Perjantai 23. lokakuuta.
Nimipäivää viettää Severi, Severin, Sören
Julkaistu 25.8.2016 00:00

Kristitty – ainutlaatuinen vaikuttaja

.Kesä on ollut seurakunnan liikkeellelähdön aikaa. Evankeliumi on tavoittanut tuhansia suomalaisia. Sadat ihmiset ovat antaneet luvan rukoilla puolestaan. Rukousaiheet ovat liittyneet uskoon tulemiseen, parantumiseen ja muihin henkilökohtaisiin asioihin.

Rukous ei kuitenkaan ole lähetyskäskyn päätavoite, sen enempää kuin evankeliointi itsessään. Lähetyskäskyn tähtäimenä on Jeesuksen opetuslapseksi tuleminen ja siinä kasvaminen.

Lähetyskäskyn toteutumista arvioidaan ja kehitetään usein seurakuntien työmuotojen ja tapahtumien kautta. Uusille toimintamalleille ja nosteessa oleville vierailijoille etsitään tilaa niin seurakunnan kalenterista kuin taloudestakin. Tässä toimintatavassa on riskinsä. Tapahtumakeskeisyys passivoi ja johtaa helposti lähetystehtävän ulkoistamiseen. Lisäksi se, mikä toimii jossain, ei automaattisesti toimi kaikkialla muualla.

Tavoittavassa työssä on kysymys koko seurakuntaa osallistavasta sekä paikallisesti toimivasta kokonaisuudesta. Menestyneissä toimintamalleissa tärkein työ on tehty taustalla jo paljon varsinaista tapahtumaa aiemmin.

Tavoittavan seurakuntatyön kehittämisessä unohtuu helposti tärkein voimavara: kristittyjen ystävyyssuhteet. Tutkimusten mukaan vaikuttavin tekijä evankeliumin vastaanottamiselle on perheenjäsenen tai ystävän antama hengellinen heräte. Ruotsalainen Leif Svensson viittaa kirjassaan Den växande församlingen (Kasvava seurakunta) tutkimukseen, jonka mukaan 70 prosenttia vapaakristillisten seurakuntien jäsenistä on saanut ensikontaktin evankeliumiin henkilökohtaisen ihmissuhteen kautta. Samansuuntaisia tuloksia voi löytää muistakin tutkimuksista.

Hyvää tutkimusmateriaalia aiheesta tarjoaa myös laadukas ja monipuolinen Hyvä Sanoma -lehti. Useimpien lehden haastattelemien henkilöiden uskoontulossa merkittävin tekijä on ollut se, että joku perheenjäsen tai ystävä on rukoillut heidän puolestaan, kertonut uskostaan, tilannut heille lehden ja kutsunut heidät mukaansa seurakuntaan. Tavoittavien työmuotojen ja hyvin valmisteltujen evankelioimiskampanjoiden ohella seurakunnassa kannattaa siis käyttää aikaa ja voimavaroja uskovien opettamiseen ja rohkaisemiseen.

Jokainen on tärkeä ja ainutlaatuinen vaikuttaja oman elämänsä kautta. Samanlaiseen vaikuttamiseen ei kykene yksikään seurakunnan evankelistoista, pastoreista tai vanhimmista eikä mikään hienoista työmuodoista tai evankelioimiskampanjoista.

Tavoittava seurakuntatyö kannattaa pitää yksinkertaisena ja koko seurakunnan asiana. Seurakunnan kasvu ry:n Usko ja Suomi 2008 -raporttia lainaten: ”Eloa on paljon ja työntekijöitä riittävästi. Rukoillaan elon Herraa lähettämään työntekijät pelloilleen.”


Janne Lahti

Kirjoittaja on Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja.Jaa
Yritykset tilaavat Kultalyhdettä – Edessä on korona-ajan joulu, jonka moni vanhus voi joutua viettämään yksin
Åström konsertoi platinalevyn merkeissä
Ihmissuhdeongelmiin haetaan apua 
Risto Huvila: Israel solmii diplomaattisuhteita – jännitteet ennallaan?
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!