Haapamäen helluntaiseurakunta 80 vuotta

Keskisuomalaisseurakunnan rukoushuonetta on remontoitu viime vuosina.

Haapamäen helluntai­seurakuntaan kuuluu nykyisin viitisenkym­mentä jäsentä. Pian kahdeksan vuotta seurakunnan työntekijä­nä ollut Kai Kangas on kahdes­toista pastori pitkäaikaisen pas­tori Osmo Kuusisen jälkeen.

 

– Tulin Inarista opiskelemaan Isoon Kirjaan ja tein harjoittelu­jakson Haapamäellä. Tarkoitus oli palata takaisin, mutta sain­kin pastorin paikan täältä saman tien, Kai Kangas muistelee.

 

80-vuotisjuhlassa katseltiin Samuel Aro-Panulan valmista­ma kuvakooste, joka nostatti ilon kyyneleitä muistelijoiden sil­miin. Muutamat kuvista kertoi­vat suurista lastenleireistä. Niitä seurakunta järjestää edelleen yh­teistyössä Ähtärin kanssa.

 

– Myös kerran kuukaudes­sa pidettävä Mix-ilta vetää mu­kavasti kylän varkkeja erilaisten aktiviteettien ja pienen opetus­hetken äärelle. Pyhäkouluunkin riittää pikkuväkeä, Kai Kangas kertoo.

 

Aikanaan seurakuntaa oli 15. lokakuuta 1938 synnyttelemäs­sä neljätoista uskovaa. Tätä oli edeltänyt vapaakirkollinen lii­kehdintä ja herätys lähiseuduilla kuten Virroilla ja Ähtärissä.

 

Kotikokouksia pitivät pio­neerihenkiset naisevankelistat. Haapamäellä vieraili useita tuon ajan tunnettuja saarnamiehiä, kuten Pekka Brofeldt ja Arvo Hankkio.

 

Kirkon papit eivät hyvällä kat­soneet vapaiden suuntien herä­tystä mutta toisaalta olivat tyy­tyväisiä, että Jumalan sanaa pi­dettiin kylillä esillä. Yleisesti huomattiin, että uskoon tullei­den elämä muuttui parempaan suuntaan.

 

 

Ratamuutokset vaikuttivat

Sotien aikana helluntaiseurakun­nan toiminta oli vähäisempää. Rauhan tultua herätys jatkui, ja seurakuntaan liitettiin 1947–1952 peräti 72 uutta jäsentä. Puhuja­vieraina kävivät nuorta seura­kuntaa opastamassa muun mu­assa Eino Ahonen, Arvo Hank­kio, Mauri Vikstén ja Kaarlo Toivio. Uskovia kastettiin kesä­aikaan lähistön järvissä. Paikal­lislehti Suur-Keuruun Sanomat uutisoi elokuussa 1951 jopa 500 haapamäkeläisen olleen seuraa­massa kastetilaisuutta.

 

Kasvava seurakunta osti ton­tin rukoushuoneelle, jonka suun­nitteli Esko Rydenfeldt. Sa­moilla piirustuksilla pienin va­riaatioin nousi noihin aikoihin rukoushuoneita muuallekin Suo­meen. Rukoushuoneen vihkiäi­siä vietettiin joulukuussa 1961 täpötäyden salin voimin. Raken­nusta oli siunaamassa muiden muassa Eino Manninen.

 

Haapamäen kylä alkoi kuih­tua, kun Tampere-Seinäjoki ja Orivesi-Jyväskylä -oikoradat val­mistuivat 1970-luvulla ja junalii­kenne hiljeni. Silti seurakunta on pystynyt muun toiminnan lisäk­si kannattamaan lähettejä ulko­mailla. Muutamat seurakuntalai­set vierailevat aktiivisesti Baltian seurakunnissa. Väkeä talkoilee myös Katulähetyksen kirpputo­rilla, josta on muodostunut kylä­läisten kohtaamispaikka.

 

– Rukoushuoneen ahtaan etei­sen laajennus valmistui kymme­nen vuotta sitten, ja salin ilmet­täkin on sittemmin kohotettu. Toteutimme iso lämpöremontin seurakuntaamme kuuluvan asi­antuntijan johdolla, pastori Kai Kangas kertoo tyytyväisenä.

