Torstai 2. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Maria, Mari, Maija, Meeri, Maaria, Marika, Maiju, Maikki, Kukka-Maaria, Maria, Marika, Maja, Maj, Mary
Julkaistu 26.6.2018 08:19

Uuden sukupolven seurakunta

Seurakunnan uudistaminen puhuttaa. Niin tärkeitä kuin kes­kustelut seurakuntakulttuurin kehittämisestä ovatkin, usein niistä unohtuu kulttuurin syvempi taso. Kulttuuri ei nimittäin ole vain tapoja ja käytänteitä vaan ennen kaikkea niiden takana vai­kuttavia arvoja.

 

Arvot näkyvät muun muassa siinä, mitä asioita pidetään tär­keinä ja tavoittelemisen arvoisina sekä millaista ihmis- ja jumala­kuvaa sekä mallia elämästä Jumalan yhteydessä välitetään.

 

Millaisille arvoille uuden sukupolven seurakuntaa sitten kan­nattaisi rakentaa?

 

Lapsemme ja nuoremme elävät globaalissa maailmassa, jossa muutos on jatkuvaa ja tulevaisuus epävarmaa. He etsivät iden­titeettiään suosiota mittaavassa somemaailmassa ja haaveilevat tulevaisuudesta ilmastonmuutosuhan, taloudellisen epävakau­den ja kristinuskon marginalisoitumisen keskellä. He ovat vain yhden klikkauksen päässä kaikesta ihmiskunnan keräämäs­tä tiedosta: totuudesta ja valheesta, elämää rakentavista ja sitä tuhoavista malleista. Heille koko maailma on auki, mutta samalla yhä useampi on siellä yksin.

 

Seurakunta ei voi olla kupla, jonka sisälle paetaan maailman pahuutta. Kuitenkin se voi olla turvapaik­ka, jossa lapsi ja nuori varustetaan elämään Juma­lan lapsena tässä ajassa.

 

Turvapaikka rakentuu ennen kaikkea rakkau­den, läpinäkyvyyden ja turvallisuuden arvoil­le. Siellä jokainen saa kokea olevansa rakastettu juuri sellaisena kuin hän on. Siellä piireihin pääseminen ei edel­lytä kuvauksellista ulkonäköä, sulavia small talk -taitoja eikä suuria Instagram-tilin seuraajamääriä. Turvapaikkaan saa tul­la Hengen palossa ja epäuskon syövereissä, onnistuneena ja epä­onnistuneena. Siellä saa näyttää aidot tunteensa ja kysyä vaikeita kysymyksiä. Olla eri mieltä ilman leimaamista ja vastakkainaset­telua.

 

Turvapaikassa ihminen saa olla pieni ja Jumala suuri. Siellä muistutetaan Jumalan rakkaudesta, kaikkivaltiudesta ja hyväs­tä suunnitelmasta, joka on tulevaisuuden uhkakuvia suurempi. Siellä lapsi ja nuori voi nähdä esimerkkejä aidosta ihmisyydestä, rakkautena vaikuttavasta uskosta ja sellaisesta jumalasuhtees­ta, joka kantaa niin voittojen kuin tappioiden keskellä ‒ ikuisuu­teen asti. Siellä uusi sukupolvi oppii janoamaan Pyhää Henkeä ja rakastamaan Raamattua ja sitä kautta erottamaan kaikesta tietotulvasta hyvän ja rakentavan.

 

Uuden sukupolven seurakunta ei ole ensisijaisesti trendikkäitä käytänteitä vaan turvallinen ilmapiiri. Siellä jokainen voi kokea yhteyttä Jumalan ja ih­misten kanssa ‒ ilman naamareita.Elina Rautio


Kirjoittaja on Aikamedian aikakauslehtien toimi­tuspäällikkö.Jaa
Ennen puhuttiin liikaa, nyt asiasta vaietaan – Sanoma Jeesuksen paluusta tärkeä
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!