Keskiviikko 2. joulukuuta.
Nimipäivää viettää Anelma, Unelma, Beata, Beatrice
Julkaistu 4.2.2019 11:32

Ajat ja rajat murroksessa

”Elämme murroskautta”, totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheessaan. Tällä hän tarkoitti sekä Venä­jän, Kiinan ja Yhdysvaltojen muuttuvia suhteita että ääriliikkeitä, jotka murentavat edustuksellista demokratiaa Euroopassa. Myös toimittaja Helena Petäistö, viitatessaan Brexitiin ja eurovaalei­hin, kutsuu vuotta 2019 vaaran vuodeksi, jolloin on ”pelättävä pa­hinta ja toivottava parasta”.

 

Apostoli Paavali julisti Ateenan Areiopagilla, että Jumala on säätänyt ihmisille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Il­maistessaan aikaa, Paavali käyttää sanaa ”kairos”, joka merkit­see oikeaa ja otollista aikaa. Kohtalonkysymys on, kuinka ihmiset, kansakunnat ja myös seurakunnat suhtautuvat niille annettuun kairos-aikaan. Kylmän sodan jälkeinen ajanjakso on ollut Euroopan kansoille erityisen siunauk­sen aikaa. Ajat kuitenkin muuttuvat, ja myös rajat voivat liikkua.

 

Millainen on Suomen ja Helluntaiherätyk­sen tulevaisuus? Maamme rajat ovat sotien jäl­keen säilyneet ennallaan, mutta viime vuosien maahanmuuttoaalto on koetellut rajoja etenkin henkisellä puolella. Eniten rajat tuntuvat nyt liik­kuvan sananvapauden alueella sitä kaventavaan suuntaan. Helluntaiherätys on kuitenkin saanut nauttia uskonnonvapauden suomasta mahdol­lisuudesta vaikuttaa suomalaisessa yhteiskun­nassa jo yli 100 vuoden ajan.

 

Viime vuonna IK-opiston tekemän tutkimuksen mukaan noin puolet helluntaiseurakunnista uskoo kasvavansa tai säilyvänsä pääosin ennallaan. Toinen puoli uskoo pienenevänsä ja osa jopa lakkaavansa olemasta vuoteen 2030 mennessä. Tällainen tulevai­suusennuste ei voi olla heijastumatta myös herätysliikkeen järjes­töjen toimintaan.

 

Ajan ymmärtäminen on tärkeää, ja siitä esimerkkinä Raamattu mainitsee Daavidin aikaiset isaskarilaiset, jotka ymmärsivät oman aikansa ja käsittivät, mitä Israelin oli tuolloin tehtävä. Jeesus itki Jerusalemia, joka ei tuntenut omaa etsikkoaikaansa.

 

Ymmärrämmekö me oman aikamme? Areiopagin pu­heessaan Paavali muistutti ihmisille annettujen määrä­aikojen ja rajojen perimmäisestä tarkoituksesta: että he etsisivät Jumalaa. Niin seurakunnissa kuin järjestöissä meidän tulee löytää uudelleen rukouksen tie.

 

Meidän tulee myös uudistua ajattelu- ja toi­mintatavoissamme. Aikamme tarjoaa edelleen ainutlaatuisia mahdollisuuksia ta­voittaa ihmisiä, jos tartumme tilaisuuk­siin viisaasti. Meidän on osattava tulla ulos hengellisistä poteroistamme ja elää kuin Jeesus, ihmisenä ihmisten joukossa, ja samalla rohkeasti uskottava, että saam­me ajan tullen niittää, jos emme väsy.

 

 

Marko Halttunen


Kirjoittaja on Keuruun helluntaiseurakunnan johtava pastori ja Ison Kirjan konferenssikeskuksen johtaja.Jaa
Ugandalainen sheikki menetti poikansa uskonsa vuoksi
”Leirien merkitys vammaiselle nuorelle suuri”
Mariia ja Jüri Aro-Panula: Lasten muutto kotoa herättää iloa ja ikävää
Jumalan äänen kuulemista oppimassa 
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!