Torstai 2. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Maria, Mari, Maija, Meeri, Maaria, Marika, Maiju, Maikki, Kukka-Maaria, Maria, Marika, Maja, Maj, Mary
Julkaistu 19.1.2018 13:21

Psykologiaa ei saa sivuuttaa

”Mitä uskonelämääsi kuuluu?” Oikein hyvä kysymys, joka osoittaa kysymyksen esittäjän välittävän lähimmäisensä jumala­suhteesta. Syvemmin tarkasteltuna kysymyksenasettelun taus­talta saattaa kuitenkin löytyä dualistinen ajattelu, jossa ihmisyys lokeroidaan toisistaan irrallisiin hengelliseen ja maalliseen osa-alueeseen. Tällaisessa ajattelutavassa on vaarana lohkoa hengel­linen elämä erilliseksi saarekkeeksi, joka ei vaikuta mitenkään työntekoon, perhe-elämään eikä ihmissuhteisiin.

 

Onneksi ajattelumallia tapaa nykyään harvoin. Suomen kris­tillisessä ilmapiirissä on ollut havaittavissa kehityssuunta, jossa ihmisyys on alettu nähdä yhä kokonaisvaltaisemmin. Urheilu­harrastuksia ei enää pidetä seurakunnallisten vastuutehtävien kilpailijoina vaan tervehenkisinä vapaa-ajanviettotapoina, joiden hyvinvointia tukevat vaikutukset näkyvät kaikilla elämänalueilla. Psykologiaa ei enää nähdä hengellisyyden tukahduttajana vaan apuvälineenä, jonka kautta ihminen voi löytää avaimia niin ih­missuhteiden kuin jumalasuhteen lukkoihin.

 

Kokonaisvaltaisen ihmiskuvan omaksunut kristitty voi kuitenkin edelleen sortua yksipuolisiin näkemyk­siin, kun kyseessä on hengellinen näky. Karismaatikko saattaa sivuuttaa lähimmäisensä toiveet tai henki­set valmiudet esimerkiksi rukoillessaan psyykkisesti tai fyysisesti vammautuneen puolesta. Evankelista voi unoh­taa, kenelle hän ilosanomaa viestii ja millaista kieltä hänen kes­kustelukumppaninsa ymmärtää. Seurakunnan uudistaja saattaa sivuuttaa paimentamansa lauman psyykkiset tarpeet, kuten kuulluksi tulemisen tai osallisuuden kaipuun.

 

Pahimmillaan psykologisen todellisuuden unohtaminen joh­taa hengelliseen väkivaltaan. Vaara on erityisen suuri silloin, kun näyn kantaja kokee kaikki kriittiset äänet vihollisen lannistusyri­tyksiksi.

 

Kun Jeesus eli maan päällä, hän osoitti näkevänsä ihmisen ko­konaisvaltaisena Jumalan luomuksena. Vaikka hän pyrki ennen kaikkea sielujen pelastumiseen, hän huomioi yhtä lailla kohtaa­miensa ihmisten fyysiset ja psyykkiset tarpeet. Hän lähestyi ih­misiä heidän ehdoillaan ja puhui heille sitä kulttuurista kieltä, jota nämä ymmärsivät. Jeesus osoitti, että hänen seurassaan yh­teiskunnan hylkiökin sai kuulua joukkoon.

 

Siksi myöskään hänen seuraajiensa ei tule sivuuttaa psykologista todellisuutta. Sen huomioimalla hengelli­nen näkykin voi saada entistä kantavammat siivet al­leen.Elina Rautio


Kirjoittaja on Aikamedian aikakauslehtien toimituspäällikkö.Jaa
Ennen puhuttiin liikaa, nyt asiasta vaietaan – Sanoma Jeesuksen paluusta tärkeä
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!