”Tavoitteemme on nostaa elämän laatua”

Diakonia kuuluu seurakunnan perustehtäviin

Vuokko Hautala (vas.) kehotti siunattavia muistamaan, kuka heidät on kutsunut. Diakonit Maija Tuppurainen, Matti ja Sirkku Tampio, Susanna Juntunen ja Riitta Savolainen sekä vankilalähetti Maria Korpela (2. oik.) ovat toimineet työsaroillaan jo vuosia. Kuva: Benjami Hautala

Seinäjoen helluntaiseura­kunnassa siunattiin hil­jattain diakonin tehtävään viisi henkilöä ja yksi vankilalähet­ti. Vuodesta 2005 seurakunnan diakonina toiminut seurakunta­pastori Vuokko Hautala koros­taa tehtävään asettamisen ja seu­rakunnan siunauksen merkitystä diakonin eli seurakuntapalvelijan työn selkiyttämisessä.

 

– Diakoniaa kyllä tehdään seu­rakunnissa, mutta selkeä valtuu­tus saa asiat loksahtamaan koh­dalleen. Ilman sitä kutsumuksen toteuttaminen voi jäädä epämää­räiseksi.

 

Uudesta testamentista löytyy suuntaviivoja diakonialle. Jeesus itse antoi mallin toisten palvelemi­sesta. Pesemällä opetuslasten ja­lat, viettämällä aikaa heidän kans­saan ja tarjoamalla nälkäisille ope­tuslapsille leipää ja kalaa Jeesus osoitti olevansa kiinnostunut ih­misistä ja heidän tarpeistaan.

 

 

”Kaikkia tarvitaan”

Yksi Seinäjoella siunatuista dia­koneista on päihdetyötä ja asun­nottomien parissa työtä tekevä Riitta Savolainen. Hän kokee, että seurakunnan tuki voimaan­nuttaa ja tuo kokemuksen, että tätä tehdään yhdessä.

 

– Seurakunnan siunaus ker­too meille, että työllämme on rukoustuki takana. Tämä ei ole vain meidän työtämme vaan koko seurakunnan.

 

Savolainen näkee seurakun­nan särkyneiden majatalona, jon­ne kaikki vajavaiset saavat tulla.

 

– Tavoitteemme on nostaa elämän laatua. Jeesus tarjoaa korkealaatuista elämää.

 

Kokeneena diakonina Vuokko Hautala pitää seurakuntapalve­lijoiden siunaamista seurakun­nassa merkittävänä asiana.

 

– Jokaisessa seurakunnassa on erikseen tehtävään siunatut vanhimmat, samoin tulisi olla diakonit. Nyt vain muutamassa Suomen helluntaiseurakunnas­sa on palkattu diakoni.

 

Toisaalta toisten auttaminen ja palveleminen kuuluvat jokai­selle rakkauden kaksoiskäskyn ja kultaisen säännön perusteella.

 

– Seurakunta on yhteyttä ja toisten palvelemista. Eri tehtä­vät ja niitä hoitavat ihmiset muo­dostavat kokonaisuuden kuten sinfoniaorkesteri. Jos jokin soi­tin tai soitinryhmä puuttuu, teos ei kuulosta samalta. Kaikkia tar­vitaan, Hautala vertaa.

 

 

Luultua keskeisempi rooli

Uudessa testamentissa diakoni­en tehtäväkirjo näyttäytyy laaja­na. Sieltä ilmenee, että yksi syy diakonien tarpeeseen seurakun­nassa oli ruoka-avustusten ja­kaminen, joka vei apostoleilta liikaa aikaa ja esti heitä keskit­tymästä Sanan tutkimiseen ja rukoukseen.

 

Avustamisnäkökulmasta huo­limatta diakonien rooli näyttää olleen keskeinen. Esimerkiksi Filippiläiskirjeestä käy ilmi seu­rakuntapalvelijoiden ja kaitsi­joiden yhteistyö: seurakunta­palvelijat avustivat esimerkiksi opettamisessa ja raha-asioiden hoitamisessa.

