Sunnuntai 17. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Anton, Antto, Anttoni, Toni
Julkaistu 15.2.2016 00:00

Hyry valmistelee rakenneuudistusta

Toiminnanjohtaja Harri Hakola esitteli Fidan ehdotuksen Hyryn kokouksessa. Sen mukaan helluntailiikkeen  organisaatiorakennetta tulisi uudistaa ja yhdistysten määrää vähentää 3-4 yhteisöön. Kuva: Mauri PäivinenHelluntaiseurakuntien valtakunnallisten palvelujärjestöjen eli niin sanottujen Hyry-yhteisöjen määrän karsiminen nousi tärkeimmäksi puheenaiheeksi viime viikolla Sipoossa pidetyssä Hyryn kokouksessa. Helluntaiseurakuntien yhteiset rekisteröidyt yhteisöt kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa pohtimaan yhteisiä asioitaan, ja tällä kertaa kokous pidettiin Sipoon Betaniassa.

Kokouksen asialistalla oli Fida Internationalin hallituksen tekemä ehdotus Hyry-yhteisöjen määrän vähentämisestä ja toiminnan rakenteellisesta kehittämisestä. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa helluntailiikkeen yhteisten toimintojen hoitaminen nykyistä kestävämmällä tavalla.

– Fidan hallitus halusi ottaa kantaa nimenomaan siihen, että seurakuntien ääni yhteisten asioiden hoitamisessa tulisi olla vahvempi. Nykyrakenteessa asiat etenevät usein yhteisövetoisesti eivätkä seurakuntien ajamina, totesi ehdotuksen kokouksessa esitellyt Fida Internationalin toiminnanjohtaja Harri Hakola.

Fidan ehdotuksesta käytiin Hyryn uuden puheenjohtajan, Usko Katon, johdolla monipuolinen keskustelu. Siinä ongelmiksi todettiin muun muassa monien toimijoiden hallintokulut, kentän ja erityisesti nuoren sukupolven Hyry-kriittinen asenne, seurakuntia kyllästyttävät avustuspyynnöt sekä yhdistysrakenteen pirstaleisuus.

Osa kokousedustajista suhtautui Fidan ehdotukseen yhdistysten määrän karsimisesta varauksella. Keskustelussa he pelkäsivät, että yhdistyksen oma ääni ja erityisosaaminen voi hukkua osana suurempaa kokonaisuutta. Puheenvuoroissa tuotiin myös esille, että Hyryn nykyiset yhteiset toimintaperiaatteet muodostavat hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle.

Helluntaikirkko vetämään prosessia

Hyryn kokous päätti, että yhdistysrakenteen kehittämiselle on tarvetta ja valitsi Helluntaikirkon vetämään sitä koskevaa kehittämisprosessia. Hyry-yhteisöjen hallituksilta pyydetään kannanottoja asiaan, ja niiden pohjalta valmistellaan uutta järjestökentän toimintamallia.

– Hyryn aikaisemmat linjaukset ja säännöt muun muassa päällekkäisyyksien ja kilpailun välttämisestä ovat tärkeitä. Tätä prosessia tulee nyt vain jatkaa, sanoo Suomen Helluntaikirkon puheenjohtaja Usko Katto, joka toimii myös Hyryn puheenjohtajana.

– Kehittämissuunta on oikea, mutta työ on vielä kesken. Yhdistysten rooleja ja keskinäisiä suhteita tulee arvioida uudelleen, jotta seurakunnat saavat tehokkaasti ja luotettavasti tarvitsemansa palvelut. Teemme nyt selvityksen sekä seurakuntien että yhdistysten  odotuksista. Sen pohjalta arvioimme, millainen rakenne ja yhteistoiminnan muoto palvelee parhaiten yhteisiä tavoitteita.

Yhteisöjen ehdotukset tuodaan Hyryn seuraavaan kokoukseen syyskuussa. Usko Katon mukaan olisi hyvä, jos seurakuntien ja yhdistysten suhteista ja Hyryn rakenteesta voitaisiin keskustella myös Kotkan Syyspäivillä ensi lokakuussa.

Hyry-yhteisöjen määrän karsimistarve on noussut helluntailiikkeessä esiin säännöllisin väliajoin. Asiassa on päästy myös etenemään oma-aloitteisten fuusioiden kautta. Viimeksi Suomen Helluntaikuurojen lähetys ry päätti syksyllä 2015 lakkauttaa yhdistyksen ja siirtyä Hyvä Sanoma ry:n alaisuuteen.


Leevi Launonen


Jaa
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan Aito Avioliitto ry:tä syrjittiin Educa-tapauksessa – useat uhkasivat boikotoida messuja, jos yhdistys osallistuu
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
Joulun hyvä uutinen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!