Tiistai 7. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Klaus, Launo, Klas, Klaus
Julkaistu 12.11.2018 12:46

Uudistuminen tärkeämpää kuin muutos

Elämme poikkeuksellisen voimakkaasti ja nopeasti muuttuvassa ajassa. Lainsäädännön muutokset haastavat seurakuntaa, yksit­täisiä kristittyjä ja kristillistä arvomaailmaa. Uskonnonvapauslain tulkinnat, tasa-arvoinen avioliittolaki ja esitykset kolmannen su­kupuolen laillistamisesta ovat näistä ajankohtaisia esimerkkejä.

 

Muutoksia hämmästelee myös moni tavallinen, vähemmän us­koaan tunnustava suomalainen. Eikä suotta. Esimerkiksi koulu­jen kohdalla vaikuttaa, ettei kysymys ole enää vain Suvivirrestä tai kristillisten arvojen esillä pitämisestä, vaan koko kristillisen ih­miskuvan haastamisesta.

 

Yhteiskunnan muuttumisesta huolimatta seurakunta voi uu­distua ja menestyä tehtävässään. Seurakuntana ja kristittynä koh­taamme muutoksen omasta näkökulmastamme. Emme enää keskustele television, harrastusten tai meikkaamisen syn­nillisyydestä.

 

Nyt joudumme miettimään, miten suhtaudumme lainsäädännön tukemiin arvoihin ja elämäntapoihin, jotka ovat ristiriidassa omien arvojemme, opillisten lin­jaustemme ja tapojemme kanssa.

 

Seurakunnan tehtävä on toimintaympäris­tön muutoksesta huolimatta elää Jumalan sa­nan mukaan, julistaa evankeliumia sanoilla ja teoilla sekä huolehtia omasta laumas­taan. Tämä ei tarkoita, ettei seurakunnan tarvitsisi huomioida ympäristöään ja tarkis­taa linjojaan. Päinvastoin.

 

Paavali varoittaa Roomalaiskirjeessä mukautumasta maailman menoon, mutta hän rohkaisee muuttumaan ja uudistumaan sekä arvioimaan, mikä on hyvää ja Jumalan tahdon mukaista. Seura­kunnan ja yksittäisen kristityn todellinen haaste ei olekaan yhteis­kunnan muuttuminen, vaan oma uudistuminen, Jumalan sanan ja tahdon kokosydäminen etsiminen ja noudattaminen.

 

Kristittyinä meidän ei tarvitse laittaa ”päätämme pensaaseen”. Muutoksessa elävä yhteiskuntamme tarvitsee nyt avoimia ja Ju­malan sanaan sitoutuneita kristittyjä. Avoimuus luo yhteyttä ja uusia vaikutusmahdollisuuksia yhteiskuntaan, eri tavoin ajattele­viin ja eläviin sekä toisiin kristittyihin ja seurakuntiin. Yhteys on myös edellytys sille, että julistamamme evankeliumi saavuttaa tä­män ajan ihmiset.

 

Tänä syksynä eri seurakunnissa toteutetut Ei paineita, nyt rukoillaan -tapahtumat ovat tarjonneet osaltaan tukea muutoksen keskellä elävälle seurakunnalle. Erilaiset ru­koukset ja rukoukseen liitetyt opetukset ovat saaneet run­saasti hyvää palautetta. Tapahtuma ja sen teema onkin omiaan rohkaisemaan jokaista kristittyä olemaan elämässään avoin ja sitoutunut Jumalan tahdon etsimiseen ja uudistumiseen.

 

 

Janne Lahti

Kirjoittaja on helluntaiseurakuntien kotimaanjärjestö Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja.Jaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!