Perjantai 22. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Visa
Julkaistu 4.5.2018 14:47
”Yhdessä on kiva tehdä”

Eväät elämään innostaa eri-ikäisiä toimimaan

Helsingin Lähetysseurakunnan iloinen tiimi valmistautuu keräykseen. Helsinkiläinen Mia Ruohotie (3. oik.) on ensimmäistä kertaa mukana. - On mukava antaa aikaa tärkeän asian  hyväksi, hän hymyilee. Kuva: Jukka Kakriainen

Mia Ruoho­tien ja Helsin­gin Lähetys­seurakunnan 20 hengen ke­räystiimin voi pian nähdä kaduil­la oranssit keräysliivit yllään. Tii­mi jalkautuu lippaineen eri puolil­le pääkaupunkiseutua lähetystyön hyväksi.

 

– Lapset ovat kriisialueilla kaik­kein heikoimmassa asemassa. Kun osallistun keräykseen, voin vaikut­taa näiden lasten elämään, Ruoho­tie kertoo.

 

– Lapsissa on tulevaisuus, kah­den lapsen äiti ja viiden lapsenlap­sen isoäiti Raili Pohjasmäki jat­kaa.

 

Hän lähtee keräämään äitien­päivän alla.

 

– Me elämme hyvinvoinnin kes­kellä. Irakissa perheet kärsivät val­tavasti. Kun annan muutaman tunnin omasta ajastani, voin hel­pottaa jonkun toisen elämää. Sa­malla kannan näitä ihmisiä omal­la tavallani Jumalan eteen.

 

 

Myös turvapaikanhakijoita mukana keräämässä

Suomesta turvapaikkaa hake­va kristitty Amin (nimi muutet­tu) osallistuu keräykseen, koska hän haluaa tukea Fidan työtä koti­maansa Irakin hyväksi.

 

– Lasten tappamiseen ei ole mi­tään syytä. Lapset tarvitsisivat pal­jon rakkautta ja mahdollisuuden leikkiin. Kristittyinä meidän tehtä­vämme on auttaa.

 

Amin tuli Suomeen yhdeksän kuukautta sitten. Hänen äitinsä sairastui kemiallisen hyökkäyksen seurauksena, ja isä menetti jalkan­sa sodassa. Nyt molemmat van­hemmat ovat kuolleet.

 

Mosulissa kuvattu keräysvideo kosketti Aminia.

 

– Arvostan todella paljon sitä, että suomalaiset haluavat auttaa Irakia. Fida välittää niistä ihmisis­tä, joilla on todella vaikeaa.

 

Amin ja hänen irakilaiset ystä­vänsä keräävät Lähetysseurakun­nan tiimissä yhdessä suomalais­ten kanssa.

 

 

Jokelassa kuullaan pakolaisten tarinoita

Jokelan Uniikkitehtaassa järjeste­tään 23. toukokuuta tarinakonsert­ti. Sisustusliikkeen tilat muovau­tuvat viihtyisäksi kahvilaksi, jon­ne on helppo pysähtyä viettämään iltaa. Konsertissa kuullaan Anssi Tiittasen musiikkia ja tarinoita pa­kolaisleireiltä. Äänen saavat naiset ja lapset, joiden parissa Fidan Kat­ja Köykkä on työskennellyt Lähi-idässä.

 

Kristityt yrittäjät ja ystävykset Mari Lehtonen ja Kati Punju ko­kevat, että keräystapahtuma sopii Uniikkitehtaaseen varsin hyvin. Liike tunnetaan kylällä muutenkin kristillisistä arvoista. Meikkipus­seissa on raamatunlauseita ja si­sustustaulun tekstinä voi olla ”God bless this home”.

 

– Kampanjaan on helppo läh­teä mukaan, koska illan sisältö tu­lee valmiina. Tarjoamme vain puit­teet. On ilo olla hyvässä mukana.

 

Uniikkitehdas lahjoittaa osan il­lan myyntituotoista keräykseen.

 

 

Seurakunnan kaikki nuoret mukana

Härmän helluntaiseurakunnan nuoret järjestävät myyjäiset Eväät elämään -keräyksen hyväksi pai­kallisen ruokakaupan aulassa. Nuoret leipovat ja hankkivat ar­pajaisvoittoja myyjäisiä varten. Myös kotiväki on mukana autta­massa. Myyjäisten järjestäminen on aktiivisille, urheilullisille nuo­rille tuttua.

 

Nuorten työ alkoi Härmäs­sä viime syksynä. Nyt siellä on 12 nuoren porukka. Kaikki seu­rakunnan nuoret halusivat tulla mukaan keräykseen.

 

– Kampanjavideo YouTubessa kosketti, yksi nuorista kertoo.

 

– Yhdessä on kiva tehdä, toi­nen lisää.

 

Seurakunnan lapsi- ja nuoriso­työssä toimiva Titta Puhto us­koo, että keräys on hyvä mahdol­lisuus olla mukana lähetystyössä. Myös oman paikkakunnan ihmi­siä voi olla helpompi lähestyä ke­räyksen kautta.

 

Puhto toivoo, että keräyksen avulla voitaisiin vaikuttaa myös ihmisten asenteisiin.

 

– Helposti välitämme vain omista asioistamme. Myös suh­tautuminen maahanmuuttajiin on usein varauksellinen. Haluai­sin kylvää sellaista asennetta, että lähimmäinen on tärkeä.

 

Eväät elämään on Fidan ja seu­rakuntien yhteinen keräyskam­panja, joka toteutetaan 7.–31. tou­kokuuta. Tavoitteena on kerätä varoja konflikteissa traumatisoi­tuneiden lasten hyväksi.

 

Kampanjan avulla tuhannet lapset voivat saada toivon ja tule­vaisuuden. Esimerkiksi 40 eurol­la pakolaislapsi Kongossa pääsee vuodeksi kouluun.

 

 

 

Hannele Kärkkäinen

 

 

Voit osallistua kampanjaan lahjoit­tamalla tai järjestämällä keräys­tempauksen. 20 euron lahjoitus on­nistuu tekstaamalla fida20 nume­roon 16155.Jaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Lisäsivätkö profetiat presidentinvaihdospettymystä?
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!