Evankeliumi lahjapaketissa Varkaudessa

Kohtaus kaivolla. Kameli oli yksi näytelmän keksinnöistä. Pää pysyi ryhdissä salibandymailan tukemana. Kuva: Jouni Londen

Varkauden helluntaiseu­rakunnan salissa ta­pahtuu kummia: etei­sestä pääsee taivaaseen, sieltä 2017 vuotta taaksepäin seimel­le, edelleen tietäjien ja paimen­ten maailmaan enkeli-ilmestys­tä kokemaan.

 

Matkaa jatketaan silloiseen tietotoimistoon eli kälättävien naisten kaivolle ja lopuksi nyky­aikaan joulukuusen äärelle. Jee­sus kulkee koko matkan muka­na ja puhuu.

Tämä näytelmä on Jouluvael­lus – kymmenien talkoolaisten lahja yli tuhatpäiselle kävijäkun­nalle.Kaikki koulut mukana

Nykyinen versio järjestettiin nyt toista kertaa seurakunnan tilois­sa. Aiemmin on toteutettu muun muassa yhteiskristillinen katu­versio vuonna 2001 ja joitakin Pääsiäisvaelluksia. Tekijäkaarti koostui paikallisista helluntailai­sista, ja tiimiä täydentämässä oli ystäviä Leppävirralta.

 

Kävijät olivat enimmäkseen alakoululaisia 50 kilometrin sä­teeltä. Seurakunta järjesti ja kus­tansi bussikuljetukset: seura­kunnassa on kaksi ammattikul­jettajaa.

 

Projektin koordinaattori, kou­lutyö- ja näytelmätaustaa omaa­va Paula Hoffren onnistui saa­maan vaelluksen koulujen ohjelmaan. Näytelmän ennakko­kysyntä ja perästä kuulunut pa­laute kannusti tekemään vierai­lusopimukset uskossa jopa en­nen roolituksia.

 

– Yksikään Varkauden koulu ei ole kieltäytynyt. Se on ihme, Hoffren kertoo.Sanoma kiusaamisen maailmaan

Esityksiä soljui arkiviikon aika­na yhteensä yli 30, päivisin ja il­taisin. Kaikki esitykset olivat ai­nutkertaisia, koska käsikirjoitus oli melko viitteellinen.

 

Käsikirjoittaja Anne Kolari kertoo saaneensa tekstin yöllä sen jälkeen, kun oli tehnyt so­vinnon erään seurakuntalaisen kanssa pitkän vihanpidon jäl­keen.

 

– Jumala käyttää puhdasta as­tiaa, Kolari sanoo.

 

Näytelmän teemana voikin pitää anteeksiantamista ja -pyy­tämistä. Se ilmenee niin Jee­suksessa kuin loppunäytöksen kauhukakaran asennemuutok­sessakin. Loppunäytös toi sano­man koulukiusaamisen maail­maan.Huomaatko kamelin silmät?

Harjoitukset ja näytösrupea­mat aloitettiin yhteisrukouksel­la. Työryhmästä välittyi hyvä yh­teishenki ja huumorikin kukki.

 

Monet hääräsivät eri tehtä­vissä. Myös ohjaaja-pääorga­nisaattori Eija Tolvanen laski taustatyöläisten tapaan kätensä auraan: kuljettamista, pystyttä­mistä, näyttelemistä, purkamis­ta ja pakkaamista.

 

Keittiössä pyöri talkoolaisille emäntien nonstop-ruokatarjoi­lu. Koko tiimin työtuntimääriä ei tiedä kukaan. Esitykseen sisälty­vän animaation musiikkitallen­nekin on omaa perua: sen takana on AV-mestarina palveleva Ari Kauhanen.

 

Lahjoituksena saadut arvok­kaat pääkulissit täydentyivät seurakuntalaisten lainaamalla rekvisiitalla. Nähtävissä oli ne­rokkaitakin ratkaisuja, kuten ka­meli: tarkkaavainen huomasi ka­melin nahkakengät ja ehkä kyt­tyrän silmätkin, mutta kaulan ja pään ryhdistävää sählymailaa ei. Ilo lasten oli lausumaton – jos­kus tosin äänekäskin.

