Perjantai 21. helmikuuta.
Nimipäivää viettää Keijo
Julkaistu 14.9.2018 14:44

Rukoilisimmeko jälleen yhdessä?

Hesekielin kirjan luvussa 22 kerrotaan järkyttävästä ajasta, joka oli kohdannut Israelin kansaa. Papit, profeetat ja päämiehet olivat luopuneet Herrasta, maa oli täynnä väkivaltaa ja epäjuma­lanpalvelusta. Kansa oli tuhoutumisen partaalla, sillä Jumalan tuomiot olivat kohtaamassa sitä.

 

Juuri tuossa tilanteessa Herra sanoi Hesekielille sanat, jotka olivat kuin toivon liekki pimeässä, joka kuitenkin sammui nope­asti: ”Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni…mutta en löytänyt.”

 

Yksikin henkilö olisi voinut muuttaa tilanteen. Jumala etsi ih­mistä, joka seisoisi Jumalan edessä maan puolesta. Näemme täs­sä profeetallisen viittauksen Jeesukseen, joka eräänä päivänä korjaisi muurin ja asettuisi Jumalan eteen Golgatan ristillä meidän jokaisen puolesta.

 

Teksti kuvaa myös esirukouksen avaamia mahdolli­suuksia. Kuinka monia tilanteita ympärillämme onkaan tänään, joissa Herra etsii edes yhtä ihmistä, joka suostuisi asettumaan esirukoilijaksi hänen eteensä niiden puo­lesta, jotka ovat tuhon partaalla?

 

Tänään Jumala etsii koko seurakuntaan­sa, joka asettuisi rukouksessa Jumalan eteen maan puolesta. Liian usein me kauhistelem­me pimeyttä, etsimme syyllisiä moraaliselle alennustilallemme ja osoittelemme sormil­lamme toisiamme, mutta emme enää rukoi­le yhdessä.

 

Uhkausten ja vainojen edessä Apostolien tekojen seurakun­ta turvautui rukouksessa kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka täyt­ti heidät Pyhällä Hengellä ja rohkeudella. Kun Pietari vangittiin, seurakunta rukoili lakkaamatta hänen puolestaan ja Jumalan voi­ma ilmestyi vankilan seinien sisällä vapauttaen Pietarin.

 

Nykytilanteemme herättää monia kysymyksiä: Uskommeko enää rukouksia kuulevaan, tilanteita ja olosuhteita muuttavaan Jumalaan? Miksi emme hakeudu yhteiseen rukoukseen, vaikka ympärillämme murretaan kaikkia Jumalan asettamia perustuk­sia? Emmekö enää osaa rukoilla?

 

Jeesus sanoi, että Herran huoneen tulee olla ennen kaikkea ru­kouksen huone. Me olemme täyttäneet sen kaikella muulla. Ru­koilemattomuutemme seurauksena koemme heikkoutta ja hedelmättömyyttä ja vaikutuksemme ympäristöömme jää vähäiseksi.

 

On sanottu, että joka polvistuu rukoukseen nöyryydes­sä, nousee jaloilleen voimassa. Rukoileva seurakunta on voimallinen seurakunta. Esirukous on etuoikeutemme. Antakoon Herra meille nöyryyttä vastata myöntä­västi, kun hän tänäänkin kutsuu meitä kestävään ja uskolliseen rukoukseen toisten puolesta.

 

Joskus rukouselämän elävöittämiseen tar­vitaan apua. Pastori Juha Ketolan ja Hyvä Sanoma ry:n Ei paineita – nyt rukoillaan -ru­kouskoulutus auttaa löytämään jälleen rukouksen mahdollisuudet ja ilon. Suosittelen sitä seurakunnille sydämestäni.Petri MäkiläJaa
Auttaja välttää romahduksen, jos hän pitää huolta itsestään
Yassir Eric auttaa entisiä muslimeja
”Toimivan idean synnyttäminen ei ole helppoa”
Jumalan tie olikin erilainen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!