Torstai 21. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Aune, Oona
Julkaistu 8.2.2019 11:36
”Tulemisen ja lähtemisen oltava vapaaehtoista”

Helluntaiseurakunta mukana Uskontotori-tapahtumassa

Kristittyjen ja islamilaisten välinen paneelikeskustelu järjestettiin Turussa osana YK:n Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikkoa. Kuva: Markus Majabacka

Turun normaalikoulu Norssissa järjestettiin tiistaina 5. helmikuu­ta Uskontotori-tapahtuma, mis­sä tarjottiin tietoa eri uskonnois­ta sekä mahdollisuus keskustel­la paikalla olevien eri uskontojen edustajien kanssa.

 

Helluntailaisia edustivat ta­pahtumassa Uusipesula-seu­rakunnan vastuunkantaja Jari Myrskykari infopöydän takana sekä paneelikeskusteluun osal­listunut pastori Antti Hirviniemi Turun helluntaiseurakun­nasta.

 

 

”Käännyttäminen ei kuulu meille”

Tapahtuman paneelikeskuste­lun aiheena oli Kristinusko ja Is­lam – eväitä seuraavalle suku­polvelle.

 

Keskustelun mielenkiintoi­sin sekä tulenarin osuus koet­tiin paneelin loppupuolella, kun yleisöstä esitettiin suora kysy­mys panelisteille siitä, miten hei­dän edustamissaan uskonnoissa suhtaudutaan niihin, jotka kään­tyvät pois heidän riveistään toi­seen uskontoon.

 

Turun Bosnjakien Islam -yh­dyskunnan edustajan Alma Cosicin mukaan ensin täytyisi miettiä yhdessä sitä, mitkä teki­jät ovat vaikuttaneet siihen, että henkilö on kääntymässä pois is­lamista.

 

– Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, niin meillä on tapana sa­noa, että olkoon Jumala sitten kanssasi.

 

Antti Hirviniemi kertoi roh­keasti vastauksena alussa kuul­leensa, miten Turun helluntai­seurakuntaan liittyneiden elä­mää ovat välillä vaikeuttaneet näiden entisen uskonnon edus­tajat.

 

– Sitä ei voi sallia eikä hyväk­syä, koska yksilöä täytyy kunni­oittaa. Helluntailaisina haluam­me tukea seurakunnassa pysy­mistä mutta sekä tulemisen ja lähtemisen tulee olla vapaeh­toista. Tämä on paras tapa saada uskoltaan ehyitä ja terveitä ihmi­siä, Hirviniemi totesi.

 

Heti Hirviniemen puheen­vuoron jälkeen Turun islamilai­sen yhdyskunnan sihteeri Afrah Al Bayaty kiirehti sanomaan, et­tei islamissa ketään voi pakottaa tai painostaa, koska jokainen on vastuussa itsestään.

 

– Käännyttäminen ei kuulu meille, hän vakuutti.

 

 

Miten lähteviin suhtaudutaan?

Turun arkkihiippakunnan piis­pa Kaarlo Kalliala sanoi kristin­uskon olevan lähetysuskonnon mutta painotti samaan hengen­vetoon, ettei kyseessä ole kään­nyttäminen, jonka taustalla on pakon ajatus.

 

– Luterilaisuudessa tyypilli­sintä ei ole se, että joku vaihtaa uskontoa, vaan se, että hän jät­tää uskonnon kokonaan. Mitään kieroon katsomusta tai elämän vaikeuttamista ei kohdisteta nii­hin, jotka ovat kirkon jättäneet, Kalliala totesi sanansa tarkasti valiten.

 

Olotilaansa paneelikeskuste­lun päätteeksi Antti Hirviniemi kuvasi hyväksi mutta kertoi hie­man jännittäneensä, koska esil­lä olleet asiat ovat herkkiä ja hie­novaraisia.

 

– Paras anti oli ehdottomas­ti se, että useimmat eri tahot sanoivat ääneen haaveilevan­sa yhteisöjensä kasvusta sekä iloitsevansa, kun muista uskon­noista liittyy ihmisiä heidän us­kontoonsa. Tämä on hyvä lähtö­kohta, koska sen jälkeen voidaan puhua siitä, miten uskonnon hylkääviin suhtaudutaan, Hirvi­niemi totesi.

 

Paneelikeskusteluun osallis­tuivat myös nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen Turun Kata­riinanseurakunnasta sekä shiia­muslimien edustaja opiskelija Amir Kheder. Paneelikeskuste­lun puheenjohtajana toimi Siir­tolaisuusinstituutin toimitusjoh­taja Tuomas Martikainen.

 

 

Markus MajabackaJaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Lisäsivätkö profetiat presidentinvaihdospettymystä?
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!