 24.3.2018 12:38

Israel-boikottikampanja nostaa puolustajien pulssia

Boikottikampanjoilla on pyritty haittaamaan Israelin talouskehitystä. Kuvituskuva torilta Tel Avivista, jossa myydään muun muassa halva-makeisia. Kuva: Shutterstock

Suomessa maalis­kuun alkupuolella vierailleen kansa­laisjärjestöjen toi­mintaa tarkkailevan NGO-monitorin Euroopan osas­ton johtaja Shaun Sacks nostaa Israel-vastaisen BDS-boikottiliik­keen (Boycott, Divestment, San­ctions) tavoitteet lähempään tar­kasteluun. NGO-monitor tuottaa tietoa sellaisten Israel-vastaisten kansalaisjärjestöjen toiminnas­ta, jotka sanovat ajavansa ihmis­oikeuksia.

 

Turva-aidan purkaminen on yksi BDS-liikkeen tavoitteista. Aita rakennettiin vuoden 2000 jälkeen tarkoituksena estää mur­haavat terrori-iskut Israelissa.

 

– Tosiasia on, että aidan ra­kentamisen jälkeen itsemurhais­kut ovat loppuneet kokonaan. BDS-liike haluaa kieltää Israelil­ta oikeuden turvallisuuteen ja rauhaan.

 

 

Palestiinalaisten pakolaisuus periytyy

Israelin itsenäisyyssodan myötä noin 700 000 arabia lähti silloi­sen Palestiinan mandaattialueel­ta. Osa lähti itsenäisesti, osa Isra­elin puolustusvoimien ajamana, monet arabijohtajien rohkaise­mana.

 

BDS-liikkeen tavoite on, että he kaikki palaisivat Israeliin.

 

YK kehitti ainutlaatuisen pa­kolaisstatuksen palestiinalaisia varten.

 

– Palestiinalaispakolaisten kohdalla pakolaisuus on periyty­vää. Näin pakolaisongelma saa­daan pidettyä jatkuvana poliitti­sena kysymyksenä, Shaun Sacks kertoo.

 

Näin ei ole minkään muun pa­kolaisryhmän kohdalla.

 

Jos Israel BDS-liikkeen vaati­muksen mukaisesti ottaisi vas­taan kaikki palestiinalaiset pakolaiset, se lakkaisi juutalaisvaltiona olemasta. Pakolaisuuden periy­tymisen vuoksi palestiinalaispa­kolaisten määrä on tällä hetkellä vähintään kolme miljoonaa riip­puen siitä, keneltä kysyy. BDS-liikkeen omilla kotisivuilla pa­lestiinalaisia pakolaisia sanotaan olevan jopa 7,25 miljoonaa.

 

 

Ihmisoikeudet puntarissa

BDS-liikkeen kolmantena tavoit­teena on tasavertaiset kansalais­oikeudet. Ne ovat kuitenkin jo olemassa, Shaun Sacks toteaa.

 

– Kaikilla Israelin kansalaisil­la on oikeus osallistua maan de­mokratiaan.

 

– Sen sijaan Oslon sopimuk­sen mukaisesti suurin osa kiis­teltyjen alueiden kansalaisista on palestiinalaishallinnon kansalai­sia. Jos Israel antaisi näiden pa­lestiinalaisalueiden kansalaisten esimerkiksi äänestää Israelin vaa­leissa, se käytännössä tarkoittaisi sitä, että Israel olisi liittänyt alu­eet itseensä. Se taas olisi rikko­mus kansainvälistä lakia vastaan.

 

BDS-liike tavoittelee yhden val­tion luomista. Israelin rajoilla on kuitenkin ääri-islamilaisia jouk­koja, kuten Hizbollah, ISIS, Fa­tah, Hamas ja muita muslimivel­jeskunnan haaroja. Näillä kaikilla on sama tavoite, Israelin tuho­aminen. Jos Israel ei vartioisi ul­korajojaan, se merkitsisi tuhoa.

 

Auttaisivatko BDS-liikkeen pyrkimykset palestiinalaisia tai ketään? Ei, Sacks sanoo yksiselit­teisesti.

 

– Yritys tuhota maan koulutus, kulttuuri, laillinen järjestelmä ja poliisivoimat ei palvele kenen­kään etuja.

 

 

Nina Aronen

 

 Jaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!