Lauantai 11. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Elli, Noora, Nelli, Eleonoora, Eleonora, Nora, Leonora, Elli, Ellinor
Julkaistu 9.3.2018 15:20

Olemissuunnitelma

Monissa johtajuuskoulutuksissa on väitetty, että jos haluamme työstämme erilaisia tuloksia kuin olemme saaneet, meidän täy­tyy tehdä jotakin eri tavalla kuin olemme tehneet.

 

On totta, että toiminnan tapoja ja kulttuurisia ilmaisumuotoja täytyy jatkuvasti päivittää, jotta voisimme saavuttaa jokaisen uu­den sukupolven evankeliumilla. Paavali kirjoitti vavahduttavan kehotuksen korinttilaisille: ”Kirkastakaa siis Jumala ruumiissan­ne.” Tämä viittaa siihen, että ajantasaistaminen itsessään ei vielä riitä. Sen rinnalle – tai jopa sen perustaksi – tarvitaan Kristuksen seuraajien sisäistä muutosta. On tilanteita, joissa tekeminen on oikeaa ja ajanmukaista, mutta tekijöiden täytyy muuttua, jotta Jumala voisi antaa heille siunauksensa.

 

Korinttilaisten oleminen mursi pohjaa heidän tekemiseltään. Heillä oli suuria muutostarpeita: moraalittomuutta, ahneut­ta, riitoja ja alkoholin väärinkäyttöä. Paavali antoi heille olemis­suunnitelman tavoitteeksi kasvun kohti Jeesuksen kaltaisuutta. Päämääränä oli, että kaikki, mitä he ovat ja miten he elävät, tuot­taisi kunniaa Jumalalle.

 

Jeesus on hedelmällisen kristillisen elämän ja palvelun ainoa mahdollinen perustus. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Jumalan kestävä siunaus voi laskeutua vain sen ylle, mitä Jeesuksesta on tullut meissä näkyväksi. Niin nöy­ryyttävää kuin se meille onkin, Jumala luottaa meissä asu­vaan Jeesukseen paljon enemmän kuin meihin.

 

Sisäisen kasvun ja muutoksen yhtenä avaimena toimii lähei­nen yhteys Pyhän Hengen kanssa. Turmeltunut luontomme ja Pyhä Henki käyvät kaksintaistelua sisimpämme hallintavallas­ta. Monille on yllättävää, että Pyhän Hengen voimakas vaikutus nostaa usein turmeltuneen luontomme piirteitä näkyviin, koska vanha luonto ei halua päästää irti vallastaan. Pyhän Hengen tar­koituksena on kuitenkin antaa jokaiselle näkyviin nousseelle tur­meltuneisuutemme muodolle kuolinisku.

 

Pyhä Henki muovaa Jeesuksen seuraajista yhteisöllistä Juma­lan temppeliä. Kristuksessa rakennumme yhdessä muiden kans­sa Jumalan asumukseksi Hengessä. Sisäinen kasvu todentuu kasvussa yhteyteen, sillä Jumala asuu omiensa ihmissuhteissa.

 

Osa meidän olemisemme ongelmista voi johtua siitä, että elä­mämme omistajuuskysymystä ei ole kunnolla ratkaistu. Jos Jeesus ei ole selkeästi omistajamme, olemme turmeltuneen luontomme, olosuhteiden ja vihollisen heittopusseja.

 

”Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne” on olemis­suunnitelman tavoite. Yhteys Pyhän Hengen kanssa ja elämän omistajuuden pysyvä luovuttaminen Jee­sukselle ovat kestävän muutoksen työkaluja.

 

 

Pekka Havupalo


Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan johtaja.Jaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!