Torstai 28. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Kaarlo, Kalle, Kaarle, Mies
Julkaistu 22.9.2017 13:36

Helluntaikirkko julkaisi avioliittokannanoton

Perinteista avioliittonäkemystä on mahdollista puolustaa ilman, että samalla ollaan muunlaisissa suhteissa eläviä ihmisiä vastaan, Suomen Helluntaikirkossa uskotaan. Kuva: Shutterstock

Maalliset lait muuttuvat, Jumalan periaatteet eivät. Näin voisi kiteyttää Suomen  Helluntaikirkon tuoreen avioliittokannanoton.

 

Julkilausuma on Helluntaikirkon kommentti paitsi viime maaliskuussa voimaan astuneeseen sukupuolineutraaliin avioliittolakiin myös luterilaisen kirkon ympärillä parhaillaan käytävään keskusteluun.

 

Kannanotossa Helluntaikirkko toteaa, ettei se lakimuutoksesta huolimatta ole muuttanut näkemystään avioliitosta ja että se sitoutuu opetuksessaan ja toiminnassaan Raamatun seksuaalietiikkaan ja avioliittokäsitykseen, jota se pitää yksiselitteisenä.

 

Kannanoton mukaan yhden miehen ja yhden naisen solmima avioliitto on ”Jumalan säätämä, luomisessa asetettu ja Jeesuksen Kristuksen opetuksessaan vahvistama” yhdyselämän muoto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa vakaa ja turvallinen kasvuyhteisö myös lapsille sekä antaa lapselle oikeus eri sukupuolta oleviin vanhempiin.

 

– Tänä vuonna avioliittolakiin tuli iso muutos, ja luterilaisessa kirkossa käydään tästä asiasta keskustelua. Halusimme tuoda esille sen, että meille linja on selkeä ja sama kuin tähänkin asti, Suomen Helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä toteaa.

 

 

Yhdenvertaisuutta

Kannanoton mukaan Suomen Helluntaikirkko hyväksyy sen, että moniarvoisessa yhteiskunnassa lainsäädännön tulee pyrkiä kansalaisten yhdenvertaisuuteen riippumatta esimerkiksi siitä, noudattavatko he kristillisen avioliitto- ja seksuaalietiikan mukaisia periaatteita.

 

Tästä huolimatta Helluntailiike ei edelleenkään hyväksy sukupuolineutraalia avioliittolakia ajaneiden tasavertaisuusargumenttia.

 

”Näkemyksemme mukaan yhdenvertaisuutta ei –– edistetä rinnastamalla miehen ja naisen väliseen avioliittoon muunlaisia yhteiselämän muotoja”, kannanotossa todetaan.

 

– Me uskomme, että olisi parempi, jos myös Suomen laki määrittelisi avioliiton edelleen naisen ja miehen väliseksi. Valtio on kuitenkin tehnyt omat ratkaisunsa, Mika Yrjölä sanoo.

 

– Läntisessä maailmassa me elämme uudessa ajassa, jossa kristilliset arvot rapautuvat. Haluamme noudattaa tämän maan lakeja niin pitkälle kuin mahdollista, kunhan se ei sodi meidän omaatuntoamme vastaan. Se on myös Raamatun ohje.

 

Tähän liittyen kannanotossa esitetään huoli uskonnollisista syistä perinteiseen avioliittonäkemykseen sitoutuneiden yksilöiden ja yhteisöjen uskonnonvapaudesta.

 

Helluntaikirkon mukaan uskonnollisten yhdyskuntien ja yhteisöjen yhdenvertaisuus ja toimintamahdollisuudet tulee varmistaa myös sellaisissa tilanteissa, joissa lainsäädännön sallimat käytännöt ja Raamatusta nousevat eettiset periaatteet ovat keskenään ristiriidassa.

 

 

Hoitava yhteisö?

Kahdeksasta virkkeestä muodostuva kannanotto on selvästi suppeampi kuin Helluntaikirkon vuoden 2009 Talvipäivillä antama julkilausuma samasta aiheesta.

 

Kristillisen avioliittoteologian perusperiaatteiden ja yhteiskunnallisten merkitysten lisäksi vuoden 2009 julkilausuma kiinnitti huomiota myös tapaan, jolla seurakuntien tulisi pitää asiaa esillä.

 

Sen lisäksi, että seurakunnat opettavat ja pitävät yllä raamatullisia periaatteita, niiden tulee olla hoitavia yhteisöjä, jotka pystyvät auttamaan ja tukemaan elämässään vaikeuksiin joutuneita.

 

”Tehtävämme ei ole tuomita ja moralisoida, vaan osoittaa kristillistä rakkautta kaikissa elämän kriiseissä eläviä lähimmäisiämme kohtaan”, Helluntaikirkko totesi tuolloin.

 

Uudessa kannanotossa tämäntyyppistä sielunhoidollisuutta voi nähdä viimeisessä lauseessa, jonka mukaan Suomen Helluntaikirkko pyrkii edistämään ”jokaisen ihmisen hyvinvointia kaikkien ihmisarvoa kunnioittaen”.

 

Mitä tällä tarkoitetaan, Mika Yrjölä?

 

– Tämä kannanotto on tarkoituksella suppea ja keskittyy lakimuutokseen. Silti halusimme sanoa, että emme vastusta homoseksuaalisesti suuntautuneita ihmisinä ja että haluamme kunnioittaa jokaisen itsemääräämisoikeutta; että ihmisillä on oikeus toimia tavoilla, jotka Suomen laki mahdollistaa.

 

Avioliittoinstituutiota linjaavia herätyskristittyjen lausuntoja on kritisoitu usein siitä, että ne puhuvat niiden ihmisten ohi ja yli, jotka itse kokevat homoseksuaalisia tunteita. Miten toivoisit näiden ihmisten lukevan tätä kannanottoa?

 

– Helluntailiikkeenä haluamme, että jokainen ihminen pystyisi kokemaan, että häntä rakastetaan ja hän on hyväksytty. Meillä kaikilla on erilaista rikkinäisyyttä, ja jokaisella on syntiä, ja me kaikki olemme itsessämme Jumalan kirkkautta vailla.

 

– Toivon, että yhteisönä me pystymme olemaan suolana ja valona sopivalla tavalla.

 

 

Osa kansainvälistä trendiä

Suomen vapaakristillisistä yhteisöistä uutta avioliittolakia on kommentoinut julkisuudessa myös ainakin Suomen Vapaakirkko, joka keväällä ilmoitti, ettei se ole muuttamassa näkemystään avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona.

 

Ulkomailla länsimaiseen avioliittoinstituution rapautumiskehitykseen on ottanut kantaa muun muassa kansainvälinen World Assemblies of God Fellowship -verkosto. Keväällä julkaistussa A Position Paper on the Redefinition of Marriage and Human Sexuality -asiakirjassa tarkastellaan seikkaperäisesti perinteistä raamatullista avioliittokäsitystä ja sitä, kuinka se edelleen velvoittaa seurakuntia. Suomen Helluntaikirkko on osa WAGF-verkostoa.

 

 

Helluntaikirkon julkilausumat ovat luettavissa kirkon verkkosivuilla osoitteessa

 

 

Heikki Salmela

 Jaa
Holokausti tuhosi lähes kaikki Sarajevon juutalaiset – muisto vainosta ja piirityksestä on aina läsnä bosnialaisessa kaupungissa
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!