Perjantai 14. elokuuta.
Nimipäivää viettää Onerva, Kanerva, Svea
Julkaistu 18.5.2018 12:07

Rakkaus ja yhtenäisyys menestyksen avaimina

Israelin valtio täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Monella tapaa modernin valtion synty on ihme, ja vielä suurempi ihme on se, että Israel on pysynyt maailman kartalla. Sillä on riittänyt viholli­sia, mutta toki sillä on myös mahtava ystävä.

 

Merkittävänä tekijänä Israelin valtion menestykselle voidaan pitää rakkautta omaa kansaa ja valtiota kohtaan. Juutalainen kansa rakastaa omaa maataan ja on valmis myös kärsimään it­senäisyyden säilyttämiseksi. Maan pahimmat viholliset ovat puo­lestaan keskenään riitaisia, ja se pienentänee merkittävästi niiden taholta tulevaa uhkaa.

 

Israelin valtio on hyvä esimerkki myös Suomen helluntai­herätykselle. Se on malli siitä, miten meidän tulisi suhtau­tua omaan yhteisöömme.

 

Yhtenäisyys ja rakkaus omaa kotiseurakuntaa kohtaan ovat vahvuuksia, joille on hyvä rakentaa seurakunnan me­nestystä. Nykyään on suosittua korostaa universaaliin seurakuntaan kuulumista ja Jumalan valtakunnan rakentamista ilman sitoutumista paikallisseura­kuntaan. Vaikka tällainen ajattelu saattaa kuu­lostaa hyvältä, se on omiaan heikentämään seurakuntien toimintakykyä. Tämä johtuu sii­tä, että seurakuntalaisten sitoutuminen hajo­aa silloin käytännössä monelle eri taholle.

 

Suomen helluntaiseurakuntien yhtenäisyys on ollut vahvaa huolimatta pitkään jatkuneesta virallisen organisoitumisen puut­teesta. Herätysliikkeen yhtenäisyys on luonut hyvän pohjan esi­merkiksi laajalle lähetystyölle. Sitoutuminen omaan hengelliseen perheeseen on periaate, jota kannattaa edelleenkin vaalia. Vaih­toehtona on herätysliikkeen merkityksen väheneminen ja uusien hengellisten liikkeiden syntyminen.

 

Rakkaus omaan seurakuntaan ja herätysliikkeeseen sekä sen varaan rakentuva yhtenäisyys siirtyvät parhaimmillaan sukupol­velta toiselle. Lapset ja nuoret oppivat rakastamaan kotiseura­kuntaansa, kun heille annetaan tilaa kasvaa ja toimia sen keskellä. Seurakunta, joka osaa ottaa huomioon erilaiset, erilaisissa elämäntilanteissa elävät ja eri-ikäiset ihmiset, on hyvä kasvualusta keskinäisen rakkauden ja yhteen­kuuluvuuden kokemiselle.

 

Israelin valtion tulevaisuus perustuu suurelta osin kansalliselle yhtenäisyydelle ja kansalaisten rakkaudelle omaa isänmaataan kohtaan. Samoin on Suomen helluntailiikkeessä. Sen seurakunnat menestyvät, jos niiden jäsenet rakastavat omaa hengellistä kotiaan ja seurakunnat sitoutuvat yh­dessä sovittuihin käytäntöihin, helluntailiikkeen palvelujärjestöihin ja yhteiseen opilliseen linjaan. Tämä tekee yhteisöstämme vahvan. Siksi tämä on ta­voite, johon kannattaa yhdessä pyrkiä.

 

 

Harri Hakola


Kirjoittaja on Fidan toiminnanjohtaja.Jaa
Analyysi: Helluntailaisten levytuotanto – synty, kukoistus ja hiipuminen
Syksyn abiturientti Elsa Karmitsa: ”Rukous on kaiken A ja O”
Suosittu Chosen-sarja saa jatkoa
”Kaikki alkaa nyt alusta” – Petri Kosonen on sujut sen kanssa, että monet Suomessa mieltävät hänet ”vain” ylistyksenjohtajaksi
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!