Yhteys on enemmän

Amerikkalainen aikakauslehti Life julkaisi kolme vuosikym­mentä sitten kuvareportaasin. Sen ensimmäisessä kuvassa oli vehnäpelto, joka jatkui silmänkantamattomiin. Toisessa kuvas­sa näkyi maatilan pihalla sinne tänne juoksevia ihmisiä. Kolman­nessa kuvassa ihmisiä oli tullut lisää, ja sama päämäärättömän näköinen juoksentelu jatkui. Neljännessä kuvassa väkeä oli saa­punut yhä lisää, ja hätääntyneen näköiset ilmeet kertoivat jonkin asian olevan pahasti vialla.

 

Kuvasarja jatkui. Nyt ihmiset olivat muodostaneet toisiaan kä­destä pitäen valtavan ketjun, joka kulki pitkin vehnäpeltoa. Vii­meisessä kuvassa oli isä sylissään suunnattomaan viljapeltoon eksynyt ja kuolleena löytynyt neljävuotias poikansa. Kuvan alla olivat pojan isän sanat: ”Jos olisimme ottaneet heti toisiamme kä­sistä ja etsineet yhdessä, poikani eläisi vielä!”

 

Apostolien teot kertovat uskovien ensiaskeleista seura­kuntakauden alussa. He olivat aivan uudessa tilanteessa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Epävarmuus, pel­ko ja huoli tulevasta ohjasi heitä yhteiseen rukoukseen yläsaliin. Yhteinen rukous avasi heille näkökulmaa Ju­malan lupauksiin ja mahdollisuuksiin, luoden pohjan tulevalle seurakunnan toiminnalle.

 

Heidän elämäänsä yhdistävä tekijä ei muodostu­nut vain toiminnallisista ja ulkonaisista tekijöistä vaan syvästä keskinäisestä yhteydestä Pyhäs­sä Hengessä. Yhteisessä rintamassa he kävi­vät läpi hengelliset taistelut, yhdessä he kokivat voitot ja tappiot. Yhdessä he mursivat leipää ja kokoontuivat kodeissa. Yhdessä he antoivat vahvan todistuksen Jeesuksen ylösnousemuksesta ja ju­listivat evankeliumia. Yhdessä he antoivat vahvan viestin aikansa keskelle toinen toisiaan kädestä pitäen.

 

Jumalan rakkaus saa aikaan hyväksyvän, siunaavan, rinnalle tulevan vaikutuksen ja sanoman. Vahvuutemme ei ole minäkes­keinen ja omillaan toimeentuleva yksilöllisyys, jossa vain minun tarpeeni ja niiden täyttäminen ovat tärkeintä. Sen sijaan esiin nousee yhteisöllisyyden voima. Me tarvitsemme ja vahvistam­me toinen toisiamme. Keskinäisessä yhteydessä meidän heik­koutemme ja vajavuutemme yksilöinä muuttuvat vaikuttavaksi ja yhteiskuntaa muuttavaksi voimaksi.

 

Opetuslasten elämä antaa meille hyvän kuvan ja esimerkin sii­tä, mikä oli alkuseurakunnan kasvun ja hoitavan voiman salaisuus: ”Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti py­häkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokan­sa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra li­säsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.”

 

 

Markku Tuppurainen


Kirjoittaja on Seinäjoen Helluntaiseurakunnan johtava pastori.
2/2019

UutisetRauni Mannermaan elämän aikana inarinsaamesta on tullut paitsi opetuksen myös Raamatun ja hengellisten laulujen kieli.
PääkirjoitusAmerikkalainen aikakauslehti Life julkaisi kolme vuosikym­mentä sitten kuvareportaasin. Sen ensimmäisessä kuvassa oli vehnäpelto, joka jatkui silmänkantamattomiin. Toisessa kuvas­sa näkyi m...
Miten onKesäkuun 2018 kommentoiduimpia uutis­tapahtumia olivat KD-vaikuttaja Aki Ruot­salan pikapotkut Porin Jazzien toimitus­johtajan paikalta sen jälkeen, kun Satakun­nan kansa oli kertonut siitä...
UutisetMuutos tietojen keräämisaikataulussa ei yksin selitä kastelukujen romahdusta.
UutisetLähetyslentojärjestö MAFin operaatioissa Afrikassa 20 vuotta palvellut Cessna 206 -lentokone kiertää ympäri Suomea paikoissa, missä mahdollisimman moni voi tutustua siihen ja nykyisin tehtä...
UutisetSeinäjoella seurakuntapalvelijoita valtuutettiin julkisesti tehtäviinsä.
UutisetMerkittävä käänne tapahtui aivan viime metreillä.
KolumniViime vuosisadan alun kielilläpuhumiskokemukset muun mu­assa Los Angelesin Azusa-kadulla synnyttivät helluntailiikkeen. 1960-luvulla toinen aalto toi karismaattisuuden muihinkin kirkko­kunti...
UutisetHeikki Hurstille ja hänen vuodesta 2005 isänsä jalanjäljissä johtamalleen Laupeudentyö ry:lle vuosi 2018 oli kirjava.
ArtikkelitJoukko Elämä ja Valo ry:n va­paaehtoistyöntekijöitä ajaa pie­nen ränsistyneen mökin pihaan. Pihapiiri on hieman sekainen, koira juoksee haukkuen auton ympärillä. Mökin isäntä astuu ul­ko-ov...
UutisetOman lapsen kuolema mullisti uskovan äidin teologian.
PikavisiittiKyntö-, kylvö- ja heinänkorjuutyöt ovat kuuluneet kälviäläisen Juho Nissin arkeen yli 70 vuotta.
MielipideJeesus antoi omilleen tehtävän myös kaiken tähteeksi jääneen keräämisestä ja hyödyntämises­tä ”ettei mitään menisi hukkaan” (Joh. 6:12). Tuolloin oli kyse ruu­asta, mutta Sanan yleisen koh­t...
MielipideKannatan ehdot­tomasti uskovien keskinäistä yh­teyttä, onhan Ju­mala jo luonut hengen yhteyden kaikkien uu­destisyntyneiden välille. Paljon myönteistä onkin tapahtunut sen jälkeen, kun Tapi...
MuutLaulaja-evankelista Kyösti Baltzarin unelmana ovat Jumalan luokse tulevat ihmiset.
”Ruotsissa tarvitaan suomalaisia lähetyssaarnaajia”
Estradilla uskoa puolustamassa
Inarin laululintu
Muutoksen keskellä johdatus konkretisoitui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!