Keskiviikko 8. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Turo, Turkka, Tor, Tore, Tora
Julkaistu 11.2.2019 00:00

Median valta

Dentsu Aegis Network julkaisi vuoden 2018 loppupuolella tie­dot, kuinka suomalaisten mediankäyttö on muuttunut kahden viimeisen vuoden aikana. Kuluttajatutkimus osoitti, että ihmis­ten ajankäyttö mobiililaitteiden parissa on kasvanut kahdessa vuodessa huimat 87 prosenttia. Silmiinpistävää on myös se, että mobiilin käyttö on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Kasvun ta­kana arvioidaan olevan muun muassa laitteiden hyvä saatavuus ja se, että mobiilinetti toimii entistä paremmin.

 

Aika, jonka suomalainen viettää sosiaalisessa mediassa, on kasvanut kahdessa vuodessa 52 prosenttia ollen nyt keskimää­rin neljä tuntia ja 43 minuuttia päivässä. Somesta on tullut tekijä, joka kulkee mukana koko ajan ja on merkittävä osa aikamme ih­misen elämää.

 

Markkinatutkija Kantar TNS:n suorittamassa tutkimukses­sa paljastuu, että keskivertosuomalaisten käyttämä kokonaisai­ka eri medioiden parissa oli vuonna 2017 jo noin kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Liikkuvaa kuvaa ja erilaisia nettipalveluja käytetään entistä enemmän, koska kuluttaja voi nyt ai­kaisempaa paremmin päättää, minkä ohjelmatarjon­nan katsoo ja milloin media-annoksensa haukkaa.

 

Vaikka perinteinen radio ja televisio ovat toistaisek­si pitäneet hyvin pintansa, muutos tapahtuu nopeasti, koska alle 30-vuotiaiden nuorten mediakäyttäytymi­nen painottuu entistä vahvemmin netin eri käyttö­kohteisiin.

 

Eri tutkimukset paljastavat myös somen raadollisen puolen. Kun erääseen tutkimukseen osallistuvilta kysyttiin, kuinka moni oli havainnut sosiaalisessa mediassa vihamielisiä viestejä, joilla hyökättiin yksittäisiä henkilöitä tai ihmisryhmiä vastaan, noin 40 prosentilla vastaajista oli havaintoja tällaisesta.

 

Valitettavaa on, että myös kristittyjen käyttämillä keskustelu­foorumeilla mustamaalataan toisia kristittyjä ja käyttäydytään epäasiallisesti. Pelikentän laidalta on helppo huudella törkeyksiä niille, jotka ovat asettaneet oman puutteellisen elämänsä palvele­maan Jumalaa ja lähimmäisiään.

 

Median mahdin lisääntyessä on selvää, että jos haluamme ta­voittaa aikalaisiamme, meidän täytyy olla hereillä ja panostaa sellaisiin sisältöihin ja kanaviin, jotka koskettavat ihmisiä. On syytä myös pyytää Jumalalta sitä armoa, että osaisimme käyttäy­tyä kristillisesti sosiaalisen median eri foorumeilla. Elämä Kris­tuksen kirjeenä jatkuu silloinkin, kun avaamme tietokoneen tai kännykän.

 

Rukoillaan kaikille kristillisille mediavaikuttajille vii­sautta ja johdatusta monien haasteiden mutta myös mah­dollisuuksien keskelle.

 

 

Niilo Närhi


Kirjoittaja on Avainmedia Lähetysjärjestö ry:n toiminnanjohtaja.Jaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!