Voisiko parantuminen osua sinun elinpiiriisi?

Kuva: ShutterstockMies oli menossa hakemaan vaimoaan töistä. Vaimon työkaveri tuli juuri ulos liikkeestä. ”Rukoile [hänen] puolestaan, että hän paranee”, kuului Pyhän Hengen kehotus. Mies kysyi lupaa rukoukseen. Asiakkaiden kulkiessa ohitse he rukoilivat parantumista kilpirauhassairaudesta. Muutaman viikon päästä lihasvoiman palautuminen oli jo selkeästi havaittavissa. Lääkärien veriarvotutkimukset todistivat vuodenkin päästä Jeesuksen parantavasta voimasta.

Jumalalla on voima ja valta parantaa. Yksi hänen nimistänsä onkin Herra sinun Parantajasi.1 Jeesus paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.2 Apostoli Matteuksen sanavalinnat ovat mielenkiintoisia. Halvaantuneiden, kuurojen ja sokeiden parantamisen ohella Jeesus paransi bakteeri- ja virusperäisiä sairauksia. Hän paransi myös iän ja kulumisen mukana tulleita vaivoja ja raihnautta sekä kivuliaita hermostollisia sairauksia.

Jeesus parantaa vielä tänäkin päivänä. Iäkäs hämeenlinnalainen uskova kärsi jatkuvasta unettomuudesta. Lääkärit olivat kokeilleet useita eri pillereitä, mutta mikään ei auttanut. Jatkuvan valveillaolon uuvuttama sisar pyysi rukousta puolestansa. Rukoilija innoittui Hengen vaikutuksesta kohdistamaan rukouksensa aivoissa sijaitsevan nukahtamisrefleksin parantumiseen.

Kahden viikon kuluttua sisar otti yhteyttä. Hän oli nukkunut ensimmäisenä yönä 12 ja puoli tuntia ja sitä seuraavina öinä noin kahdeksaa tuntia. Vielä vuodenkin päästä sukulaiset todistivat hänen olevan terve vaivastansa.

Moninaiset parantumisen tavat

Jeesuksen parantamistoiminta oli moninaista. Osa ihmisistä parantui heti, osa huomasi parantuneensa ollessaan matkalla terveystarkastukseen, ja osan Jeesus paransi vaiheittain prosessin tavoin.3 Joskus parantumiseen liittyi usko, käskysana, rukous tai jokin toiminta.

Jeesus sanoi tekevänsä Isänsä tekoja. Tämänkaltaiset ihmeteot olivat todiste Jeesuksen jumaluudesta ja ylösnousemuksesta.4 Jeesus on Jumalan lähettämä Messias ja Pelastaja. Jeesuksen mukaan myös uskovat tulevat tekemään samoja ja suurempiakin tekoja hänen nimissään.5 Jeesus tekee nuo teot uskovien rukoillessa.

Uskosta osaton varusmies parani tinnituksesta jonottaessaan kuulontarkastukseen, kun toinen varusmies rukoili hänen puolestansa Tuusulassa. ”En ole ikinä kuullut näin hyvin”, hän totesi tultuaan kuulontarkastuksesta loistavin tuloksin.

Nuoret rukoilivat toistensa puolesta Mikkelissä. Yhden tytön kasvot olivat turvoksissa ja punaisina allergisesta reaktiosta. Parantumista rukoillut poika välitti Hengen sanoman ”Mene veden ääreen ja pese kasvosi.” Tyttö pesi kasvonsa viereisen lammen rannassa ja parantui välittömästi, kuten evankeliumin kertomuksessa.6 Vesi ei ollut auttanut aikaisemmin, mutta nyt Jumala toimi näin. Asianomainen henkilö on pysynyt terveenä.

Eräs prosessinomainen paraneminen alkoi eräässä kotikokouksessa Helsingissä. Nelivuotiaan pojan puolesta rukoiltiin. Rukoilija välitti pojan vanhemmille tiedon sanat: ”Kuukauden kuluttua tapahtuu jotakin.” Äiti ja poika olivat lääkärintarkastuksessa kuukauden kuluttua. ”Poikanne paranee liian nopeasti. Tämä ei ole lääketieteellisesti mahdollista”, totesi lääkäri äidille testituloksista.

Toinen esimerkki asteittaisesta parantumisesta voisi olla klaukkalalainen mies, jonka oireet vähenivät kerta kerralta vanhinten rukoillessa hänen puolestansa kokouksissa useamman kuukauden aikana.

