Armotahtinen elämä

Nykyisen työelämän kiihkeä rytmi yhdistettynä sosiaalisen median viriketulvaan on johtanut siihen, että monet elävät päiväs­tä toiseen ilman aikataulumarginaaleja ja ovat kroonisesti alilevänneitä.

 

Alun perin työ oli yksi ensimmäisistä siunauksista, jonka ra­kastava Jumala antoi ihmisille. Työn tekeminen on palkitsevaa. Aikaansaannokset tuottavat mielihyvää. Työ tarjoaa elannon mut­ta luo myös turvallisuuden tunnetta ja vahvistaa itsetuntoa.

 

Jumala ei kuitenkaan luonut ihmistä työskentelemään tauot­ta. Siksi Jumala mallinsi ihmiselle levon periaatteen lepäämällä itse luomisen seitsemäntenä päivänä, joka oli ihmisen ensimmäi­nen elinpäivä. Ihmisen työn tuli virrata levosta käsin. Jumala näki viikoittaisen lepopäivän periaatteen niin tärkeäksi, että hän myö­hemmin sisällytti sen kymmeneen käskyyn. Käskyjen tarkoituk­sena oli suojata yksilön ja yhteisön elämää sekä muovata kulttuu­ri ja kansa, jonka kautta Jeesus aikanaan saapuisi maan päälle.

 

Jeesuksen seuraajina meitä ei ole kutsuttu täyttämään lain ja käskyjen kirjainta. Sen sijaan me kunnioitamme niitä ikuisia periaatteita, jotka sisältyvät Jumalan sa­naan. Lakihenkisyys rakastaa systeemiä. Jumala puo­lestaan rakastaa ihmistä. Jeesuksen omien sanojen mukaan Jumala loi lepopäivän ihmistä varten, rakkau­desta häneen.

 

Lepopäivä on eri asia kuin vapaapäivä. Sen tarkoituksena on ladata ihmisen sisäisiä akkuja ennen kaikkea hengellisesti mutta myös fyysisesti, emotio­naalisesti ja henkisesti. Lepo- ja virkistyspäivän pitäminen on us­kon askel, joka edellyttää luottamusta siihen, että Jumala voimaut­taa meidät saamaan aikaan kuudessa päivässä kaiken sen, mitä hän on kutsunut meidät tekemään kunkin viikon aikana.

 

Lepopäivän pitäminen auttaa meitä huomaamaan, että elan­tomme todellinen lähde on Jumalan siunaus. Se avaa ymmärrys­tämme käsittämään, että Jumalan suunnitelmat etenevät silloin­kin, kun me lepäämme. Se uudistaa energiaamme ja näkyämme seuraavaa viikkoa varten. Se antaa meille mahdollisuuden keskit­tyä Jumalaan ja läheisiimme.

 

Yliväsynyt kristitty on usein myös voimaton kristitty. Levon puute kovettaa sydäntä, turruttaa myötätuntoa, kuurouttaa kor­via Jumalan puheelle ja sokeuttaa näkemästä ihmisiä, joita Jumala haluaisi kohdata meidän elämämme kautta. Väsyneinä ajaudum­me myös helposti tekemään asioita, jotka edistävät väsymystäm­me ja hidastavat toipumistamme.

 

Viikoittainen lepo- ja virkistyspäivä on pitkälti unohdet­tu Jumalan lahja. Kuitenkin juuri se on avain armotahti­seen elämään, joka on siunaukseksi meille itsellemme, lä­heisillemme ja Jumalan valtakunnalle.

 

 

Pekka Havupalo

 

Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan johtava pastori.
7/2020

UutisetIslamista kääntyneillä on monissa Lähi-idän maissa vaikeuksia löytää seurakuntayhteys, sillä heitä pidetään turvallisuusriskinä.
PääkirjoitusNykyisen työelämän kiihkeä rytmi yhdistettynä sosiaalisen median viriketulvaan on johtanut siihen, että monet elävät päiväs­tä toiseen ilman aikataulumarginaaleja ja ovat kroonisesti alilevä...
UutisetVanha rahankeräyslaki hyvästeltiin pienen seurakunnan saamilla rikostuomioilla.
UutisetTapahtumassa esiteltiin uusia työkaluja nuorisotyöhön.
UutisetThaimaa on buddhalainen maa, jossa kristinusko on hitaasti saanut jalansijaa. Näin on vieläkin monin pakoin.
KolumniMikä on minun syyni olla helluntailainen? Entä sinun? Näiden ky­symysten äärelle johdatteli Mika Yrjölän kolumni Ristin Voitos­sa lokakuussa 2019.

En itse ole toisen ta...
ArtikkelitHelluntaikirkon eettis-opil­linen toimikunta valmiste­lee Helluntaikirkon hallituksel­le oppiin ja etiikkaan liittyviä kannanottoja ja selvityksiä. Vii­me vuosina on esimerkiksi tar­kennettu...
ArtikkelitAikansa tähtisaarnaajan elämä osoitti, että Jumala voi tehdä suuria vielä senkin jälkeen, kun kaikki tuntuu inhimillisesti menetetyltä. Yhdessä asiassa Niilo Yli-Vainio toimii jälkipolville varoittava...
PikavisiittiJulia Vuorinen on kokenut välilä olevansa enemmän amerikkalainen kuin suomalainen.
MielipideVuonna 1987 Mai­ja-Liisa Kangastie (nykyisin Noppa) ja minä ystävystyimme. Olin silloin opiskelemassa Alajärvellä, jossa Maija-Liisa asui. Ai­van pikkutytöstä asti olin ihaillut Kristoforos...
Auttaja välttää romahduksen, jos hän pitää huolta itsestään
Yassir Eric auttaa entisiä muslimeja
”Toimivan idean synnyttäminen ei ole helppoa”
Jumalan tie olikin erilainen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!