Tarvitsemme lukemisherätyksen

Lukemisella on kansainvälisten tutkimusten mukaan useita myönteisiä vaikutuksia. Se parantaa monin tavoin ihmisen elä­mänlaatua.

 

Jos lapselle luetaan varhain jo kotona, hänestä tulee koulu­myönteisempi oppilas ja hän menestyy koulussa paremmin. Runsas lukeminen lisää sanavarastoa sekä vahvistaa mieliku­vitusta, eläytymiskykyä ja empaattisuutta. Hyvin kehittynyt lu­kutaito ehkäisee tehokkaasti yhteiskunnallista syrjäytymistä. Se auttaa myös pärjäämään paremmin erilaisten viestien me­diamaailmassa, jossa monimuotoisen lukutaidon merkitys on entistä tärkeämpää. Lisäksi aktiivinen lukeminen laajentaa yleis­sivistystä ja tarjoaa palkinnoksi rikkaan henkisen pääoman.

 

Kulttuurisen merkityksen lisäksi lukemisella on todettu olevan lukuisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia: se alen­taa stressiä, parantaa unen laatua ja hidastaa monia ikään­tymiseen liittyviä haittoja. Ahkerasti lukevat ihmiset jopa elävät pitempään kuin muut.

 

Vaikka Suomi kuuluu edelleen lukutaidon kärki­maihin, lukemiseen liittyvä kehitys on meilläkin huo­lestuttavaa. Heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Varsinkin alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen sitten. Sa­malla kun lukutaidon merkitys yleisesti kasvaa, sen taso on Suomessa heikentymässä.

 

Entä lukemisen ja kirjallisuuden arvostus helluntailiikkeessä?

 

Näyttää siltä, että seurakunnissa kielteinen kehitys on ollut vieläkin dramaattisempaa. Helluntaiherätyksen voimakas leviä­minen vuosikymmeniä sitten perustui suurelta osin määrätie­toiseen kirjallisuustyöhön. Evankeliumin voittokulkua edistivät oleellisena osana hyvät hengelliset kirjat ja lehdet. Myös seu­rakuntien jumalanpalveluksissa pidettiin esillä kirjoja, joiden aihepiiri tuki sananjulistusta ja uskovien hengellistä kasvua. Seu­rakuntien toimiva kirjamyyntipiste ja sen aktiivinen yhteistyö pastoreiden kanssa olivat avaintekijöitä työn menestymisessä.

 

Nyt tilanne on toinen. Kirjojen esilläpito seurakunnissa on sat­tumanvaraista. Hengellisen kirjallisuuden ei enää ymmärretä ole­van kiinteä osa seurakunnan kokonaisstrategiaa. Ja vain harva kirjamyyjä saa tukea työhönsä pastoreilta – yhteistyöstä puhu­mattakaan. Lukemisen aliarvostuksen seurauksena suuri osa seurakuntalaisistakin on vaihtanut kotona hyvän hengelli­sen kirjan tyhjänpäiväiseen tv-viihteeseen.

 

On selvää, että viestintäkulttuuri digitalisoituu ja myös lukemisen muodot muuttuvat uuden teknologian myö­tä. Yhtä selvää on myös se, ettei mikään voi korvata ak­tiivisen ja monipuolisen lukemisen merkitystä. Ilman kristillistä kirjaa ei yksinkertaisesti ole kristillistä sivistystä.

 

Perheet ja seurakunnat tarvitsevat uu­den lukemisherätyksen. Vain se voi tar­jota hengellisen pääoman, joka muuten on vaarassa kadota kokonaiselta suku­povelta.Leevi Launonen
2/2018

Uutiset30 vuotta Suomessa eivät ole hyydyttäneet hymyä mutta ovat tuoneet rauhallisuutta Achtar Letchun luonteeseen.
PääkirjoitusLukemisella on kansainvälisten tutkimusten mukaan useita myönteisiä vaikutuksia. Se parantaa monin tavoin ihmisen elä­mänlaatua.


Jos lapselle luetaan varhain jo kotona, hänestä tulee...
Miten onHelluntaiseurakunnat ovat muiden ruoka-apujärjestöjen joukossa jakaneet kauppojen ylijäämäruokaa jo 1990-luvulta alkaen.


Korson helluntaiseurakunta kuuluu maan suur...
UutisetJotkut kirkon konservatiivit päästäisivät papit vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, jos yhteisön viralliseen oppiin ei kajota.
UutisetSuomenkielisten raamatun­käännösten määrä kasvoi jälleen yhdellä, kun marraskuussa julkais­tiin Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon (STLK) kus­tantama Pyhä Raamattu.

