Vainojen uhrit

Usein ajattelemme kristittyjen vainojen tapahtuvan meistä kaukana: Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa – muslimien, hindu­jen tai buddhalaisten keskellä. Kiitollisena toteamme, että mo­net kristilliset järjestöt toimivat uskonveljiemme ja -sisartemme hyväksi kertoen heidän tilanteestaan ja kannustaen länsimaiden kristittyjä rukoukseen ja hyviin tekoihin. Kristityt ovat uskonsa tähden maailman vainotuin ryhmä. Voimakkaimmin kasvavana kristinuskon haarana helluntailaiset muodostavat siitä ryhmästä yhä suuremman osan.

 

Maamme moniarvoistunut yhteiskunta on osaltaan vähentänyt helluntailaisiin kohdistunutta syrjintää ja paikallisesti esiintynyt­tä suoraa vainoa. Samalla tulevaisuuden riskeihin on luettava, että valtavirrasta poikkeavat näkemykset yhteiskunnallisiin ja sosiaa­lieettisiin kysymyksiin saattavat tuoda uudelleen vaikeuksia elää, toimia ja ilmaista itseään.

 

Uskonnonvapauslain alainen Suomen Helluntaikirkko tarjoaa tätä vastaan jonkinlaisen suojan, mutta sen suo­ja ei ulotu välttämättä kouluihin ja työpaikoille. Edelleen täytyy rukoilla ja tehdä työtä, että maamme lainsää­täjiksi valitaan niitä, joiden arvot suojaavat yhteis­kuntaamme ja mahdollistavat sen, että saamme ”elää rauhassa”.

 

Asian toinen ulottuvuus on meille kipeäm­pi – nimittäin me helluntailaiset itse vainoaji­na. Joudumme rehellisesti tunnustamaan, että seurakunnissamme on asioita, joiden voidaan katsoa täyttävän vainon tunnus­merkkejä: hyväksikäytöt, painostukset, pelottelut ja uhkailut. Yhteisöjemme liepeillä on toiminnassamme vammautuneita, kärsiviä uhreja. Hyväksikäyttötapauksia emme voi puolustella, emme hyväksyä, emmekä koskaan sallia. Ne on yksiselitteises­ti tuomittava.

 

Ahdistuneita on myös niissä, joita on uhkailtu helvetin tulil­la tai Jeesuksen takaisintulolla. Taivas ja helvetti ovat totta, Jee­suksen takaisintulo on mahtava lupaus ja suuri toivo, ei uhkaus. Suuressa huolessamme läheistemme puolesta tai kärjistävissä saarnatyyleissämme olemme joskus unohtaneet Jeesuksen ris­tin työn valtavan voiman, Jumalan rakkauden ja armon suuruu­den sekä Pyhän Hengen tehtävän synnin paljastajana ja Jumalan luokse vetävänä voimana.

 

Pyydänkin, että te, joita olemme sanoillamme ja teoillam­me rikkoneet, antaisitte meille anteeksi. Yritämme toimia avoimesti ja keskusteluyhteyttä rakentaen. Siksi Hellun­taikirkko on muun muassa vieraillut Uskontojen Uhrit ry:n tiloissa keskustelemassa ja pyytänyt heidän edustajiaan mukaan seminaariin, jossa hengellisen väkivallan aihetta on käsitelty.

 

Antaessamme anteeksi ja rukoillessamme vainottujen puolesta liittäkäämme siihen ru­kous niiden puolesta, joita vastaan me olem­me rikkoneet.

 

 

Mika Yrjölä


Kirjoittaja on Helsingin Saalem-seurakunnan ja Suomen Helluntaikirkon johtaja.
4/2019

Miten onMaahamuuttajia kohtaava työ seura­kunnissa on painottumassa uskon ja kris­tittynä elämisen tukemiseksi

Helluntaikirkon monikulttuurisuusryh­män jäsen Timo Kekolah...
UutisetUudet kristityt tarvitsevat yhteyttä ja rinnalla kulkijoita.
UutisetSeura kerää jalkapallon pariin runsaasti maahanmuuttajia.
UutisetNousijoiden joukossa ovat väkijätit Intia, Kiina ja Venäjä.
UutisetYhdysvaltalainen evankelis­ta ja elämäntaito-opettaja Joyce Meyer kertoo luopuneensa näke­myksistä, joita hänellä aiemmin oli uskosta ja menestyksestä.

Meyer sanoo nyt...
PääkirjoitusUsein ajattelemme kristittyjen vainojen tapahtuvan meistä kaukana: Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa – muslimien, hindu­jen tai buddhalaisten keskellä. Kiitollisena toteamme, että mo­net kri...
KolumniEnsimmäisenä meppivuotenani Euroopan parlamentissa pääsin vierailemaan tammikuun lopulla holokaustin muistotapahtumassa kylmässä ja viimaisessa Auschwitzissa. Kokemus riipaisi syvältä. Palel...
MuutJuutalaisjärjestö haluaa antisemitismivaroituksia Uuteen testamenttiin. Suomalaistutkija lisäisi mieluummin raamatunopetusta seurakunnissa ja mediafoorumeilla.
UutisetRyan Adams innostaa uskovia ottamaan omat lahjansa käyttöön ihmisten saavuttamiseksi.
ArtikkelitLähetyskartta ei ole enää sa­manlainen kuin siirtomaa-ajan lo­pulla. Silloin läntisestä maailmas­ta mentiin muualle. Nyt mennään ja tullaan kaikkialta kaikkialle.

Pakol...
PikavisiittiSeija Sarkkisen kutsumus on muuttumassa 35 uskossaolovuoden jälkeen.
MielipideRistin Voitto -leh­dessä kerrottiin äskettäin, kuinka kastettavien mää­rät ovat pudon­neet helluntaiseurakunnissa ja kuinka maahanmuuttajien osuus on ollut tässä ratkaiseva. Valitet­tavasti...
MielipideEduca on johtava opetus- ja kas­vatusalan messutapahtuma, jos­sa on 100 näytteilleasettajaa ja yhdistystä. Messut pidetään 25.– 26. tammikuuta Helsingissä. Aito avioliitto ry. pyrki myös mes...
MuutKälviällä iloitaan monipuolisesta kuorotoiminnasta, joka on periytynyt vuosikymmenten mittaan sukupolvelta toiselle.
UutisetLähetysinto näyttää vähenty­neen helluntailiikkeenkin piiris­sä, mutta kuva ei ole kuitenkaan täysin oikea. Vielä on niitä, jot­ka ovat valmiita lähtemään maan ääriin.

...
UutisetIK-opisto aloittaa avioliittose­minaarit uudestaan parin vuo­den tauon jälkeen. Seminaareja järjestetään nimellä Enemmän kuin ystävät.

– Haluamme puhua kristilli­sen av...
Yassir Eric auttaa entisiä muslimeja
”Toimivan idean synnyttäminen ei ole helppoa”
Jumalan tie olikin erilainen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!