 

Ensi vuonna Varkaudessa?

 

– Tuskin maltan odottaa koko vuotta, Paula Hoffren hehkuttaa.

 

 

Jouni Londen

 
51-52/2017

UutisetTaitavan lavastajan työkalupakkiin kuuluvat kevyet materiaalit, hyvät verkostot ja videonäytöt.
PääkirjoitusOn joulusesongin aika. Se on aikaa, jolloin Jeesuksen toivoi­si näkyvän kauppojen ikkunoissa edes seimen lapsena tai kuulu­van Marian poikana joululauluissa.


Jeesuksesta voi...
Miten onHelluntaiseurakuntien ja Fidan lähe­tystyöntekijöistä noin 170 on parhaillaan kentällä ja valmistautuu joulunviettoon.


Euroopassa työskentelevien on helppo ottaa muutama päiv...
UutisetUutisarjessa painottuivat maahanmuuttotilanne, reformaatio ja itsenäisyyden juhlavuosi.
UutisetJoensuun helluntaiseurakunta järjesti Matka ensimmäiseen jou­luun -tapahtuman marras-joulu­kuun vaihteessa. Joka toinen vuo­si järjestettävässä tapahtumassa, joka on suunnattu kouluille, päi...
UutisetIsossa Kirjassa toteutetaan pit­kään valmisteltu organisaatio­uudistus, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa hallintoa. Vuo­den 2018 alusta IK-opistossa siir­rytään kahden johtajan mallist...
UutisetYksikään kouluista ei kieltäytynyt kutsusta joulunäytelmään.
UutisetSeinäjoen Helluntaikirkossa järjestettiin marraskuun viimei­senä viikonloppuna kaksi GX-kuoron ja orkesterin Tapaus Bet­lehem -joulukonserttia.


Molemmat konsertit vetivät jou...
UutisetVuodesta 2006 Keravalla toi­minut Aikamedia Oy:n toimipis­te muuttaa joulukuun lopussa Fi­dan tiloihin Helsingin Roihupel­toon. Keravalla ovat toimineet lähinnä Aikamedian lehtien toi­mituks...
UutisetMetro World Childin isoa joulukampanjaa haastaa tänä vuonna järjestön johtajan kokema ampumavälikohtaus.
UutisetYhä harvempi nuori herätyskris­titty ihmettelee tarvetta seistä Is­raelin rinnalla, toteaa LifeWay Researchin uusi tutkimus. Sen mukaan ilmiöön liittyy nuorten aikuisten hämmennys tai pensey...
UutisetMillainen on kodittoman joulu? Assist News Service selvitti tätä amerikkalaisen kristillisen kodit­tomien keskuksen kävijöiltä.


