”Siihen asti kun hän tulee…”

Pääsiäistä edeltävänä kiirastorstaina Jeesus asetti ehtool­lisen, jonka vietto on säilynyt kiinteänä osana kristillisen seura­kunnan kokoontumista halki vuosisatojen. Jo pari tuhatta vuotta kristityt ovat ehtoollista viettäessään muistuttaneet toisiaan sii­tä, kuinka Kristus on uhrannut itsensä heidän edestään ja kuollut heidän puolestaan.

 

Kun Paavali selvittää ehtoollisen merkitystä ja opettaa sen oi­keaa viettämistä, hän kirjoittaa alleviivaten: ”Olen saanut Her­ralta tiedoksi tämän.” Apostoli oli opettanut ehtoollisen viettoa seurakunnalle ja välitti ohjeensa vielä kirjeessäänkin. Näin ollen ehtoollista koskevaa opetusta on lähdekriittisimmänkin kristityn syytä pitää alkuperäisenä Jumalan sanana ja kunnioittaa sitä sel­laisena.

 

Ehtoollisessa tiivistyy evankeliumin keskeisin merkitys: Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Vaikka kris­tillisen opetuksen painotukset ja seurakunnan kokoontumisen muodot vaihtelevat, palauttaa ehtoollisen sanoma Kristuksen seurakunnan aina yhteiseen hengelliseen yti­meen.

 

Ensimmäinen ehtoollinen asetetiin juutalais­ten pääsiäisaterialla. Silti voidaan panna merkille, ettei Paavali parikymmentä vuotta myöhemmin edellyttänyt seurakunnalta enää seder-ateriaan liittyvien juutalaisten tapojen noudattamista. Kaikki muu oli riisuttu pois, ja ehtoollisella keskityttiin olennaisimpaan. Jäljelle oli jäänyt leipä ja viini – Kristus ja hänen muistoateriansa.

 

Tänä vuonna pääsiäinen osuu kuukauden ensimmäiselle sun­nuntaille, jolloin monissa helluntaiseurakunnissa vietetään eh­toollista. Näin pääsiäisaamun ylösnousemuksen juhlassakin on läsnä vahvasti myös Kristuksen kuoleman ja hänen antamansa uhrin merkitys. Näin onkin hyvä, sillä ylösnousemuksen riemua ei olisi olemassa ilman uhria ja ristiä.

 

Meidän, jotka haluamme ehtoollisella ylistää ja kiittää Jumalaa ja palvoa Kristusta, on hyvä muistaa, mitä Jeesus itse pyysi omil­taan. Murtaessaan leipää ja jakaessaan viinin hän sanoi: ”Tehkää tämä minun muistokseni.” Ehtoollisen vietto on siis vastaus Kris­tuksen seuraajilleen esittämään pyyntöön.

 

Vaikka vieroksuisimmekin kaikkea sakramentaalisuut­ta, meidän olisi hyvä pohtia ainakin sitä, voisiko ehtool­liselle osallistuminen olla yksi tapa korottaa häntä, johon koko sydämestämme uskomme. Ehtoollisel­la seurakunta julistaa yhteyttä Jumalaan ja uskovien yhteyttä toinen toisiinsa. Olemme osalliset yhdestä leivästä.

 

Herran pöytään kutsuttuna tunnustamme, kuinka kipeästi olemme Kristuksesta riippuvaisia ja hän­tä tarvitsevia. Samalla seurakuntana julistamme myös hänen voittoaan. Me julistamme Herran kuolemaa siihen asti kun hän tulee.

 

 

Heimo Enbuska


Kirjoittaja on Kuopion helluntaiseurakunnan johtava pastori.
13-14/2018

UutisetMarko Selkomaa on kiertänyt Suomea päätoimisena evankelistana viisi vuotta. On aika kysyä, mitä hän on oppinut.
PääkirjoitusPääsiäistä edeltävänä kiirastorstaina Jeesus asetti ehtool­lisen, jonka vietto on säilynyt kiinteänä osana kristillisen seura­kunnan kokoontumista halki vuosisatojen. Jo pari tuhatta vuotta...
Miten onKeuruun IK-opistolla järjestetään 28.–30. toukokuuta senioripäivät, jonne kokoontuu noin 160 eläkkeellä olevaa helluntaiseura­kuntien työntekijää. Tapahtuma on osallis­tujille maksuton, ja s...
UutisetNoin kolmasosa luterilaisen kir­kon seurakunnista on lakkautet­tu 2000-luvulla, uutisoi Yle.

Vuosituhannen vaihteessa Suomessa oli 587 luterilaista seu­rakuntaa, viime...
UutisetYhteiskunnallisten vai­kuttajien rukoustapaa­minen on vakiintumas­sa myös Suomessa.

Kristinuskon muutosvoi­ma oli teemana Suomen kan­sallisella rukousaamiaisella ja sen...
UutisetEtelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaan rannikolla par­haillaan menossa oleva Mahdol­lisuus Muutokseen -missio on nostattanut vilkkaan julkisen de­batoinnin muun muassa paikalli­sessa I...
UutisetKirkon rakenteita on arvioitava rohkeasti suhteessa yhteiskuntamme muutoksiin, todetaan ortodoksisen kirkon tiedotteessa maaliskuulla.

