Rukoilisimmeko jälleen yhdessä?

Hesekielin kirjan luvussa 22 kerrotaan järkyttävästä ajasta, joka oli kohdannut Israelin kansaa. Papit, profeetat ja päämiehet olivat luopuneet Herrasta, maa oli täynnä väkivaltaa ja epäjuma­lanpalvelusta. Kansa oli tuhoutumisen partaalla, sillä Jumalan tuomiot olivat kohtaamassa sitä.

 

Juuri tuossa tilanteessa Herra sanoi Hesekielille sanat, jotka olivat kuin toivon liekki pimeässä, joka kuitenkin sammui nope­asti: ”Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni…mutta en löytänyt.”

 

Yksikin henkilö olisi voinut muuttaa tilanteen. Jumala etsi ih­mistä, joka seisoisi Jumalan edessä maan puolesta. Näemme täs­sä profeetallisen viittauksen Jeesukseen, joka eräänä päivänä korjaisi muurin ja asettuisi Jumalan eteen Golgatan ristillä meidän jokaisen puolesta.

 

Teksti kuvaa myös esirukouksen avaamia mahdolli­suuksia. Kuinka monia tilanteita ympärillämme onkaan tänään, joissa Herra etsii edes yhtä ihmistä, joka suostuisi asettumaan esirukoilijaksi hänen eteensä niiden puo­lesta, jotka ovat tuhon partaalla?

 

Tänään Jumala etsii koko seurakuntaan­sa, joka asettuisi rukouksessa Jumalan eteen maan puolesta. Liian usein me kauhistelem­me pimeyttä, etsimme syyllisiä moraaliselle alennustilallemme ja osoittelemme sormil­lamme toisiamme, mutta emme enää rukoi­le yhdessä.

 

Uhkausten ja vainojen edessä Apostolien tekojen seurakun­ta turvautui rukouksessa kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka täyt­ti heidät Pyhällä Hengellä ja rohkeudella. Kun Pietari vangittiin, seurakunta rukoili lakkaamatta hänen puolestaan ja Jumalan voi­ma ilmestyi vankilan seinien sisällä vapauttaen Pietarin.

 

Nykytilanteemme herättää monia kysymyksiä: Uskommeko enää rukouksia kuulevaan, tilanteita ja olosuhteita muuttavaan Jumalaan? Miksi emme hakeudu yhteiseen rukoukseen, vaikka ympärillämme murretaan kaikkia Jumalan asettamia perustuk­sia? Emmekö enää osaa rukoilla?

 

Jeesus sanoi, että Herran huoneen tulee olla ennen kaikkea ru­kouksen huone. Me olemme täyttäneet sen kaikella muulla. Ru­koilemattomuutemme seurauksena koemme heikkoutta ja hedelmättömyyttä ja vaikutuksemme ympäristöömme jää vähäiseksi.

 

On sanottu, että joka polvistuu rukoukseen nöyryydes­sä, nousee jaloilleen voimassa. Rukoileva seurakunta on voimallinen seurakunta. Esirukous on etuoikeutemme. Antakoon Herra meille nöyryyttä vastata myöntä­västi, kun hän tänäänkin kutsuu meitä kestävään ja uskolliseen rukoukseen toisten puolesta.

 

Joskus rukouselämän elävöittämiseen tar­vitaan apua. Pastori Juha Ketolan ja Hyvä Sanoma ry:n Ei paineita – nyt rukoillaan -ru­kouskoulutus auttaa löytämään jälleen rukouksen mahdollisuudet ja ilon. Suosittelen sitä seurakunnille sydämestäni.Petri Mäkilä
38/2018

UutisetHillel Tokazierille musiikki on väline, jolla hän kommunikoi ihmisten kanssa.
Miten onSuomessa on paljon Israel-rakkautta ja sen mukaisesti myös paljon erilaisia alan järjestöjä. Suomi-Israel Yhdistys­ten Liitto ry:n puheenjohtaja Risto Hu­vila, eikö yksi iso Israel-ystävyysjärje...
UutisetYhteistoiminta luo pohjaa ihmisten saavuttamiselle tulevaisuudessa.
UutisetKristillisdemokraatit osallistuvat Ruotsissa Pride-kulkueeseen.
UutisetKiinan uskonnonvapaustilannet­ta seuraavat järjestöt ovat rapor­toineet kiihtyneistä kristittyjen vainoista viime viikkoina.

Maan viranomaiset ovat sulke­neet kirkkorak...
ArtikkelitJeesus toimi ja opetti kunnia-häpeäkulttuurissa. Myös risti oli roomalaisessa yhteiskunnassa ensisijaisesti häpeärangaistus.
Pääkirjoitus
Hesekielin kirjan luvussa 22 kerrotaan järkyttävästä ajasta, joka oli kohdannut Israelin kansaa. Papit, profeetat ja päämiehet olivat luopuneet Herrasta, maa oli täynnä väkivaltaa ja ep...
KolumniToimin puolitoista vuotta vastaanottokeskuksen johtajana Saarijärven Kolkanlahdessa. Keskuksen perustaminen pienelle paikkakunnalle oli itsessään jo haastava kokemus. Kaupunkilaiset jakautui...
UutisetOulussa toteutettiin syyskuun alussa yhteiskristillinen Holo­kausti-näyttely.

Kahden viikon aikana näytte­lyyn tutustui noin tuhat yläkou­lun, lukion ja ammatillisen op...
PakinaKiitos, Uolevi, reippaasta puheesta! Kyllä elähdyt­tää mieltä, kun saa kuul­la noin elämänmakuisen kerto­muksen metsäretkestäsi ja oravi­en käpyjenkeräystavoista!

Ennen...
UutisetSuomessa on jo tarpeeksi hen­gellisiä tapahtumia; tässä on kyse muustakin, sanoo Tampereen seurakuntakonferenssin koordi­naattori Jarkko Lindqvist ku­vaillessaan Visiokonferenssia, joka jär...
MuutRaamattu on avain uuden minäkuvan ja tarinan muodostumisessa.
PikavisiittiPsykoterapeuttia suututtaa, jos masennusta pidetään ihmisen omana valintana.
MielipideAlin (kutsum­me häntä täs­sä kirjoitukses­sa sillä nimellä) ystävät soitti­vat hädissään: ”Nyt hänet var­maan yritetään lähettää Afga­nistaniin. Ali pelkää kovasti.” Oli maanantai 3.9.2018...
MielipideKun meillä on tämä kahden regi­mentin jako yhteiskunnassamme, niin suora malli vanhatestamen­tillisesta kymmenysjärjestelmäs­tä ei minusta tunnu luontevalta, pakollisuudesta puhumattakaan...
MielipideKiitos, Reijo Mänttäri, palaut­teestasi Ristin Voiton numeros­sa 37. Päädyin esittämääni kas­teteologiaan pelkästään Raamat­tua lukien jo 1980-luvulla pian uskoontuloni jälkeen. Hankin sit­t...
MuutViime vuosina Maria Lappi on kohdannut niin iloa kuin suruakin. Elämän rajallisuus on vahva teema hänen uusissa lauluissaan.
Lapualla kokeillaan pop up -seurakuntaa
Koskettavien kirjojen asialla
Isä itärajalta
Muutto uuteen kotiin
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!