Keskiviikko 28. lokakuuta.
Nimipäivää viettää Simo, Simon
Julkaistu 18.1.2019 13:48

IK-opiston avioliittotyö uudistuu

IK-opisto aloittaa avioliittose­minaarit uudestaan parin vuo­den tauon jälkeen. Seminaareja järjestetään nimellä Enemmän kuin ystävät.

 

– Haluamme puhua kristilli­sen avioliiton puolesta muuttu­vassa maailmassa, sanoo Tero Järventausta, jonka tehtäviin on parin vuoden ajan kuulunut IK-opiston avioliittotyön koordi­nointi.

 

– Sitä kautta kysymykset ja painopisteetkin muuttuvat. Tu­lemme puhumaan esimerkiksi työn ja parisuhteen yhteensovit­tamisesta.

 

Luvassa on paitsi entistä tiu­kempaa pureutumista Raamatun avioliitto-opetukseen myös avio­liiton tarkastelua nykytutkimuk­sen valossa.

 

– Pyrimme tarkastelemaan avioliittoa käsitteleviä raamatun­kohtia tämän päivän raamatun­tutkimuksen silmin.

 

Ensimmäinen avioliittosemi­naari järjestetään 5.–6. huhtikuu­ta Keuruulla. Opetuksesta vastaa pastori-tutkija Matti Kankaan­niemi, jolla on myös työn alla avioliittoaiheinen kirja.

 

– Mukana on jatkossakin opet­tajina vahvoja sisältöosaajia. He tuovat osaltaan esiin tutkittua, päivitettyä tietoa, jonka kautta myös avioliittotyötä tekevät voi­vat saada itselleen uusia työka­luja.

 

Järventaustan mukaan semi­naareilla pyritään pitkällä täh­täimellä palvelemaan erityisesti seurakunnissa avioliittotyötä te­keviä.

 

– Tervetulleita ovat kuitenkin kaikki, jotka haluavat taistella pa­risuhteensa puolesta.

 

 

Persoonallisuuserot kunniaan

Enemmän kuin ystävät -semi­naareissa miehen ja naisen ero­jen rinnalle otetaan tarkasteluun yksilöiden persoonallisuuserot.

 

– Pyrimme varomaan stereo­tyyppisen mies- ja naiskuvan vahvistamista, koska se ei vält­tämättä ole hedelmällistä kaikille pareille, Tero Järventausta kertoo.

 

Heijastaako tämä yhteiskun­nallista keskustelua, jossa pyri­tään välttämään sukupuolijaot­telua miehiin ja naisiin?

 

– En sanoisi näin. Ennemmin­kin voisi puhua sellaisesta perus­huomiosta, että meitä miehiä on kovin erilaisia ja naisia myös. Iloitaan tästä erilaisuudesta, Jär­ventausta sanoo.

 

IK-opiston avioliittoleirejä ei ole pariin vuoteen ollut.

 

– Vapaaehtoisten ja osallistu­jien väheneminen johtivat osal­taan avioliittotyön uudistuksen tarpeeseen.

 

Silloiset Toinen toisellemme -avioliittoleirit järjestettiin va­paaehtoisvoimin.

 

– Panostamme nyt täysillä avioliittoseminaareihin.

 

Seurusteleville ja kihloissa ole­ville pareille tarkoitetut Matkalla avioliittoon -viikonloput sen si­jaan jatkuvat kuten ennenkin.

 

 

Inkeri TuikkaJaa
Kutsumuksena lähetystyö – Tedderit pääsivät pitkän odotuksen jälkeen lähtemään Etiopiaan  
Åström konsertoi platinalevyn merkeissä
Ihmissuhdeongelmiin haetaan apua 
Risto Huvila: Israel solmii diplomaattisuhteita – jännitteet ennallaan?
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!