Pelastetaan lastenlehti!

Helluntailiikkeessä perinteisesti arvostettu lasten parissa tehtävää työtä. Siihen on panostettu niin kodeissa kuin seurakunnissakin. Jeesuksen sanat ”Sal­likaa lasten tulla minun tyköni” ovat luo­neet vahvan perustan lasten hengelliselle kasvatukselle. Seurakuntien pyhäkoulu­työ, leiritoiminta ja monenlaiset julkaisut ovat olleet tärkeä osa tätä perustaa. Las­ten parissa tehtävä työ onkin kantanut vuosikymmenien aikana siunattua he­delmää herätysliikkeessämme.

 

Aika on kuitenkin muuttunut. Yhteis­kunnan ja viestinnän digitalisoituminen ulottaa nykyisin vaikutuksensa erityisen tehokkaasti juuri uuden sukupolven elä­mään. Huolestuttavinta on, että muut­tuvan kulttuurin keskellä näky lasten kristillisestä kasvatuksesta on vaarassa hiipua. Seurakunnissa ja kodeissa joudutaankin etsimään uusia keinoja, joilla uskon siemen voidaan kylvää lasten sydämiin.

 

Helluntailiikkeessä vuonna 1928 perustettu Hyvä Paimen -leh­ti, joka tunnetaan nykyisin raikkaana ja värikkäänä Jees-lehtenä, on ollut merkittävä työväline lasten hengellisessä kasvatuksessa. Lehden siunauksellinen vaikutus kodeissa ja seurakunnissa on ol­lut ja on edelleen kiistaton. Internetin ja sosiaalisen median käyt­tö on kuitenkin tullut viime vuosina osaksi lasten elämäntapaa ja vaikuttanut myös lastenlehden tilaajamäärien laskuun. Nyt ollaan tilanteessa, jossa lehden kustantaminen ei ole enää taloudellisesti kannattavaa, ja Aikamedia joutuu harkitsemaan sen julkaisemis­ta jatkossa.

 

Mielestämme kristillisellä lastenlehdellä on kuitenkin edelleen paikkansa lapsiperheissä ja seurakuntien työssä. Jos siihen yhdis­tetään Raamatun sisältöä myös digitaalisessa muodossa, lehti entisestään vahvistaa lasten oppimista ja hengellistä kasvua.

 

Sielujemme vihollinen haluaa mielellään es­tää elävän kristillisen uskon ja hengellisen pe­rinnön siirtämisen nousevalle sukupolvelle. Siksi kaikkien kristittyjen vanhempien ja kas­vattajien tulisi tuntea ‒ ehkä enemmän kuin koskaan ennen ‒ vastuunsa lasten kristillisestä kasvatuksesta. Nehemian kehotus aikansa is­raelilaisille taistella ”poikienne, tyttärienne ja kotienne puolesta” (Neh. 4:8) on kuin taiste­luhuuto Jumalan sydämeltä meille tähän päi­vään.

 

Uskomme, että lasten Jees-lehti, tulevai­suudessa myös verkkosisältöineen, voi olla toimiva työväline lasten hengellisessä kasva­tuksessa. Aikamedia on parhaillaan etsimäs­sä uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -avauksia kannattavalle lastenlehden julkaisulle. Samalla haluamme haas­taa kaikkia lukijoita rukoilemaan ja toimimaan käytännössä sen hyväksi, että kristillinen lastenlehti voisi säilyä vapaakristillisel­lä kentällä.

 

Rohkaisemme niin vanhempia kuin isovanhempiakin tilaa­maan Jees-lehteä lapsille ja lastenlapsille tai ryhtymään Jees-kummiksi (katso s. 17). Turvatkaamme avoin tie Jeesuksen yhteyteen kasvavalle sukupolvelle myös lastenlehden kautta.

 

 

Lasten kristillisen kasvatuksen puolesta vedoten

 

Petri Mäkilä

Ristin Voitto

Päivi Isoaho

Jees

 

 

sekä emerituspäätoimittajat

 

Leevi Launonen

Markku Sandberg

Heimo Enbuska

Tiipi Jokinen

Kaj Aalto

Tapani Sopanen

Tapio Sopanen

Juhani Kuosmanen

Onni Haapala

Valtter Luoto
5/2019

UutisetMonet työpaikkojen ongelmat johtuvat perustehtävän hämärtymisestä, asiantuntija sanoo.
PääkirjoitusHelluntailiikkeessä perinteisesti arvostettu lasten parissa tehtävää työtä. Siihen on panostettu niin kodeissa kuin seurakunnissakin. Jeesuksen sanat ”Sal­likaa lasten tulla minun tyköni” o...
UutisetSatoja vapaaehtoisia ja yli tuhat kastettua muutamassa vuodessa. Maahanmuuttajista on tullut keskeinen osa seurakunta-arkea.
UutisetRukous ja paasto pakottivat seurakuntalaiset pois takkahuoneesta.
UutisetSuomalaisessa yhteiskunnas­sa on meneillään kokonaisvaltai­nen seksuaaliajattelun muutos. Sukupuolikäsitteen hämärtämi­nen lainsäädännössä, mediassa ja kasvatuksessa, kaikkien seksu­aalisuht...
UutisetSuomen pienin helluntaiseura­kunta, kolmijäseninen Tammijär­ven helluntaiseurakunta on pal­kannut työntekijäkseen Markus Vilpposen.

Vilpponen teki pastorin sijai­suutta...
UutisetIdullaan oleva turkkilainen seurakunta odottaa suomalaisten tukea.
UutisetSosiologit ovat tutkineet syitä Hillsongin ja sen musiikin maail­manlaajuiseen suosioon. Austra­liassa vuonna 1983 Brian ja Bob­bie Houstonin perustama lii­ke vaikuttaa muun muassa New York...
KolumniMonta monituista talvea sitten olimme ystävän kanssa laskette­lemassa. Keli oli kohdallaan, lumi pöllysi ja meillä oli hauskaa. Joko sillä tai jollakin muulla reissulla kävimme myös metsässä...
MuutMaahanmuuttajat muuttavat usein myös Suomen sisällä.
ArtikkelitTämän kysymyksen ratkaisevat pastorit omalta kohdaltaan vii­koittain. Mikä on teologisen tietä­myksen, Raamatun tuntemisen ja niin sanotun spiritualiteetin, Hen­gen vaikutuksen ja ohjauksen...
PikavisiittiVantaalle asettunut Martti Laiti on asunut työnsä vuoksi eri puolilla maailmaa.
MielipideTammikuun 30. päivä tulee jo­kaisen palkatun helluntaiseura­kunnan työntekijän sähköpos­tiin linkki työhyvinvointikyse­lyyn. Kyselyn tuloksia käytetään Helsingin yliopiston käytännölli­sen t...
MuutOlli Heleniuksen musiikilliseen uraan on mahtunut niin haastavia kuin hienojakin aikoja. Artisti on edelleen kutsumuksensa ytimessä.
MielipideSeksuaalinen ahdis­telu, häirintä ja hy­väksikäyttö ovat ää­rettömän vakavia il­miöitä. Erityisesti lapsiin kohdistuvina. Niillä on pit­källe aikuisuuteen ulottuvia vai­kutuksia mielenterve...
MuutTyöhuoneessa on tv-kameroita, valoja ja niiden jalkoja sekä tietokoneen näytöllä
meneillään uusimman haastatteluohjelman leikkaaminen.
Jees-lehti projektilehdeksi
Jees-lehti projektilehdeksi
Priorisointi kannattaa
Lapsityö luupin alle
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!