Torstai 9. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Elias, Eelis, Eljas, Elias, Elis, Eliel
Julkaistu 12.2.2020 10:38

Armotahtinen elämä

Nykyisen työelämän kiihkeä rytmi yhdistettynä sosiaalisen median viriketulvaan on johtanut siihen, että monet elävät päiväs­tä toiseen ilman aikataulumarginaaleja ja ovat kroonisesti alilevänneitä.

 

Alun perin työ oli yksi ensimmäisistä siunauksista, jonka ra­kastava Jumala antoi ihmisille. Työn tekeminen on palkitsevaa. Aikaansaannokset tuottavat mielihyvää. Työ tarjoaa elannon mut­ta luo myös turvallisuuden tunnetta ja vahvistaa itsetuntoa.

 

Jumala ei kuitenkaan luonut ihmistä työskentelemään tauot­ta. Siksi Jumala mallinsi ihmiselle levon periaatteen lepäämällä itse luomisen seitsemäntenä päivänä, joka oli ihmisen ensimmäi­nen elinpäivä. Ihmisen työn tuli virrata levosta käsin. Jumala näki viikoittaisen lepopäivän periaatteen niin tärkeäksi, että hän myö­hemmin sisällytti sen kymmeneen käskyyn. Käskyjen tarkoituk­sena oli suojata yksilön ja yhteisön elämää sekä muovata kulttuu­ri ja kansa, jonka kautta Jeesus aikanaan saapuisi maan päälle.

 

Jeesuksen seuraajina meitä ei ole kutsuttu täyttämään lain ja käskyjen kirjainta. Sen sijaan me kunnioitamme niitä ikuisia periaatteita, jotka sisältyvät Jumalan sa­naan. Lakihenkisyys rakastaa systeemiä. Jumala puo­lestaan rakastaa ihmistä. Jeesuksen omien sanojen mukaan Jumala loi lepopäivän ihmistä varten, rakkau­desta häneen.

 

Lepopäivä on eri asia kuin vapaapäivä. Sen tarkoituksena on ladata ihmisen sisäisiä akkuja ennen kaikkea hengellisesti mutta myös fyysisesti, emotio­naalisesti ja henkisesti. Lepo- ja virkistyspäivän pitäminen on us­kon askel, joka edellyttää luottamusta siihen, että Jumala voimaut­taa meidät saamaan aikaan kuudessa päivässä kaiken sen, mitä hän on kutsunut meidät tekemään kunkin viikon aikana.

 

Lepopäivän pitäminen auttaa meitä huomaamaan, että elan­tomme todellinen lähde on Jumalan siunaus. Se avaa ymmärrys­tämme käsittämään, että Jumalan suunnitelmat etenevät silloin­kin, kun me lepäämme. Se uudistaa energiaamme ja näkyämme seuraavaa viikkoa varten. Se antaa meille mahdollisuuden keskit­tyä Jumalaan ja läheisiimme.

 

Yliväsynyt kristitty on usein myös voimaton kristitty. Levon puute kovettaa sydäntä, turruttaa myötätuntoa, kuurouttaa kor­via Jumalan puheelle ja sokeuttaa näkemästä ihmisiä, joita Jumala haluaisi kohdata meidän elämämme kautta. Väsyneinä ajaudum­me myös helposti tekemään asioita, jotka edistävät väsymystäm­me ja hidastavat toipumistamme.

 

Viikoittainen lepo- ja virkistyspäivä on pitkälti unohdet­tu Jumalan lahja. Kuitenkin juuri se on avain armotahti­seen elämään, joka on siunaukseksi meille itsellemme, lä­heisillemme ja Jumalan valtakunnalle.

 

 

Pekka Havupalo

 

Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan johtava pastori.Jaa
Eväät elämään -lipaskeräys siirtyy syksyyn – somessa kampanja näkyy jo keväällä
Pohjoissaamen raamatunkäännös huomioitiin - Tuomas Maggalle kunniamerkki
Ulla Dahlen: Kysy Jumalalta, mitä hän ajattelee suhteestasi häneen
Ville Kalaniemi: Ratkaisukeskeisyyttä osoittelun tilalle
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!