...
UutisetOlen yrittänyt ajaa viestiä sii­tä, että palaisimme Raamattuun ja yksinkertaisiin hengellisiin to­tuuksiin, Suomen Evankelisen Al­lianssin SEA:n tuore puheenjoh­taja Petri Mäkilä sanoi Suome...
UutisetRuoka-apuyhdistykset eivät ole olleet riippuvaisia ”joululahjarahasta”.
UutisetLukijat valitsivat viime vuoden parhaaksi Ristin Voiton kanneksi viikon 36 siniristiaiheisen kan­nen. Lehdessä puhuttiin syksyi­sestä Parasta Suomelle -kam­panjasta, joka toi Hyvä Sanoma -le...
UutisetKotimaa24.fi -uutissivuston mukaan kirkosta eronneiden määrä pysyi viime vuonna edellisvuoden tasolla.


Eroakirkosta.fi:n luvut ovat hieman suuremmat kuin vuon­na 2016, jolloi...
UutisetSavannakhetissa syntyi orjatyöstä varoittava lyhytelokuva nuorilta nuorille.
UutisetYleinen käsitys, että evankeliset uskovat suhtautuisivat torjuvas­ti tieteeseen, ei näyttäisi pätevän, toteaa Religion News Service.


Amerikkalaislehti viittaa viide...
UutisetIsraelilaisarkeologit ovat löytäneet 2 700 vuotta vanhan si­netin, joka sopii Raamatun ku-vauksiin Jerusalemin päälliköistä, Reuters uutisoi.


Pienen kolikon kokoisessa si­net...
UutisetIndonesian hallinto tarkisti joulun alla 9 333 kristityn vangin rangaistuksia.


– Kaikkiaan 175 vankia vapau­tettiin lyhennysten myötä, laki-ja ihmisoikeusministeriön virkamie...
MuutTarja Vilppolan viime vuon­na ilmestynyt teos käsittelee ihmisen rikkinäisyyttä ja ra­joja. Sielunhoito- ja seksuaa­literapeutiksi kouluttautunut Vilppola puhuu myös keholli­suudesta ja seks...
KolumniJuhlavuosi on takana. Kesken itsenäisyyspäivän juhlan tapah­tui, että Yhdysvaltain presidentti tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Satavuotias Suomi ei enää ollut päivän ykkö­suuti...
MuutVain pysymällä Jumalan sanassa elämällä on kestävä arvopohja.
MuutSojourner Truth vaihtoi nimensä ja lähti kiertämään maata, koska Henki kutsui häntä.
PakinaRauhaa, rakkaat kanssapuhdista­jat, ja sydämelli­sesti tervetuloa rikkaviljan kitki­jöiden seminaariin! Ottakaa esiin Raamattunne – olihan kaikilla oi­kea käännös? Tällä kertaa harjoit­telem...
Artikkelit
TYTTÖJEN silpomisella tarkoi­tetaan kaikkia ei-hoidollisia toi­menpiteitä, joilla joko poistetaan osittain tai kokonaan tyttöjen ul­koiset sukuelimet tai vahingoite­taan niitä muulla tav...
MuutIK-opiston opetuslapseuskoululaiset kohtasivat paljon evankeliumille avoimia ihmisiä.
PikavisiittiPitkän uran lähetys- ja seurakuntatyössä tehnyt Veijo Grönholm nauttii nykyisin rinnallakulkijan roolista.
MuutDenzel Washington haluaa an­taa näyttelijänlahjansa Juma­lan käyttöön (seurakuntalai­nen.fi 28.12.17).


”Ihmisen on käytettävä lah­jojaan. Usko ilman tekoja ei ole mitään”, Washington san...
MielipideRohkenen kirjoit­taa omaishoita­juudesta, sillä olin äitini omaishoita­jana viisi vuotta. Olin sidoksissa hoitoon 24/7 tun­tia, koska ei ollut turvallista jät­tää häntä yksin. Olen kiitollin...
MielipideMonet ovat aidosti huolissaan tästä ajasta sekä raamatullisesta uskosta ja opista. Yö on ilmeises­ti pitkälle kulunut. Sanoihan Jee­sus itsekin, miten vaikea on löy­tää uskoa aikana, jolloin hän tu...
MielipideRistin Voiton joulunume­rossa (RV 51–52/2017) Kari Hokkanen kirjoit­ti: ”En voi kunnioittaa naista hen­gellisenä johtajana.” Hän peruste­lee asennettaan Paavalin ohjeella ”vaimojen tulee olla...
MielipideOn syytä olla kiitollinen siitä, että eri puolilla maatamme joissakin helluntaiseurakunnissa on ollut viime vuoden aikana havaitta­vissa työn edistymisen ja elpymi­sen orastavia merkkejä. Sa...
MuistolleJumalan uskollinen palvelija, ylö­järveläinen evankelista Simo Pa­sanen sai kotiinkutsun 13.12.2017. Sairaalassa hän ehti olla vain va­jaan vuorokauden, kunnes Juma­lan vaunut veivät hänet Ta...
MuutNykyihmistä sitovat yhä enemmän erilaiset riippuvuudet. Niistä voi vapautua, mutta tilalle tarvitaan jotakin pysyvää, johon tarttua.
Korhoset kaikista köyhimpien asialla
Messiaanisen juutalaisen identiteetti ei avaudu helposti
”Oma onnellisuus ei ole muiden vastuulla”
Lähetysinnostus leviää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!