Osa kuvasi joulua rauhan ja so­vun juhlaksi. M...
UutisetVideopalvelu Netflix on hank­kinut ennakkoon uuden Messias-nimisen sarjan, joka julkaistaan vuonna 2019. Sen tuottaa aviopari Roma Downey ja Mark Burnett, joiden käsialaa on myös suosit­tu r...
KolumniPertti tuli perinteiseen Jouluseikkailuun, kuten sadat muutkin lapset, oman luokkansa kanssa. Toiset alakoululaiset opettelivat lukemista ja laskemista. Pertin luokassa harjoiteltiin puhumis...
MuutJeesus-lapsen syntyminen Betlehemin seimeen tapahtui pitkän kertomuksen huipentumana.
MuutLuukkaan evanke­liumissa kerro­taan, kuinka pai­menet menivät enkelin ohjeen mukaisesti Betlehemiin etsi­mään seimessä nukkuvaa vas­tasyntynyttä poikalasta. Mie­tin, että kuinkahan iso urak...
PakinaPakinan kirjoittaminen kuuluu lempipuuhiini, ja aiheet syntyvät mel­ko helposti. Kun tiedän, että kir­joitusvuoro lähestyy, jokin teema alkaa puhutella tai mieleen nou­see muisto, josta huom...
ArtikkelitSuomen satavuotista itsenäi­syyttä on juhlittu ja kauneim­mat joululaulut jo melkein lau­lettu. Mitä kaikkea isänmaalliset ja jouluiset laulut kertovatkaan Suomen kansan eri vaiheista, sen t...
UutisetNykyteknologia saavuttaa vähitellen Papua-Uuden-Guinean kaukaisimmatkin kylät. Raamatunkääntäjät ahkeroivat, jotta älylaitteisiin saataisiin parasta mahdollista sisältöä.
PikavisiittiMerja Luukkonen kiertää eri puolilla Suomea kertomassa nukketeatterin avulla Raamatusta ja Jeesuksesta.
MuutLapsena Tiia Lehtonen tur­vasi Jumalaan, kun elämä al­koholistiperheessä kävi sietämättömäksi (Sana 49/17).Isä kuoli juomisen seurauk­sena 44-vuotiaana, kun tytär oli ju...
MielipideYksi ihminen sanoo minulle aina, että Terttu ihan loistaa ja sätei­lee, kun se puhuu. Ajattelen, että minä olen antanut sydämeni Jee­sukselle ja uskon evankeliumin sanomaan, niin siitähän tä...
Mielipide
Olen hämmästellyt helluntailiik­keen ja sen äänenkannattajan in­toa pyrkiä yhteistyöhön ja ”samal­le viivalle” evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Aina välillä myös katolinen kirkko sa...
MielipideToimituspäällikkö Elina Rautio kir­joitti hyvässä ja ajankohtaisessa pääkirjoitukses­saan ”Isähahmoille tilausta” (RV 45) seuraavasti: ”Kristityillä per­heillä ja seurakunnilla tulisi olla m...
UutisetOlemme päivälli­sellä Evankelis­takodin kotoisas­sa ruokasalissa. Näkövammais­ten joululeiri on juuri alkamassa, ja vähitellen osallistujia saapuu paikalle. Kuulumisia vaihdetaan odottavin m...
MuistolleMirjam Pynnönen palveli lähetyksen Jumalaa kahdeksalla vuosikymmenellä. Hänen tarinansa on suomalaisen helluntailähetystyön pioneerivaiheen tarina.
MuutSuomen juutalaiset taistelivat jatkosodassa natsi-Saksan rinnalla. Näin siitä huolimatta, että he tiesivät, mitä heidän uskonveljilleen saksalaisten valloittamilla alueilla tapahtui.
MuutItsensä ylittäminen johtaa palkitsevaan tunteeseen.
Muistolle”Herra antoi ja Herra otti, kiitet­ty olkoon Herran nimi.”


Mieheni Simo Pesonen syntyi 29.1.1958 Kuusamossa. Yksitoista vuotta saimme viettää yhdessä, ja sitten elämä yllätti...
MuutKutsumuksen ki­pinä, toive koko­aikaisesta saar­namiehen työs­tä, syntyi Teuvo Tikkasen sisälle Kiuruveden he­rätyksen keskellä 1980-luvun alussa.


– Tai oikeastaan...
MuutSoittokunnilla on ollut merkittävä rooli helluntailiikkeen musiikkitoiminnassa
MuutUudella Heir-levyllään Serafiel-yhtye laulaa armosta, toivosta ja lohdutuksesta elämän vaikeuksien keskellä.


Englanninkielistä pop/rockia soitta­van Serafiel-yh...
Yhdysvalloissa korona toi kokoussurffailua ja seurakunnasta etääntymistä – tutkimuksen mukaan nettijumalanpalveluksiin osallistumisessa näkyy selvä ikäryhmien välinen ero
”Kaikki alkaa nyt alusta” – Petri Kosonen on sujut sen kanssa, että monet Suomessa mieltävät hänet ”vain” ylistyksenjohtajaksi
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!