Tiistai 26. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Joonatan
Julkaistu 20.8.2018 09:56
Uranuurtaja sisäisen paranemisen saralla

Betania-koti 30 vuotta

Betania-koti on ollut tukena vuosien varrella sadoille, jopa tuhansille uskoville. Kuvassa vastuutiimiä.

Betania-kodin logossa on saviruukku ja teksti ”Ei siruja heitetä pois”. Tätä missiota Vammalan kupeessa si­jaitseva kristillinen hoitokoti on toteuttanut jo 30 vuotta.

 

Pyöreitä vuosia juhlittiin hei­näkuun alussa yhtä aikaa Sisäi­sen parantumisen tapahtuman kanssa. Paikalla oli runsaasti väkeä eri puolilta Suomea sekä Ruotsista ja Venäjältä.

 

Juhlaviikonlopun aikana kut­sumuksesta elämän voimavara­na opetti kirjailija, evankelista ja mediapastori Petri Välimäki.

 

– Opetus oli hoitavaa ja in­noittavaa, kiittelee Betania-ko­din vastaava työntekijä ja hoitotyöntekijä Marja Kallio.

 

 

Aihepiiri nykyään arkipäivää

Sielunhoito, sisäinen eheyty­minen ja mielenterveyden on­gelmien hoitaminen ovat nyky­ään luonteva osa helluntaiseu­rakuntien opetusta. Toisin oli 30 vuotta sitten, kun Betania-ko­din perustaja Vuokko Eräranta kaavaili aihepiiriin keskittyvän hoitokodin perustamista.

 

– Usean vuoden ajan Vuok­ko kiersi Suomen ja Ruotsinkin helluntaiseurakunnissa opetta­massa sisäisestä parantumisesta ja vapautumisesta, joka oli tuol­loin aivan uusi asia, Marja Kallio taustoittaa.

 

– Tarve oli niin valtava, että tuli välttämättömäksi perustaa paikka, johon ihmiset, joiden on­gelmat olivat suuria ja vaativat perusteellisempaa paneutumis­ta, voisivat tulla rauhassa niitä käsittelemään.

 

Eräranta sai työtoverikseen samanlaista näkyä kantavan Kal­lion. Myöhemmin perustettiin yhdistys ja toiminta alkoi.

 

Betania-kodissa on autettu satoja, ellei tuhansiakin, ihmisiä paranemisprosessissa.

 

– Meillä on käynyt enimmäk­seen tavallisia seurakuntalaisia eripituisissa hoitojaksoissa tai seminaareissa käsittelemässä asioitaan, Kallio kertoo.

 

Betania-kodin työ perustuu Raamattuun ja erityisesti Jee­suksen ohjelmajulistukseen (Jesaja 61:1), jossa hän sanoo tul­leensa julistamaan ilosanomaa, sitomaan särjettyjä sydämiä ja julistamaan vangituille vapau­tusta.

 

– Jeesus on tullut, ei vain pe­lastamaan meidät synneistäm­me, vaan vielä enemmän: paran­tamaan menneisyyden kipeistä muistoista ja vapauttamaan sie­lunvihollisen kahleista, jolloin voimme vapautettuina palvella häntä.

 

 

Vapautuksen viesti kuuluu kaikille kansoille

Vuonna 2004 Betania-kodin yh­teyteen liitettiin Orivedellä sijait­seva Rauhala-koti. Talo oli aikoi­naan Suomen poliisien lomako­ti, kunnes se siirtyi hengellisen työn käyttöön.

 

Hoitokotien väki kiertää opet­tamassa sisäisestä paranemi­sesta seurakunnissa ja tapah­tumissa sekä Suomessa että ul­komailla. Viime vuosina työ on suuntautunut erityisesti Venä­jälle.

 

– Sanoma sisäisestä parantu­misesta ja vapautumisesta kuu­luu kaikille kansoille. Jumala varustaa kansaansa lopun ajan sadonkorjuuseen mutta myös erityisiin lopun ajan taisteluihin, Marja Kallio uskoo.

 

– Jos olemme kovin rikkinäi­siä ja sidottuja, olemme alttii­ta sielunvihollisen hyökkäyksil­le, emmekä pysty toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa elämäl­lemme.

 

– Jumala haluaa parantaa ja vapauttaa meidät menneisyy­den kahleista niin, että voimme löytää sen kutsumuksen, joka hänellä meille on, ja myös to­teuttaa sen. Tai jos olemme sen kutsun jostakin syystä menettä­neet, voimme astua siihen uu­delleen.

 

 

Marja Kallio, Ruut AhonenJaa
Karhulan helluntaiseurakunnan pastori Marjaana Rauma: ”Seurakuntien on turhaa kärvistellä yksinään”
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!