 

Alkuseurakunnissa diakonin tehtävä vaikuttaa olleen hyvin selkeä ja olennainen. 300-luvul­la kristittyjä vastustanut keisa­ri Julianus ihmetteli diakoneja, jotka henkensä kaupalla auttoi­vat muun muassa ruttoon sai­rastuneita. Ensimmäisten vuo­sisatojen jälkeen diakonien rooli eriytyi seurakuntaelämän arjes­ta kapeammaksi, pääasiassa so­siaaliseen työhön keskittyväksi osa-alueeksi.

 

 

Kai Loikkanen
2/2019

UutisetRauni Mannermaan elämän aikana inarinsaamesta on tullut paitsi opetuksen myös Raamatun ja hengellisten laulujen kieli.
PääkirjoitusAmerikkalainen aikakauslehti Life julkaisi kolme vuosikym­mentä sitten kuvareportaasin. Sen ensimmäisessä kuvassa oli vehnäpelto, joka jatkui silmänkantamattomiin. Toisessa kuvas­sa näkyi m...
Miten onKesäkuun 2018 kommentoiduimpia uutis­tapahtumia olivat KD-vaikuttaja Aki Ruot­salan pikapotkut Porin Jazzien toimitus­johtajan paikalta sen jälkeen, kun Satakun­nan kansa oli kertonut siitä...
UutisetMuutos tietojen keräämisaikataulussa ei yksin selitä kastelukujen romahdusta.
UutisetLähetyslentojärjestö MAFin operaatioissa Afrikassa 20 vuotta palvellut Cessna 206 -lentokone kiertää ympäri Suomea paikoissa, missä mahdollisimman moni voi tutustua siihen ja nykyisin tehtä...
UutisetSeinäjoella seurakuntapalvelijoita valtuutettiin julkisesti tehtäviinsä.
UutisetMerkittävä käänne tapahtui aivan viime metreillä.
KolumniViime vuosisadan alun kielilläpuhumiskokemukset muun mu­assa Los Angelesin Azusa-kadulla synnyttivät helluntailiikkeen. 1960-luvulla toinen aalto toi karismaattisuuden muihinkin kirkko­kunti...
UutisetHeikki Hurstille ja hänen vuodesta 2005 isänsä jalanjäljissä johtamalleen Laupeudentyö ry:lle vuosi 2018 oli kirjava.
ArtikkelitJoukko Elämä ja Valo ry:n va­paaehtoistyöntekijöitä ajaa pie­nen ränsistyneen mökin pihaan. Pihapiiri on hieman sekainen, koira juoksee haukkuen auton ympärillä. Mökin isäntä astuu ul­ko-ov...
UutisetOman lapsen kuolema mullisti uskovan äidin teologian.
PikavisiittiKyntö-, kylvö- ja heinänkorjuutyöt ovat kuuluneet kälviäläisen Juho Nissin arkeen yli 70 vuotta.
MielipideJeesus antoi omilleen tehtävän myös kaiken tähteeksi jääneen keräämisestä ja hyödyntämises­tä ”ettei mitään menisi hukkaan” (Joh. 6:12). Tuolloin oli kyse ruu­asta, mutta Sanan yleisen koh­t...
MielipideKannatan ehdot­tomasti uskovien keskinäistä yh­teyttä, onhan Ju­mala jo luonut hengen yhteyden kaikkien uu­destisyntyneiden välille. Paljon myönteistä onkin tapahtunut sen jälkeen, kun Tapi...
MuutLaulaja-evankelista Kyösti Baltzarin unelmana ovat Jumalan luokse tulevat ihmiset.
”Ruotsissa tarvitaan suomalaisia lähetyssaarnaajia”
Estradilla uskoa puolustamassa
Inarin laululintu
Muutoksen keskellä johdatus konkretisoitui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!