Torstai 2. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Maria, Mari, Maija, Meeri, Maaria, Marika, Maiju, Maikki, Kukka-Maaria, Maria, Marika, Maja, Maj, Mary
Julkaistu 1.6.2018 15:36

Luottamus oikeusvaltioon horjuu

Helluntaiseurakuntiin on tullut kolmen viime vuoden aika­na turvapaikanhakijoita, jotka ovat halunneet kääntyä kristityik­si. Monet heistä ovat liittyneet myös seurakuntien jäseniksi ja tulleet osaksi hengellistä yhteisöä. Heidät on opittu tuntemaan ja heidän elämänmuutoksensa on todettu aidoksi.

 

Suureksi huolenaiheeksi on kuitenkin noussut se, että seura­kuntiimme on alkanut tulla uutisia kielteisistä oleskelulupapää­töksistä ja kristittyjen turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista muun muassa Irakiin, Iraniin ja Afganistaniin. Migrin ja hallin­to-oikeuden perusteluissa näkyy usein suuri tietämättömyys helluntaiseurakuntien uskonkäsityksestä, käytänteistä ja us­koontuloprosessista. Vakavin havainto liittyy siihen, ettei seu­rakunnan pastoreiden lausuntoja ole useinkaan huomioitu tai niille ei ole annettu sitä painoarvoa, joka niille kuuluu oman uskonnon ja seurakunnan asiantuntemuksen pe­rusteella.

 

Seurakuntiimme on vuosien aikana liittynyt runsaas­ti maahanmuuttajia, heidän joukossaan myös is­lamin uskosta kääntyneitä. Tämä ilmiö on tuttu muissakin maissa. Helluntaiseurakuntien etu ei kuitenkaan ole, että seurakuntaamme liittyi­si joku vääristä motiiveista – puhumattakaan siitä, että hän ei olisi aidosti kääntynyt. Myös­kään hallitsematon maahanmuutto ei ole ke­nenkään etu.

 

Nyt kuitenkin aidoilta seurakuntiemme jäseniltä kielletään kristillinen identiteet­ti ja oman uskon harjoittaminen. Sen lisäksi, että usein oma perhe ja suku ovat jo heidät hylänneet kääntymyksen vuoksi, Suomen valtio lähettää heitä kuolemanvaaraan.

 

Ilmiö on vakava. Monet seurakunnissamme aktiivisesti maa­hanmuuttotyötä tekevät ovat olleet suorastaan järkyttyneitä Suomen viranomaisten toiminnasta ja päätöksistä. Luottamus maamme oikeusjärjestelmään horjuu, kun aidosti kristittyjä lähe­tetään vainotuiksi ja uusiin pakomatkoihin, pahimmillaan jopa kuolemaan.

 

Emme pysty enää luottamaan Migrin asiantuntemukseen us­kontoasioissa, emmekä oikeusjärjestelmään, joka vahvistaa näin kestämättömät päätökset. Olemme valitettavasti kulkemas­sa suuntaan, jossa suomalaisten luottamus viranomais­ten toimintaan sekä oikeusvaltion kykyyn taata ihmisten perusoikeuksien toteutuminen ovat koetuksella. Koem­me myös, että helluntailiike hengellisenä yhteisönä on uhattuna.

 

On syytä vedota Juha Sipilän johtamaan hal­litukseen, että turvapaikanhakijoiden perus­oikeudet uskonnolliseen vakaumukseen turvattaisiin päätöksenteossa. Kristitty­jen on tärkeä vedota myös oman alueensa kansanedustajiin riippumatta heidän puo­luetaustastaan, jotta tämä parhaillaan käyn­nissä oleva vääryys saataisiin korjattua.

 

Ja esirukoilijoilla on aihetta ravistella tai­vasta Suomen ja kaikkien täältä turvaa ha­keneiden puolesta.

 

 

Mika Yrjölä

Kirjoittaja on Suomen Helluntaikirkon johtaja.Jaa
Ennen puhuttiin liikaa, nyt asiasta vaietaan – Sanoma Jeesuksen paluusta tärkeä
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!