Sunnuntai 27. syyskuuta.
Nimipäivää viettää Vesa, Torolf
Julkaistu 20.5.2015 00:00

Pyhä Henki ystävänä 

On yllättävää, että jopa helluntailainen saattaa suhtautua Pyhään Henkeen pelokkaasti ja ottaa häneen etäisyyttä.

Hengen toimintaan liittyvät pelot voidaan jaotella pääsääntöisesti kolmeen ryhmään: pelko karismaattisista ylilyönneistä, pelko nolatuksi tulemisesta ja pelko itsehallinnan menettämisestä. Nämä kumpuavat tapauksista, joissa ihmiset ovat tehneet omituisia tekoja ja väittäneet niitä Pyhän Hengen aikaansaannoksiksi. Pelkojen yhteisenä nimittäjänä onkin hyvin usein Pyhään Henkeen kohdistuva luottamuksen puute.

Tämä huoli oli tuttu myös Jeesuksen opetuslapsille. Siksi Jeesus joutui vakuuttamaan heille, että kun syntinenkään perheenisä ei anna ruokaa pyytävälle lapselleen käärmettä tai skorpionia, taivaallisen Isän on täysin mahdotonta antaa Pyhää Henkeä kaipaavalle jotakin vahingollista. Jos ihminen janoaa Pyhää Henkeä, taivaallinen Isä myös antaa Pyhän Hengen.

 

Kun Jeesus esitteli jumaluuden kolmatta persoonaa opetuslapsilleen Johanneksen evankeliumin luvuissa 14–16, hän aluksi painotti tarvetta tuntea Pyhä Henki. Kahden persoonan välinen tuttavuus syntyy jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Pyhä Henki on jumaluuden persoona, jonka voi oppia tuntemaan ja jota voi oppia rakastamaan. Pyhän Hengen persoonan ja ominaispiirteiden tunteminen auttaa luottamaan häneen ja hänen tarkoituksiinsa. Jeesuksen tavoitteena onkin, että jokaisella hänen seuraajallaan olisi syvä ystävyyssuhde Pyhän Hengen kanssa.

 

Ennen kuin Jeesus käsitteli Pyhän Hengen voimauttavaa vaikutusta evankelioinnissa, hän siirtyi puheessaan hedelmän kantamiseen. Hengen hedelmä on Pyhän Hengen ominaispiirteiden näkyviksi tulemista ihmisen persoonassa. Voima ilman Hengen hedelmää tuottaa väistämättä ylilyöntejä. Hengen hedelmä ilman voimaa taas rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia saada yliluonnollista apua. Jeesus nivoikin puheessaan yhteen Pyhän Hengen tuntemisen, hedelmän ja voiman.

 

Helluntailaisina korostamamme voima ja armolahjat toimivat Jumalalle kunniaksi ja ihmisille avuksi parhaiten silloin, kun ne nousevat Pyhän Hengen ystävyyden ja Hengen aikaansaaman hedelmän maaperästä. Silloin Pyhän Hengen toiminta koetaan myös turvallisena.

 

Kun helluntaipäivä tuli, Jeesuksen opetuslapset olivat janoisia ja täysin avoimia ottamaan vastaan Pyhän Hengen ja hänen voimansa. Pyhää Henkeä arastelevan uskovan on hyödyllistä tutkia Jeesuksen opetuksia Pyhästä Hengestä. Jeesuksen sanoilla on pelkoja purkava ja kaipausta lisäävä vaikutus. Pyhän Hengen päivittäinen kumppanuus, hedelmä ja voima ovat uskovan etuoikeuksia, joista kenenkään ei kannata jäädä osattomaksi.

 

Pekka Havupalo

 

Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan ja Suomen Helluntaikirkon johtaja.Jaa
KHO: Uskonnollisilla yhdyskunnilla on itsenäinen oikeus päättää samansukupuolisten vihkimisestä
Viidesosalle Yhdysvaltain evankelisista sukupuoli on joustava asia
Tämän vuoden Syyspäivät verkossa
KAN ry:n kuntoutusohjaajalle yli viiden vuoden tuomio huumausainerikoksista
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!