Rakkaus ja yhtenäisyys menestyksen avaimina

Israelin valtio täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Monella tapaa modernin valtion synty on ihme, ja vielä suurempi ihme on se, että Israel on pysynyt maailman kartalla. Sillä on riittänyt viholli­sia, mutta toki sillä on myös mahtava ystävä.

 

Merkittävänä tekijänä Israelin valtion menestykselle voidaan pitää rakkautta omaa kansaa ja valtiota kohtaan. Juutalainen kansa rakastaa omaa maataan ja on valmis myös kärsimään it­senäisyyden säilyttämiseksi. Maan pahimmat viholliset ovat puo­lestaan keskenään riitaisia, ja se pienentänee merkittävästi niiden taholta tulevaa uhkaa.

 

Israelin valtio on hyvä esimerkki myös Suomen helluntai­herätykselle. Se on malli siitä, miten meidän tulisi suhtau­tua omaan yhteisöömme.

 

Yhtenäisyys ja rakkaus omaa kotiseurakuntaa kohtaan ovat vahvuuksia, joille on hyvä rakentaa seurakunnan me­nestystä. Nykyään on suosittua korostaa universaaliin seurakuntaan kuulumista ja Jumalan valtakunnan rakentamista ilman sitoutumista paikallisseura­kuntaan. Vaikka tällainen ajattelu saattaa kuu­lostaa hyvältä, se on omiaan heikentämään seurakuntien toimintakykyä. Tämä johtuu sii­tä, että seurakuntalaisten sitoutuminen hajo­aa silloin käytännössä monelle eri taholle.

 

Suomen helluntaiseurakuntien yhtenäisyys on ollut vahvaa huolimatta pitkään jatkuneesta virallisen organisoitumisen puut­teesta. Herätysliikkeen yhtenäisyys on luonut hyvän pohjan esi­merkiksi laajalle lähetystyölle. Sitoutuminen omaan hengelliseen perheeseen on periaate, jota kannattaa edelleenkin vaalia. Vaih­toehtona on herätysliikkeen merkityksen väheneminen ja uusien hengellisten liikkeiden syntyminen.

 

Rakkaus omaan seurakuntaan ja herätysliikkeeseen sekä sen varaan rakentuva yhtenäisyys siirtyvät parhaimmillaan sukupol­velta toiselle. Lapset ja nuoret oppivat rakastamaan kotiseura­kuntaansa, kun heille annetaan tilaa kasvaa ja toimia sen keskellä. Seurakunta, joka osaa ottaa huomioon erilaiset, erilaisissa elämäntilanteissa elävät ja eri-ikäiset ihmiset, on hyvä kasvualusta keskinäisen rakkauden ja yhteen­kuuluvuuden kokemiselle.

 

Israelin valtion tulevaisuus perustuu suurelta osin kansalliselle yhtenäisyydelle ja kansalaisten rakkaudelle omaa isänmaataan kohtaan. Samoin on Suomen helluntailiikkeessä. Sen seurakunnat menestyvät, jos niiden jäsenet rakastavat omaa hengellistä kotiaan ja seurakunnat sitoutuvat yh­dessä sovittuihin käytäntöihin, helluntailiikkeen palvelujärjestöihin ja yhteiseen opilliseen linjaan. Tämä tekee yhteisöstämme vahvan. Siksi tämä on ta­voite, johon kannattaa yhdessä pyrkiä.

 

 

Harri Hakola


Kirjoittaja on Fidan toiminnanjohtaja.
21/2018

Kolumni”Mä en halua elää mitään hengellistä elämää. Mä haluan elää elä­mää.” (Jouko Mäki-Lohiluoma)

Jos on kerran helluntailainen, viime sunnuntaina vietetyllä hel­luntailla l...
MuutRisto Huvila on tullut tun­netuksi Israelin valtion ole­massaolon oikeutuksen ja eskatologisen roolin puoles­tapuhujana. Tämän hän on tuonut esiin niin Israel-tilai­suuksissa kuin TV7:n ohje...
MuutIsraelin 70-vuotispäivän uutisraportteja hallitsivat kahakat Gazan rajalla. Miten mahduttaa samaan kuvaan Jumalan juutalaisille antamat lupaukset ja palestiinalaisarabien ihmisoikeudet?
UutisetVirolaistaustaisen pastorin mielestä seurakuntien tulisi olla uusien alkujen yhteisöjä.
PääkirjoitusIsraelin valtio täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Monella tapaa modernin valtion synty on ihme, ja vielä suurempi ihme on se, että Israel on pysynyt maailman kartalla. Sillä on riittänyt vihol...
MuutKysymys suhtautumisesta Israeliin jakaa näkemyksiä myös Suomen helluntailiikkees­sä. Fidan juutalaistyön asiantuntija Harri Krögerin mukaan (RV 19) Fidassa ja monissa helluntaiseurakunnissa ihmetel...
UutisetPastorien mukaan väistämisperinne sotii Raamatun periaatteita vastaan.
UutisetKristillistä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ajava RaTas ry isännöi vuosittain järjestettävää kansainvälistä konferenssia Hel­singissä elokuussa.

