Tiistai 26. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Joonatan
Julkaistu 23.2.2018 11:11

Akaan helluntaiseurakunta 90 vuotta: ”Tähän asti Herra on auttanut”

Juhlan jälkeen nautittiin tarjoilusta ja seurustelun sakramentista. Kuva: Tero Meskanen

Akaan (entinen Toijalan) helluntaiseurakun­ta juhli 18. helmikuuta 90-vuotista toimintaansa. Seura­kunnan vastuunkantajista Rei­no Tanner juonsi juhlatilaisuu­den ja Veikko Syrjänen kertasi seurakunnan vaiheita sen perus­tamisesta aina nykypäiviin saak­ka. Historiikissa mainittiin mo­nia nimiä, jotka ovat palvelleet seurakuntaa vuosien varrella.


 

Ylppö toi helluntaisanoman

Helluntailiike on vaikuttanut Toijalassa jo noin sata vuotta. Paikkakunnalta lähtöisin ole­va Konnunsuon vankilaopetta­ja Aarne Ylppö – arkkiatri Arvo Ylpön veli – oli ensimmäisiä helluntaisanoman tuojia Toijalaan. Hän alkoi pitää hengellisiä kokouksia kotikylänsä rautatieläis­ten lukutuvalla ja kutsui paikka­kunnalle myös vierailevia puhu­jia, kuten saarnaaja Eino Heino­sen. Ihmisiä tuli tilaisuuksissa uskoon, ja helluntailaiset järjes­tivät ensimmäisen kastejuhlan Toijalan satamassa vuonna 1921.

 

Toijalan Saalem-seurakun­ta perustettiin 15.1.1928, ja sen ensimmäiseen vanhimmistoon kuului muun muassa tunnet­tu helluntaivaikuttaja Fabian Paakkari. Perustamiskokouk­sessa seurakuntaan liittyi 18 jä­sentä.

 

Toijalassa oli tuohon aikaan enemmänkin helluntaiuskovia, mutta toiset heistä kuuluivat niin sanottuihin helluntaiystä­viin, jotka eivät 1920-luvulla hy­väksyneet oppia itsenäisestä pai­kallisseurakunnasta.

 

Seurakunnan nykyinen rukoushuone valmistui vuonna 1951, ja sen jälkeen kokoontumis­tilaa on saneerattu useita kertoja. Akaan helluntaiseurakunnan ny­kyinen jäsenmäärä on 120.

Viime vuonna seurakun­ta päätti liittyä Suomen Hellun­taikirkkoon, ja samalla Toijalan rukoushuoneyhdistys Saalem jäi historiaan.

 

 

Monipuolista seurakuntatyötä

90-vuotisjuhlassa kuultiin eri työmuotojen esittelyä. Evanke­liumin julistuksen, musiikkitoiminnan ja diakoniatyön ohella Akaan helluntaiseurakunnassa on tehty muun muassa vah­vaa lapsi- ja nuorisotyötä. Sii­tä on esimerkkinä aktiivinen ja menestyksellinen Royal Ranger -toiminta, jonka aloittamisesta tulee pian kuluneeksi 20 vuotta.

 

Lähetystyö on ollut seura­kunnalle rakasta alusta lähtien. Seurakunnan kannattamina lähetteinä ovat toimineet muun muassa Mauri Vikstén, Åke Sö­derlund sekä Jaakko ja Maire Heinonen.

 

Juhlapuheen 90-vuotistilai­suudessa piti seurakunnan pas­torina ja lähettinä työskennel­lyt Jouko Koski. Hän muistutti Samuelin kirjan sanoista: ”Tä­hän asti Herra on auttanut mei­tä” (1. Sam. 7:12). Puheen kanta­vana ajatuksena oli, että Jumala on ollut monella tavalla mukana myös juhlivan seurakunnan pit­källä taipaleella. Nykyisin seura­kunnan pastorina toimii Juhani Kolehmainen.

 

Kirjallisten tervehdysten lisäk­si juhlassa kuultiin useita seura­kuntien ja yhteisöjen edustajien puheenvuoroja. Pastori Mari Pakkanen toi tilaisuuteen pai­kallisen evankelis-luterilaisen seurakunnan tervehdyksen.

 

Musiikista vastasi Ritva-Lii­sa Rämön johtama kuoro ja or­kesteri.

 

 

Leevi Launonen, Tero MeskanenJaa
Holokausti tuhosi lähes kaikki Sarajevon juutalaiset – muisto vainosta ja piirityksestä on aina läsnä bosnialaisessa kaupungissa
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!