Maanantai 18. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Laura
Julkaistu 23.10.2020 13:22

Eri oksilla samassa puussa

2000-luvulle tultaessa helluntailiikkeen kulttuurin muuttuessa  moniäänisyyskin on lisääntynyt eikä paluuta 50 vuoden takaiseen opilliseenkaan yhtenäiskulttuuriin enää ole.

Muuttuva toimintaympäristö on näkynyt myös Ristin Voitto -lehden sivuilla vaikkakin lehden perustehtävä ja sanoma on pysynyt samana. Lehti on aina heijastanut helluntailiikkeen kunkin ajan tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia mutta samalla pyrkinyt oman perustehtävänsä puitteissa viestimään ja vaikuttamaan positiivisella ja jumalisella tavalla.

 

Uuden sukupolven kasvaessa ja ottaessa lisääntyvästi vastuuta liikkeessämme, on ollut selvästi havaittavissa erilaisten, joskus liikkeemme perinteistä poikkeavien teologisten näkökulmien esiinnousua. Miten uusiin ajatuksiin ja teologisiin käsityksiin tulisi suhtautua? Keskustelu on joka tapauksessa jo käynnissä, eikä sen sammuttaminen johda mihinkään hyvään tai ole edes mahdollista. Tässä Ristin Voittokin pyrkii olemaan mukana rakentavalla ja siunaavalla tavalla.

 

Kesällä lehden keskiaukemalla julkaistiin ensimmäinen Eri oksilla -palsta, tosin vielä ilman asianmukaista vinjettiä. Aiheena oli Jeesuksen toinen tulemuksen yksi- tai kaksiosaisuus. Numerossa 41 palstalla keskusteltiin Raamatun maa-aluetta koskevista lupauksista Israelille. Molemmista kysymyksistä on liikkeemme sisällä jo laajasti vaihtelevia mutta kuitenkin ajateltuja ja Raamatun sanaan pohjautuvia tulkintoja.

 

Eri oksilla -palsta pyrkii tuomaan näkyviin sitä tulkinnallista keskustelua, jota liikkeemme sisällä käydään erilaisista teologisista näkemyksistä. Kaikesta ei lehtemme sivuilla kuitenkaan keskustella. Uskomme keskeiset ydinasiat, jotka löytyvät vaikkapa apostolisesta uskontunnustuksesta ja Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohdista, ovat ainakin nykyiselle toimitukselle kyseenalaistamattomia. Niitä heijastavat erityisesti lehden pääkirjoitukset, opetukset ja myös uutisointi.

 

Sen sijaan astetta kehällisemmistä asioista, joissa näkemykset vaihtelevat, keskustelua voidaan käydä. Siksi jatkossakin aika ajoin, rakentavalla ja kunnioittavalla tavalla, Eri oksilla -palstalla nostetaan esiin jokin teologiaan tai uskonelämään liittyvä teema, jossa perinteinen näkemys kohtaa haastajan.

 

Tätä ei pitäisi nähdä uhkana vaan pikemminkin mahdollisuutena rakentavaan pohdintaan, ymmärryksen vahvistamiseen ja tarvittaessa nöyrästi myös näkemyksien korjaamiseen. 
Ristin Voitto rohkaiseekin lukijoitaan rakentavaan vuoropuheluun, jossa asiat perusteellaan huolellisesti ja raamatullisesti ilman asiatonta vastapuolen leimaamista ja demonisointia. Onhan kyseessä veli tai sisar Herrassa, joka saattaa olla eri oksalla mutta kuitenkin samassa puussa.

 

 

Petri MäkiläJaa
Salon helluntaiseurakunnassa joulukuussa kahdesti noin 150 tarvitsijan ruokajono – korona mutkistanut jakelua
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
Joulun hyvä uutinen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!