Lauantai 11. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Elli, Noora, Nelli, Eleonoora, Eleonora, Nora, Leonora, Elli, Ellinor
Julkaistu 8.9.2017 14:00

Vihkimisoikeus puhuttaa

Euroopan unioniin liittymisen jälkeen seksuaalivähemmistöihin liittyvä lainsäädäntö alkoi Suomessa nopeasti muuttua. Sukupuolineutraali avioliittolaki käynnisti yhteiskunnallisen  keskustelun myös vihkimisoikeudesta. Kristilliset kirkot ovat lainmuutoksen myötä nyt uudessa tilanteessa.

 

Myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on muuttunut dramaattisesti puolen vuosisadan aikana. Vuonna 1966 Ajankohtainen asia   -julkaisussa piispat totesivat, että Raamatun mukaan homous on syntiä ja sairasta ja että sen leviäminen on osoitus yhteiskunnan moraalisesta rappiosta. Vaikka kirkolliskokouksen virallisen linjauksen mukaan avioliitto on edelleen miehen ja naisen välinen, sukupuolineutraalin avioliittolain tultua voimaan kirkossa keskustellaan nyt myös homoparien avioliittoon vihkimisestä. Lisäksi osa papeista on jo rikkonut kirkon omia sääntöjä ja vihkinyt homopareja. Nämäkin liitot ovat lain edessä päteviä.

 

Kysymys avioliittoon vihkimisestä on eettinen ja juridinen. Kirkolliskokous antoi marraskuussa 2016 piispoille tehtäväksi selvittää yhdessä kirkkohallituksen kanssa vihkimisoikeudesta luopumisen vaikutuksia. Tämän vuoden alussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kaikista suomalaisista 18 prosenttia ja kirkon jäsenistä vain 11 prosenttia kannatti vihkimisoikeudesta luopumista. Se aiheuttaisi myös suuria yhteiskunnallisia seuraamuksia, sillä esimerkiksi viime vuonna Suomessa solmittiin 24 464 avioliittoa ja siviilivihkijöitä maassamme on vain noin 650.

 

Luterilaisella kirkolla näyttää olevan suuria paineita muuttaa virallista avioliittokäsitystään. Ongelmana ovat kuitenkin konservatiivien ja liberaalien jyrkät näkemyserot ja vaikeus  miellyttää molempia.

 

Professori Eila Helanderin viime viikolla piispainkokoukselle jättämä ehdotus onkin kompromissi: pitäydytään avioliittoon vihkimisessä nykyiseen käytäntöön, mutta hyväksytään samalla myös toisenlainen teologinen toimintamalli vihkimisissä ja  siunaamisissa. Piispat ja kirkolliskokous joutuvat ottamaan jatkossa Helanderin ehdotukseen kantaa.

 

Suomen Helluntaikirkko sitoutuu opetuksessaan ja toiminnassaan edelleen Raamatun avioliittokäsitykseen ja seksuaalietiikkaan. Helluntaikirkon kannanoton mukaan ”avioliitto on Jumalan säätämä, luomisessa asetettu ja Jeesuksen Kristuksen opetuksessaan vahvistama yhden miehen ja yhden naisen välinen yhdyselämän muoto”. Pastoreiden ja työntekijöiden valtakirjojen tultua helluntaiseurakunnissa käyttöön myös vihkimisoikeus on kytketty niihin.

 

Helluntailiikkeessä seurataan tarkkaan yhteiskunnan arvoilmaston ja lainsäädännön  muutoksia. Omaa avioliittokäsitystä ja vihkimisen periaatteita ei ole kuitenkaan tarvetta muuttaa. Seurakunnan tulisi olla arvoyhteisö, jonka linjaukset perustuvat Jumalan pysyvään sanaan, eivät ihmisten miellyttämiseen.

 

 

Leevi LaunonenJaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!