Edessä on seurakuntaliitoksia. Ortodoksinen kirkko toimii...
UutisetPuheet apartheid-valtiosta ovat Israelin ystävien mukaan vahvasti liioiteltuja.
UutisetEvankeliset kristityt rahoitta­vat tätä nykyä noin kolmasosan juutalaisten paluumuutosta Isra­eliin, kertoo uutistoimisto AP.

Eri lehtien mukaan tilanne hei­jastaa kris...
UutisetPaavi Franciscus on pyytänyt anteeksiantoa kaikkien kristitty­jen puolesta, jotka ostavat seksiä naisilta. Samalla paavi rinnasti prostituution kiduttamiseen.

– Se ei ole rakas...
Uutiset24-vuotias laulajatähti Justin Bieber sai toissa viikolla huomiota sonnustauduttuaan Keskiyön au­rinko -elokuvan ensi-illassa puse­roon, jonka selässä luki isolla eng­lanniksi ”Jumalan pelko...
MuutAikamedia on tehnyt hyvän palveluksen sata vuotta täyttä­neelle itsenäiselle Suomelle jul­kaistessaan uusintapainoksina edesmenneen ”korpikirjaili­jan” Jaakko Sahimaan (1923– 2005) Pihlajapu...
KolumniOtsikkoon ei ole eksynyt ylimääräistä t-kirjainta, vaan noin neljä vuotta minulla on ollut Raamattu yöpöydän lisäksi myös tietoko­neen työpöydällä.

Sain etuoikeuden oll...
MuutKaikki Raamatun kuvat ja kohtalot linkittyvät ristin mieheen.
MuutOn olemassa ainakin viisi painavaa syytä siihen, miksi uusi liitto on parempi kuin vanha.
MuutRaamattu sanoo, että ”suurempaa rakkautta ei ku­kaan voi osoit­taa, kuin että an­taa henkensä ystäviensä puolesta” (Joh. 15:13). Noissa sanoissa lie­nee ystävyyden syvällisin olemus, ja ne k...
ArtikkelitJulkisuudessa keskustellaan tuon tuostakin järjestöjen varain­hankinnasta. Toimittajat esittä­vät klassikkokysymyksen ”pal­jonko lahjoituseurosta menee perille?” ja yrittävät asettaa jär­jes...
MuutPienten lasten perheissä riittää ääntä ja liikettä. Miten se sopii yhteen seurakuntakulttuurin kanssa?
PikavisiittiVapahtajaa usein tulkitsevaa Panu Haavistoa kiehtoo myös Juudaksen tarina.
MuutKaikki uudistus ei ole edis­tystä, pääkirjoittaa Leif Num­mela (Uusi Tie 11/2018).
Myös suomalaisessa kirkol­lisessa keskustelussa puhutaan usein siitä, että kirkko ei sai­si jäädä jälke...
MielipideReijo Mänttäri kirjoitti, että psy­kologiasta ei ole uskovalle ihmi­selle mitään hyötyä (RV 7). Hän perusteli väitettään kahdella raa­matunkohdalla (1. Kor. 2:12–15 ja Juuda 19) sekä Sigmund...
MielipideHengellinen elämä toimii ja levi­ää niiden ”työmiesten” välityksel­lä, joille Pyhä Henki on saanut an­taa täyden ja ylitsevuotavan tyy­dytyksen Kristuksessa. Kaikki heidän tekemisensä tapaht...
MielipideOlen lapsesta saak­ka kuullut puhut­tavan uskovien uudistumisesta. Käsite uudistu­minen on kuitenkin ollut joten­kin hämärän peitossa. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

J...
MuutKaritsanpaistin valmistus on nykyisin melko helppoa. Moni suomalainen ei tiedosta paistiin liittyvää muistoa.
Raamatun äärelläEvankelista Luukas kertoo Jee­suksen ristillä käymästä keskus­telusta kahden rikollisen kanssa ja kuinka toinen heistä katuu syntejään ja moittii toveriaan tämän epäuskosta (23:39–43). Matt...
MuutJoensuulaisen konsultin mielestä ”kannettu vesi ei kaivossa pysy”. Siksi kehitysavun tulee olla koko yhteisöä osallistavaa.
MuutSeinäjoella vaikuttava luterilaisen seurakunnan lapsikuoro on kuin suuri perhe. Solinan iloinen ja lämminhenkinen yhdessä tekeminen houkuttelee mukaan yhä uusia laulajia.
UutisetHelsingin Saalem-seurakunta pitää neljännen johtajuuskonfe­renssinsa 10.–11. huhtikuuta. Sen pääpuhujaksi tulee yhdysvaltalai­nen pastori ja kirjailija Gary Wil­kerson.

...
UutisetKokeneet tekijät haluavat kuvata Raamatun henkilöiden inhimillisiä tunteita.
Messiaanisen juutalaisen identiteetti ei avaudu helposti
”Oma onnellisuus ei ole muiden vastuulla”
Lähetysinnostus leviää
Koskettavien kirjojen asialla
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!