Maanantai 18. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Eetu, Edvard
Julkaistu 23.2.2018 11:02

Espanja ja Suomi seurakunnanistutuksen ääripäitä

Saksan pääkaupungissa pidettyyn kokoontumiseen osallistui toistakymmentä seurakuntien istuttamisesta syttynyttä suomalaista. Riku Turunen takana keskellä, Juha Lehtonen seisomassa toisena vasemmalla. Kuva: Riku Turunen

Euroopan maallis­tuminen nousee puheenaiheeksi paljon useammin kuin se, miten kehitystä voisi torjua tai hidastaa. Yksi parhaita tapoja turvata kris­tillisen elämän jatkuvuus on pe­rustaa uusia seurakuntia, mitä tapahtuukin jo kulisseissa ym­päri maanosaa.

 

– Euroopassa perustetaan enemmän seurakuntia kuin kos­kaan. Maahanmuuttajien keskel­lä niitä syntyy jopa kuin sieniä sateella, kuvailee Fidan Euroo­pan aluejohtaja Riku Turunen.

 

Tällä hetkellä esimerkiksi Es­panjassa, Saksassa ja Sveitsis­sä syntyy paljon uusia kristillisiä yhteisöjä niin helluntailiikkeen kuin muiden evankelisten he­rätysliikkeiden piirissä. Pohjoismaiden osalta tilanne on rohkai­sevin Norjassa ja vaimein Ruot­sissa ja Suomessa.

 

– Valitettavasti Suomi on jää­nyt tässä asiassa jälkijunaan. Meillä kätkeydytään usein ylei­sen sekulaarisen kehityksen taakse ja todetaan ajan hengen olevan vaikea hengelliselle nousukaudelle, Turunen harmitte­lee.

 

– Jos tarkastelemme avoi­min silmin, mitä lähialueillam­me hengellisesti tapahtuu, mei­dän on syytä lopettaa tekosyym­me. Maallistuneessa Euroopassa syntyy seurakuntia. Suomessa meiltä puuttuu näky ja osittain menetelmät uusien seurakun­tien synnyttämiseen.

 

 

Sveitsin ketterä malli

Berliinissä kohtasi 5.–7. helmi­kuuta noin 160 vapaakristillistä johtajaa ja seurakunnanistuttajaa 27:stä Euroopan maasta. NC2P (National Church Planting Pro­cesses) -kokoontumisen tarkoitus oli ennen muuta yhdistää seura­kuntien synnyttäjiä, jotka usein puurtavat erillään ”kollegoistaan”. NC2P on kymmenen viime vuo­den aikana haravoinut muuta­man vuoden välein seurakuntien istuttamiselle vihkiytyneitä pro­sessoimaan yhdessä, miten työtä voitaisiin voimistaa.

 

Suomesta kokoontumisessa oli mukana jopa 13 henkilöä eri yhteisöistä. Riku Turusen lisäk­si Helluntaikirkon Uusi seurakun­ta -tukiryhmää edusti Fidan seu­rakuntasuhteiden koordinaattori Juha Lehtonen.

 

Lehtonen on viime vuosina ol­lut perustamassa Tuusulan Joke­laan Station-seurakuntaa, yhtä harvoista Suomen tämänhetkisis­tä uusista seurakunnista. Hänen huomionsa Berliinissä kiinnittyi ilmapiiriin, joka yhdisti seurakun­tia paljon synnyttäviä maita.

 

– Niissä seurakuntien istutus koettiin osana olemista. Siihen oli myös täysi vapaus ja halu. Suo­messa varmaan ollaan vielä siinä vaiheessa, että tällaista ilmapiiriä ei ole kuin ehkä vasta isommissa kaupungeissa.

 

Erityisesti Lehtonen vaikuttui Sveitsin mallista.

 

– Siellä seurakunta voi tarkoit­taa 30 henkilön yhteisöä, joka pyörii ilman kokoaikaista pasto­ria ja perustuu enemmän yhtey­teen kuin hierarkiaan.

 

Tällaisia yhteisöjä Sveitsissä syntyy nyt paljon.

 

– Ja ensimetreistä asti näillä yhteisöillä on ajatus, että seuraa­vaksi perustetaan lähikyläänkin seurakunta. He ovat todella mis­sionaalisia, Juha Lehtonen sanoo.

 

 

Innostajaryhmä syntymässä

Riku Turusen mukaan Euroo­pan helluntailaiset ja karismaati­kot ovat verkostoituneet jo mel­ko hyvin. Ne myös innostavat toisiaan istuttamaan seurakuntia – ja asettavat työlle jopa mitattavia ta­voitteita. Korkeimmalla tavoitteet ovat Espanjassa, jossa tähdätään tuhannen uuden seurakunnan syntyyn vuoteen 2020 mennessä.

 

Suomessa kenties suurin tarve on tällä hetkellä synnyttää seu­rakuntaistutuksille otollinen il­mapiiri, joka Sveitsin kaltaisis­sa maissa jo vallitsee. Yksi askel sen saavuttamiseksi otetaan jo tänä keväänä, kun Suomeenkin perustetaan kristittyjen yhteinen NC2P-tiimi.

 

– Sen tavoite on yhdessä mo­tivoida herätysliikkeitämme ja seurakuntaverkostojamme synnyttämään Suomeen uusia seu­rakuntia, jotka tavoittavat aikam­me ihmisiä. Helluntailaiset ovat tiimissä mukana Helluntaikirkon Uusi seurakunta -tukiryhmän kautta. Ryhmä itsessään ei tule perustamaan seurakuntia, Turu­nen valottaa.

 

Hän toivoo hartaasti, että Suo­messakin viriäisi näky uusista seurakunnista ja hengellinen työ lähtisi uusille urille.

 

– Joko me itse saamme kopin asiasta ja viemme työtä eteenpäin tai sitten ystävämme eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa tulevat tänne perustamaan uusia seura­kuntia, Riku Turunen haastaa.

 

Toisaalta hän on toiveikas, sillä molempia tapahtuu jo nyt.

 

– Muutos on jo alkanut. Taivas ei ole unohtanut Suomea.

 

 

Ruut AhonenJaa
Mistä löytyisi uusi Kuolemankauppias?
Sydämellä rukous ja kristittyjen yhteys
Roolin avulla ei voi kohdata nuoria
Paikallinen ja valtakunnallinen nuorisotyö kulkevat käsi kädessä
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!