Kumppaneiksi luo...
UutisetIso Kirja ry aloittaa 18. toukokuu­ta kaksi viikkoa kestävät yhteis­toimintaneuvottelut henkilöstön kanssa.

Yt-neuvotteluissa keskustel­laan koko henkilökuntaan kohdis­...
UutisetPitkäjänteinen kristinuskon ja Raamatun opettaminen on muuttumassa lihaksi.
UutisetKonservatiivikansanedustajat olivat helpottuneita euta­nasiaa ajavan kansalaisaloitteen kaatumisesta eduskunnassa 4. toukokuuta. Muun muassa kan­sanedustaja Päivi Räsänen toivoi KD-lehden h...
UutisetLännen Media teki äitienpäivävii­konloppuna laajan artikkelin Us­kon Sana -seurakunnan entises­tä johtajasta Patrick Tiaisesta. Artikkeli julkaistiin useissa maa­kuntalehdissä, kuten Turun...
UutisetNuoret kristityt miehet pakenevat asepalvelusta ulkomaille, mutta kirkkoihin etsiytyy myös uusia ihmisiä.
UutisetUuden yhdysvaltalaistutkimuk­sen mukaan kristittyjen taipumus evankelioida hiipuu. Barna Grou­pin selvitys osoittaa, että yhä har­vempi uskova on asennoitunut elämäntapaan, jossa Jeesuksest...
UutisetYli 60 palestiinalaisen kuolemaa Gazan rajalla edelsi viikkojen ky­teminen. Se kärjistyi, kun Israel juhli 14.5. sekä 70-vuotispäivään­sä, Jerusalem-päivää vuoden 1967 muistoksi että Yhdysv...
MuutTaisto Bollström viihtyy yhtä hyvin bussin ratissa kuin saarnapöntössä. Hän on kiitollinen ammatistaan ja evankelistan kutsumustyöstään, joissa romanitausta ei ole ollut esteenä.
MuutTurun helluntaiseurakunnan lapsi- ja perhetyön ohjaaja Arto ”Artsi” Kemlin täytti 50 vuotta 3. toukokuuta. Monen toimen mies on siis tullut miehen ikään.

Artsille musii...
UutisetAteistinen järjestelmä ei onnistunut kitkemään kristinuskoa Kuubasta – päinvastoin. Evankeliumilla on kysyntää ja seurakunnat kasvavat.
PikavisiittiKahden kultturin perheessä eläminen tuo arkeen uudenlaista näkökulmaa, Emilia Koivisto on huomannut.
MuutKun identiteetti perustuu us­koon, siitä on helppo puhua, pikaluistelija Mika Poutala sanoo Golflehdessä (3/2018).
Poutala ei enää ota pettymyk­sistä paineita. –– Niiden sietä­minen on t...
MielipideTänä kesänä tulee kuluneeksi 60 vuotta ensim­mäisestä Läpi­käytävän lasten­leiristä Kuoreveden Hallissa. Leirin nimi tuli leiripaikkana toi­mineen maalaistalon nimestä.

Vanhat...
UutisetMonen lapsi­perheen ke­sän koho­kohta on Juhannus­konferenssi Keuruun Isossa Kir­jassa. Mukavan tekemisen ohel­la lapset saavat syventyä samalla myös Raamatun sanomaan.
...
MuutOpiskelijat saivat vuosien urakkansa päätökseen iloisin ja kiitollisin mielin.
MuutRisto Huvilalla on suuri tavoite. Hänen vasta ilmestynyt kirjansa kertoo Jumalan olevan yhä mukana kansansa vaiheissa. Entä miten on kristillisen seurakunnan laita?
Åström konsertoi platinalevyn merkeissä
Ihmissuhdeongelmiin haetaan apua 
Risto Huvila: Israel solmii diplomaattisuhteita – jännitteet ennallaan?
Olli Helenius tietää, kuinka unelmat toisaalta motivoivat, toisaalta raastavat rikki
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!