Keskiviikko 5. elokuuta.
Nimipäivää viettää Salme, Sanelma, Gurli
Julkaistu 2.7.2015 15:33

Siunattu muukalaisvirta

Eurooppa on helisemässä tänne tunkevan muuttovirran vuoksi. Monissa maissa muualta Eurooppaan tulleiden määrä on varsin huomattava (Saksassa yli 7 miljoonaa, Espanjassa yli 5 miljoonaa, Isossa-Britanniassa nelisen miljoonaa ja Italiassa lähes saman verran).

Kriittisesti maahanmuuttajiin suhtautuva asenne eri Euroopan maissa on yleistynyt. Kokonaiskuva on toki monisäikeinen, ja poliittisten päättäjien olisi tärkeää perehtyä syvällisesti tähän haasteeseen. Jokainen meistä on kuitenkin jollain tasolla päätöksen tekijä. On tärkeää kysyä, millainen maailmankuva ohjaa asenteitamme ja ratkaisujamme.

Raamatun asenne muukalaisuuteen on myötäelävä, ymmärtävä ja konkreettiseen auttamiseen pyrkivä. Muukalaisuuden aika Egyptissä opetti juutalaisille, mitä on olla etnisenä vähemmistönä ja toisuskoisena vieraassa maassa. Mooseksen laki turvasi muukalaiselle oikeudenmukaisen kohtelun ja riittävän toimeentulon. Jeesus puhui kodin saaneesta tai torjutusta muukalaisesta (käännetty myös ”outo” tai ”koditon”) rinnastaen itsensä tällaiseen kärsivään lähimmäiseen.

Torjuvan tai ennakkoluuloisen asenteen takana on yleensä kulttuurillinen jännite, toiseuden kokemus, jossa erilaisuus pelottaa. Siksi kulttuurillisten erojen tiedostaminen on tärkeää. Tämä taas edellyttää avoimuutta ja halua oppia ymmärtämään toista. Pahin este tälle on oman kulttuurin kokeminen ylivertaisena. Tiedostettu tai tiedostamaton ylemmyys vaientaa tehokkaasti rakentavan vuoropuhelun.

Paras lääke kulttuuriylemmyyttä vastaan on Raamatun ihmiskäsitys ja siitä nouseva maailmankuva. Se perustuu kaikkien ihmisten syntisyyteen ja Kristuksen kaikkia ihmisiä koskevaan sovitustyöhön. Tasa-arvoisuuden perusta on siinä, että kaikki ovat tehneet syntiä mutta kaikki ovat armahdettuja Kristuksessa. Jos toisen ihmisen kohtaaminen nousee tästä lähtökodasta, ei ole sijaa kulttuurilliselle ylemmyydelle. Kanssakäymistä ohjaa ennakkoehtoja asettamaton rakkaus.

On perusteltua nähdä maahanmuuttajat siunauksena. He muistuttavat meitä Raamatun myönteisestä asenteesta muukalaisuutta kohtaan. He tuovat myös lähetystehtävän toteuttamisen meitä lähelle. Monet saavuttamattomista kansoista ovat nyt tavoitettavissa Euroopassa ja jopa Suomessa. On tilaa ja tarvetta Afrikasta, Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta tuleville läheteille. Heidän integroimiseensa tarvitaan uudenlaisia
valmiuksia Euroopan helluntaiyhteisössä ja kansallisissa helluntaikirkoissa.

Suomen helluntaiseurakunnissa on kokemusta maahanmuuttajatyöstä. Sen soisi leviävän
niin meillä kuin muuallakin.

Arto Hämäläinen

Kirjoittaja on Euroopan helluntaiyhteisö PEF:n puheenjohtaja ja Fida Internationalin emeritustoiminnanjohtaja.

Jaa
Yhdysvalloissa korona toi kokoussurffailua ja seurakunnasta etääntymistä – tutkimuksen mukaan nettijumalanpalveluksiin osallistumisessa näkyy selvä ikäryhmien välinen ero
”Kaikki alkaa nyt alusta” – Petri Kosonen on sujut sen kanssa, että monet Suomessa mieltävät hänet ”vain” ylistyksenjohtajaksi
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!