Lauantai 31. lokakuuta.
Nimipäivää viettää Artturi, Arto, Arttu, Artur
Julkaistu 4.1.2019 11:38
”Tavoitteemme on nostaa elämän laatua”

Diakonia kuuluu seurakunnan perustehtäviin

Vuokko Hautala (vas.) kehotti siunattavia muistamaan, kuka heidät on kutsunut. Diakonit Maija Tuppurainen, Matti ja Sirkku Tampio, Susanna Juntunen ja Riitta Savolainen sekä vankilalähetti Maria Korpela (2. oik.) ovat toimineet työsaroillaan jo vuosia. Kuva: Benjami Hautala

Seinäjoen helluntaiseura­kunnassa siunattiin hil­jattain diakonin tehtävään viisi henkilöä ja yksi vankilalähet­ti. Vuodesta 2005 seurakunnan diakonina toiminut seurakunta­pastori Vuokko Hautala koros­taa tehtävään asettamisen ja seu­rakunnan siunauksen merkitystä diakonin eli seurakuntapalvelijan työn selkiyttämisessä.

 

– Diakoniaa kyllä tehdään seu­rakunnissa, mutta selkeä valtuu­tus saa asiat loksahtamaan koh­dalleen. Ilman sitä kutsumuksen toteuttaminen voi jäädä epämää­räiseksi.

 

Uudesta testamentista löytyy suuntaviivoja diakonialle. Jeesus itse antoi mallin toisten palvelemi­sesta. Pesemällä opetuslasten ja­lat, viettämällä aikaa heidän kans­saan ja tarjoamalla nälkäisille ope­tuslapsille leipää ja kalaa Jeesus osoitti olevansa kiinnostunut ih­misistä ja heidän tarpeistaan.

 

 

”Kaikkia tarvitaan”

Yksi Seinäjoella siunatuista dia­koneista on päihdetyötä ja asun­nottomien parissa työtä tekevä Riitta Savolainen. Hän kokee, että seurakunnan tuki voimaan­nuttaa ja tuo kokemuksen, että tätä tehdään yhdessä.

 

– Seurakunnan siunaus ker­too meille, että työllämme on rukoustuki takana. Tämä ei ole vain meidän työtämme vaan koko seurakunnan.

 

Savolainen näkee seurakun­nan särkyneiden majatalona, jon­ne kaikki vajavaiset saavat tulla.

 

– Tavoitteemme on nostaa elämän laatua. Jeesus tarjoaa korkealaatuista elämää.

 

Kokeneena diakonina Vuokko Hautala pitää seurakuntapalve­lijoiden siunaamista seurakun­nassa merkittävänä asiana.

 

– Jokaisessa seurakunnassa on erikseen tehtävään siunatut vanhimmat, samoin tulisi olla diakonit. Nyt vain muutamassa Suomen helluntaiseurakunnas­sa on palkattu diakoni.

 

Toisaalta toisten auttaminen ja palveleminen kuuluvat jokai­selle rakkauden kaksoiskäskyn ja kultaisen säännön perusteella.

 

– Seurakunta on yhteyttä ja toisten palvelemista. Eri tehtä­vät ja niitä hoitavat ihmiset muo­dostavat kokonaisuuden kuten sinfoniaorkesteri. Jos jokin soi­tin tai soitinryhmä puuttuu, teos ei kuulosta samalta. Kaikkia tar­vitaan, Hautala vertaa.

 

 

Luultua keskeisempi rooli

Uudessa testamentissa diakoni­en tehtäväkirjo näyttäytyy laaja­na. Sieltä ilmenee, että yksi syy diakonien tarpeeseen seurakun­nassa oli ruoka-avustusten ja­kaminen, joka vei apostoleilta liikaa aikaa ja esti heitä keskit­tymästä Sanan tutkimiseen ja rukoukseen.

 

Avustamisnäkökulmasta huo­limatta diakonien rooli näyttää olleen keskeinen. Esimerkiksi Filippiläiskirjeestä käy ilmi seu­rakuntapalvelijoiden ja kaitsi­joiden yhteistyö: seurakunta­palvelijat avustivat esimerkiksi opettamisessa ja raha-asioiden hoitamisessa.

 

Alkuseurakunnissa diakonin tehtävä vaikuttaa olleen hyvin selkeä ja olennainen. 300-luvul­la kristittyjä vastustanut keisa­ri Julianus ihmetteli diakoneja, jotka henkensä kaupalla auttoi­vat muun muassa ruttoon sai­rastuneita. Ensimmäisten vuo­sisatojen jälkeen diakonien rooli eriytyi seurakuntaelämän arjes­ta kapeammaksi, pääasiassa so­siaaliseen työhön keskittyväksi osa-alueeksi.

 

 

Kai LoikkanenJaa
Rauhan Majatalo kutsuu hiljentymään
Kutsumuksena lähetystyö – Tedderit pääsivät pitkän odotuksen jälkeen lähtemään Etiopiaan  
Åström konsertoi platinalevyn merkeissä
Ihmissuhdeongelmiin haetaan apua 
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!