Ajat ja rajat murroksessa

”Elämme murroskautta”, totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheessaan. Tällä hän tarkoitti sekä Venä­jän, Kiinan ja Yhdysvaltojen muuttuvia suhteita että ääriliikkeitä, jotka murentavat edustuksellista demokratiaa Euroopassa. Myös toimittaja Helena Petäistö, viitatessaan Brexitiin ja eurovaalei­hin, kutsuu vuotta 2019 vaaran vuodeksi, jolloin on ”pelättävä pa­hinta ja toivottava parasta”.

 

Apostoli Paavali julisti Ateenan Areiopagilla, että Jumala on säätänyt ihmisille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Il­maistessaan aikaa, Paavali käyttää sanaa ”kairos”, joka merkit­see oikeaa ja otollista aikaa. Kohtalonkysymys on, kuinka ihmiset, kansakunnat ja myös seurakunnat suhtautuvat niille annettuun kairos-aikaan. Kylmän sodan jälkeinen ajanjakso on ollut Euroopan kansoille erityisen siunauk­sen aikaa. Ajat kuitenkin muuttuvat, ja myös rajat voivat liikkua.

 

Millainen on Suomen ja Helluntaiherätyk­sen tulevaisuus? Maamme rajat ovat sotien jäl­keen säilyneet ennallaan, mutta viime vuosien maahanmuuttoaalto on koetellut rajoja etenkin henkisellä puolella. Eniten rajat tuntuvat nyt liik­kuvan sananvapauden alueella sitä kaventavaan suuntaan. Helluntaiherätys on kuitenkin saanut nauttia uskonnonvapauden suomasta mahdol­lisuudesta vaikuttaa suomalaisessa yhteiskun­nassa jo yli 100 vuoden ajan.

 

Viime vuonna IK-opiston tekemän tutkimuksen mukaan noin puolet helluntaiseurakunnista uskoo kasvavansa tai säilyvänsä pääosin ennallaan. Toinen puoli uskoo pienenevänsä ja osa jopa lakkaavansa olemasta vuoteen 2030 mennessä. Tällainen tulevai­suusennuste ei voi olla heijastumatta myös herätysliikkeen järjes­töjen toimintaan.

 

Ajan ymmärtäminen on tärkeää, ja siitä esimerkkinä Raamattu mainitsee Daavidin aikaiset isaskarilaiset, jotka ymmärsivät oman aikansa ja käsittivät, mitä Israelin oli tuolloin tehtävä. Jeesus itki Jerusalemia, joka ei tuntenut omaa etsikkoaikaansa.

 

Ymmärrämmekö me oman aikamme? Areiopagin pu­heessaan Paavali muistutti ihmisille annettujen määrä­aikojen ja rajojen perimmäisestä tarkoituksesta: että he etsisivät Jumalaa. Niin seurakunnissa kuin järjestöissä meidän tulee löytää uudelleen rukouksen tie.

 

Meidän tulee myös uudistua ajattelu- ja toi­mintatavoissamme. Aikamme tarjoaa edelleen ainutlaatuisia mahdollisuuksia ta­voittaa ihmisiä, jos tartumme tilaisuuk­siin viisaasti. Meidän on osattava tulla ulos hengellisistä poteroistamme ja elää kuin Jeesus, ihmisenä ihmisten joukossa, ja samalla rohkeasti uskottava, että saam­me ajan tullen niittää, jos emme väsy.

 

 

Marko Halttunen


Kirjoittaja on Keuruun helluntaiseurakunnan johtava pastori ja Ison Kirjan konferenssikeskuksen johtaja.
6/2019

UutisetUlla Järvilehto nosti niin aborttilain kuin Israelin kohtelunkin julkiseen keskusteluun.
Pääkirjoitus”Elämme murroskautta”, totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheessaan. Tällä hän tarkoitti sekä Venä­jän, Kiinan ja Yhdysvaltojen muuttuvia suhteita että ääriliikkeitä, jotka mu...
Miten onTässä lehdessä uutisoidaan Englan­nin anglikaanikirkon arkipiispan Justin Welbyn kielillä puhumisesta ja asian saa­masta mediahuomiosta.

Brittein saarilla toimii myös u...
UutisetSuosiotaan lisäävä avoin ehtoollinen ei lisää kasteelle haluavien määrää. Myös pienenevät ikäluokat tarjoavat luonnollisen osaselityksen laskusuuntaukselle.
UutisetArkkipiispan armolahjakommentit havainnollistavat karismaattisuuden leviämistä anglikaanisuudessa.
KolumniTammikuinen terroristihyökkäys hotelliin Kenian Nairobissa puhuttaa edelleen. Kotikatumme varrella tapahtuneen iskun seurauksena 21 kenialaista menetti henkensä. Ikävää oli myös se, että hyö...
UutisetNuoria tavoittaneen rock-seurakunnan meno on vuosien aikana rauhoittunut, mutta
seurakunnan sydän sykkii yhä kadonneiden löytämiselle.
ArtikkelitKristilliset arvot ovat eettisen diakoniatyön perusta. Työssä si­toudutaan kristilliseen ihmiskä­sitykseen, joka sisältää ajatukset luomisesta ja lunastuksesta. Jo­kaista ihmistä kunnioitet...
Raamatun äärelläJeesus opetti kutsumaan Jumalaa rukouksessa Isäksi. Sitten ihmisen ja Jumalan väliin tuli etäisyys.
PikavisiittiMinna Pollari suunnittelee lukevansa tänä vuonna yhden kirjan viikossa.
UutisetRukous nousee rukoilijan suhteesta Jumalaan, konferenssissa todettiin.
UutisetAikamedia Oy:n yhtiökoko­us päätti ylimääräisessä yhtiöko-kouksessa lauantaina 26. tammikuuta toteuttaa maksullisen suun­natun osakeannin, jossa lasketaan liikkeelle enintään 1 600 kappa­letta uusi...
MielipideTapio Lehtonen kirjoitti Ristin Voitto-lehdessä (51–52/2018) ot­sikolla Viimeinen päivä, Herran päivä. Hän mukaansa lopunajan suuret tapahtumat tapahtuisivat tämän maailmanajan viimeise­nä p...
MielipideSain sydämelleni kehottaa arvoi­saa toimitusta miettimään, miten Ristin Voitto voisi vieläkin enem­män edistää Raamatun lukemista ja siihen innostamista lukijakun­nan keskuudessa. On ilolla...
MielipideRistin Voitto-leh­dessä (3/2019) pohdittiin, onko yhteiskristillisen ajattelun yleisty­minen syypää us­kovien kasteen vä­henemiseen. Totean heti alkuun, että olen luterilainen, Evankelis-luterilaise...
Viestikapulan vaihtajat
Intialaiset kiittävät lähetyssaarnaajia
”Kulttuurierot tuovat  tuplasti ongelmia ja hyvää”
Sairaalapappi on läsnä ilon ja kaipauksen hetkellä
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!