Torstai 2. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Maria, Mari, Maija, Meeri, Maaria, Marika, Maiju, Maikki, Kukka-Maaria, Maria, Marika, Maja, Maj, Mary
Julkaistu 5.1.2018 13:21

Tarvitsemme lukemisherätyksen

Lukemisella on kansainvälisten tutkimusten mukaan useita myönteisiä vaikutuksia. Se parantaa monin tavoin ihmisen elä­mänlaatua.

 

Jos lapselle luetaan varhain jo kotona, hänestä tulee koulu­myönteisempi oppilas ja hän menestyy koulussa paremmin. Runsas lukeminen lisää sanavarastoa sekä vahvistaa mieliku­vitusta, eläytymiskykyä ja empaattisuutta. Hyvin kehittynyt lu­kutaito ehkäisee tehokkaasti yhteiskunnallista syrjäytymistä. Se auttaa myös pärjäämään paremmin erilaisten viestien me­diamaailmassa, jossa monimuotoisen lukutaidon merkitys on entistä tärkeämpää. Lisäksi aktiivinen lukeminen laajentaa yleis­sivistystä ja tarjoaa palkinnoksi rikkaan henkisen pääoman.

 

Kulttuurisen merkityksen lisäksi lukemisella on todettu olevan lukuisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia: se alen­taa stressiä, parantaa unen laatua ja hidastaa monia ikään­tymiseen liittyviä haittoja. Ahkerasti lukevat ihmiset jopa elävät pitempään kuin muut.

 

Vaikka Suomi kuuluu edelleen lukutaidon kärki­maihin, lukemiseen liittyvä kehitys on meilläkin huo­lestuttavaa. Heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Varsinkin alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen sitten. Sa­malla kun lukutaidon merkitys yleisesti kasvaa, sen taso on Suomessa heikentymässä.

 

Entä lukemisen ja kirjallisuuden arvostus helluntailiikkeessä?

 

Näyttää siltä, että seurakunnissa kielteinen kehitys on ollut vieläkin dramaattisempaa. Helluntaiherätyksen voimakas leviä­minen vuosikymmeniä sitten perustui suurelta osin määrätie­toiseen kirjallisuustyöhön. Evankeliumin voittokulkua edistivät oleellisena osana hyvät hengelliset kirjat ja lehdet. Myös seu­rakuntien jumalanpalveluksissa pidettiin esillä kirjoja, joiden aihepiiri tuki sananjulistusta ja uskovien hengellistä kasvua. Seu­rakuntien toimiva kirjamyyntipiste ja sen aktiivinen yhteistyö pastoreiden kanssa olivat avaintekijöitä työn menestymisessä.

 

Nyt tilanne on toinen. Kirjojen esilläpito seurakunnissa on sat­tumanvaraista. Hengellisen kirjallisuuden ei enää ymmärretä ole­van kiinteä osa seurakunnan kokonaisstrategiaa. Ja vain harva kirjamyyjä saa tukea työhönsä pastoreilta – yhteistyöstä puhu­mattakaan. Lukemisen aliarvostuksen seurauksena suuri osa seurakuntalaisistakin on vaihtanut kotona hyvän hengelli­sen kirjan tyhjänpäiväiseen tv-viihteeseen.

 

On selvää, että viestintäkulttuuri digitalisoituu ja myös lukemisen muodot muuttuvat uuden teknologian myö­tä. Yhtä selvää on myös se, ettei mikään voi korvata ak­tiivisen ja monipuolisen lukemisen merkitystä. Ilman kristillistä kirjaa ei yksinkertaisesti ole kristillistä sivistystä.

 

Perheet ja seurakunnat tarvitsevat uu­den lukemisherätyksen. Vain se voi tar­jota hengellisen pääoman, joka muuten on vaarassa kadota kokonaiselta suku­povelta.Leevi LaunonenJaa
Ennen puhuttiin liikaa, nyt asiasta vaietaan – Sanoma Jeesuksen paluusta tärkeä
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!