 

 

Kirsi-Klaudia Kangas
3/2019

UutisetEsa Savolainen pitää väittelyä hyvänä keinona puhua kristinuskosta lukiolaisyleisölle.
PääkirjoitusValinnoilla, joita teemme koskien elämämme hengellisiä pe­rustuksia, on jopa ajan rajan tuolle puolelle ulottuvia vaikutuksia. Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle, että ”ruumiin harjoittam...
UutisetOn tärkeää olla rehellinen ja vastata siihen, mitä kysytään, sanoo vt. johtava pastori Pasi Markkanen.
UutisetKeuruun kaupunkiin kuuluvalla Haapamäen kylällä vietettiin helluntaiseurakunnan 80-vuotisjuhlia joulun alla.
UutisetRaahen helluntaiseurakunnassa kastettiin vuoden 2018 aikana 22 henkilöä. Tämä on huomattavan suuri määrä.
KolumniTaas meni uudenvuodenaatto ja länsimaalaisilla ihmisolennoilla oli aikaa istua sohvalle pohtimaan, mitä uutta ja jännää sitä tuleva­na vuonna tekisi.

Some pursuaa muist...
KolumniUusi normaali -käsitettä käytetään silloin, kun kuvataan hiljattain muuttunutta ole­misen tilaa, jonka kanssa nyt opetellaan elämään.

Uutta normaalia maailmalla edustava...
UutisetOnko yhteiskristillisen ajattelun yleistyminen syypää uskovien kasteiden vähenemiseen?
PakinaVilho piti joulukuun alus­sa Jeesuksen kanssa pa­laverin. Hän ilmoitti, että oli päättänyt tulla pyhimyk­seksi vuoden loppuun mennessä. Jeesus katsoi häntä hetken.

– Tu...
ArtikkelitNyt ei puhuta korkealta ja ko­vaa vaan nöyrästi ja hiljaa. Ke­nen puoleen kääntyä, kun tun­teet menevät vuoristorataa ja syyllisyys nousee pintaan: Mitä olen tehnyt, kun lapseni on joutunut...
UutisetTuula Luoto iloitsee ystävyyssuhteista, joita Teneriffalla vietetty aika on tuonut hänen elämäänsä.
PikavisiittiIhailen vanhoja uskovia, joista heijastuu uskon ilo, Rauni Kumpulainen sanoo.
Mielipide”Ykkönen on Jumala ja kakkose­na tulee vaimo. Tiede ei tule edes kolmantena.” Näillä sanoilla otsi­koi sanomalehti Keskisuomalainen laajan jutun suomalaisesta huip­putiedemiehestä, akatemiap...
MielipideMuistan lapsuuteni ajoilta, kuin­ka helluntaiseurakunnissa jopa kiellettiin osallistuminen politiik­kaan. Tuolta ajalta lienee vieläkin paikka paikoin voimassa kirjoit­tamattomana sääntönä k...
MielipideOlin marraskuus­sa ruokaostoksil­la mieheni kans­sa. Hedelmä- ja vihannestiskeil­lä näin ulkomaalaisen vanhem­man pariskunnan samoilla asi­oilla. Rouvalla oli kyynärsauvat, mutta ne eivät py...
UutisetRuotsin helluntailiikkeen Pignst Pastor -konferenssi 2019 pidettiin Tukholmassa 8.–10. tammikuu­ta. Konferenssi vastaa Suomes­sa pidettäviä vuotuisia Syyspäi­viä. Osallistujia oli tänä vuonn...
UutisetVuoden 2017 viharikosilmoituk­sista noin viidesosa liittyi uskon­toon tai vakaumukseen. Näin to­detaan poliisiammattikorkea­koulun viharikosraportissa, joka julkaistiin loppuvuodesta. ...
Viestikapulan vaihtajat
Intialaiset kiittävät lähetyssaarnaajia
”Kulttuurierot tuovat  tuplasti ongelmia ja hyvää”
Sairaalapappi on läsnä ilon ja kaipauksen hetkellä
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!