Tiistai 19. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Jooseppi, Juuso, Joosef, Josefiina
Julkaistu 7.1.2019 00:00

Yhteys on enemmän

Amerikkalainen aikakauslehti Life julkaisi kolme vuosikym­mentä sitten kuvareportaasin. Sen ensimmäisessä kuvassa oli vehnäpelto, joka jatkui silmänkantamattomiin. Toisessa kuvas­sa näkyi maatilan pihalla sinne tänne juoksevia ihmisiä. Kolman­nessa kuvassa ihmisiä oli tullut lisää, ja sama päämäärättömän näköinen juoksentelu jatkui. Neljännessä kuvassa väkeä oli saa­punut yhä lisää, ja hätääntyneen näköiset ilmeet kertoivat jonkin asian olevan pahasti vialla.

 

Kuvasarja jatkui. Nyt ihmiset olivat muodostaneet toisiaan kä­destä pitäen valtavan ketjun, joka kulki pitkin vehnäpeltoa. Vii­meisessä kuvassa oli isä sylissään suunnattomaan viljapeltoon eksynyt ja kuolleena löytynyt neljävuotias poikansa. Kuvan alla olivat pojan isän sanat: ”Jos olisimme ottaneet heti toisiamme kä­sistä ja etsineet yhdessä, poikani eläisi vielä!”

 

Apostolien teot kertovat uskovien ensiaskeleista seura­kuntakauden alussa. He olivat aivan uudessa tilanteessa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Epävarmuus, pel­ko ja huoli tulevasta ohjasi heitä yhteiseen rukoukseen yläsaliin. Yhteinen rukous avasi heille näkökulmaa Ju­malan lupauksiin ja mahdollisuuksiin, luoden pohjan tulevalle seurakunnan toiminnalle.

 

Heidän elämäänsä yhdistävä tekijä ei muodostu­nut vain toiminnallisista ja ulkonaisista tekijöistä vaan syvästä keskinäisestä yhteydestä Pyhäs­sä Hengessä. Yhteisessä rintamassa he kävi­vät läpi hengelliset taistelut, yhdessä he kokivat voitot ja tappiot. Yhdessä he mursivat leipää ja kokoontuivat kodeissa. Yhdessä he antoivat vahvan todistuksen Jeesuksen ylösnousemuksesta ja ju­listivat evankeliumia. Yhdessä he antoivat vahvan viestin aikansa keskelle toinen toisiaan kädestä pitäen.

 

Jumalan rakkaus saa aikaan hyväksyvän, siunaavan, rinnalle tulevan vaikutuksen ja sanoman. Vahvuutemme ei ole minäkes­keinen ja omillaan toimeentuleva yksilöllisyys, jossa vain minun tarpeeni ja niiden täyttäminen ovat tärkeintä. Sen sijaan esiin nousee yhteisöllisyyden voima. Me tarvitsemme ja vahvistam­me toinen toisiamme. Keskinäisessä yhteydessä meidän heik­koutemme ja vajavuutemme yksilöinä muuttuvat vaikuttavaksi ja yhteiskuntaa muuttavaksi voimaksi.

 

Opetuslasten elämä antaa meille hyvän kuvan ja esimerkin sii­tä, mikä oli alkuseurakunnan kasvun ja hoitavan voiman salaisuus: ”Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti py­häkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokan­sa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra li­säsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.”

 

 

Markku Tuppurainen


Kirjoittaja on Seinäjoen Helluntaiseurakunnan johtava pastori.Jaa
Mistä löytyisi uusi Kuolemankauppias?
Sydämellä rukous ja kristittyjen yhteys
Roolin avulla ei voi kohdata nuoria
Paikallinen ja valtakunnallinen nuorisotyö kulkevat käsi kädessä
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!