Todistus Jeesuksesta

Julistaessaan evankeliumia apostolit muistuttivat, että Jumala todisti Jeesuksesta voimallisilla teoilla, ihmeillä ja merkeillä.7 Kun sairaita parani vastauksena rukoukseen tai heidän kättensä kautta, he tunnustivat Jeesuksen olevan tekojen taustalla.8 Yhä tänäänkin parantumisihmeet liittyvät läheisesti evankeliumin julistamiseen, kätten päällepanoon ja uskonrukoukseen.9

Uskovan sisaren jalka oli pahasti turvoksissa ja lääkäri arveli syyksi kihtiä. Toinen uskova laski kätensä jalan päälle ”Jeesuksen nimessä”. Nainen palasi kotiin ja jalka parani. Hänen uskosta osaton miehensä totesi Jeesuksen parantaneen uskovan vaimonsa.

Yksi uskova kärsi pitkäaikaisesta huimaustaudista. Lääkärit eivät löytäneet apukeinoa vaivaan. Sairauslomalla oleva sisar kutsui seurakunnan vanhimmat kotiinsa Jaakobin kirjeen kehotuksen mukaisesti.10 He voitelivat sairaan öljyllä ja rukoilivat uskonrukouksen Jeesuksen nimessä. Seuraavana päivänä sisar oli jo parantunut ja palasi töihin. Työpaikan kahvitauoilla hän on saanut todistaa työtovereilleen Jeesuksesta. Parantumistodistus on ollut tälle hyvä lähtökohta.

Vanhinten rukousta käsittelevän raamatunkohdan asiayhteys on rohkaiseva. Se näyttää käsittelevän sekä fyysisiä että psyykkisiä sairauksia. Joku voi olla voimaton tai kykenemätön käyttämään jäseniään tai elimistössä on toiminnallinen häiriö. Toinen taas saattaa olla alakulon vallassa, masentunut ja vailla elämäniloa. Vantaalla koettiin erään kerran iloinen yllätys, kun Jumala paransi pitkään masennuksessa olleen uskovan.

Jaakobin mukaan syntien tunnustaminen ja rukous liittyvät parantumiseen joissakin tapauksissa.11 Tunnustaminen on omiaan varsinkin rukousyhteyden syntymiselle. Elämme syntiinlangenneessa maailmassa ja on totta, että sairaus tuli maailmaan lankeemuksen seurauksena. Sairaus ei kuitenkaan ole läheskään aina seurausta yksilön tai suvun synnistä tai vastuuttomista valinnoista.12

Armolahjat

Ensimmäisen Korinttilaiskirjeen armolahjaluettelossa puhutaan parantamisen tai terveeksi tekemisen armolahjoista. Lahja mainitaan monikkomuodossa kaikki kolme kertaa.13 Tämä korostanee parantumisen välittymistä tapaus kerrallaan. Jumala kykenee välittämään terveyden, joka kulloinkin tarvitaan. Tämä tulkinta korostaa Jumalan Hengen toimintaa lahjojen kautta.

Jeesuksen parantamistoiminnan monimuotoisuus näyttää tukevan ajatusta. Joissakin nykyisissä tapauksissa tiedon sanat – näkyinä, aistimuksina tai sanoina – liittyvät parantumiseen. Parantamisen armolahjojen toiminta ei ole aina samanlainen. Hengen lahjoilla palveleva on riippuvainen Hengen antamista vaikutteista tai innoituksesta. Toki kokemukset vaihtelevat ja toisilla lahjat tuntuvat toimivan hyvin suorasukaisesti ilman erityiskehotuksia.

Eräs eläkkeellä oleva sisar pyysi rukousta parantuakseen. Päivärukoushetken osanottajat laskivat kätensä hänen päälleen. Yksi rukoilijoista näki näyssä valkoisia verisuonia pään alueella ja rukoili sen mukaisesti. Sisar sai avun. Hän oli kärsinyt verisuonien kalkkeutumisesta. Toisessa tapauksessa opiskelija koki kehotusta käskeä opiskelukaverinsa päänsärkyä väistymään Jeesuksen nimessä. Päänsärky katosi välittömästi.

Parantuminen saattaa välittyä tiedon sanojen kautta toisinaan ilman viestintuojan kätten päällepanoa. Nummelassa kokoustilanteessa lausuttiin tiedon sanoissa naisen nimi ja syöpätyyppi. Asianomainen ei ollut paikalla mutta hänen ystävänsä vei viestin. Ystävä parani syövästä. Herra oli lähettänyt parantavan sanansa.14

Joensuussa kokouksessa lausuttu profetia kuvaili henkilökohtaisia asioita, mitä seurasi viesti ”Jumala parantaa sinun jalkasi”. Kuulijoiden joukossa oli mies, joka tunnisti itsensä profetiasta. Kotona hän koki ihmeparantumisen. Jalat tulivat kuntoon.

Toisessa kokouksessa nähtiin näky naisten juoksukengistä ja sanottiin Jumalan tahtovan parantaa naisen jalat. Kuulijat kertoivat asiasta naisten solukokoontumisessa ja rukoilivat puolimaratonille ilmoittautuneen naisen jalkavaivojen puolesta. Nainen parani ja juoksi ilman kipuja.

Eräässä jumalanpalveluksessa nähtiin näky toisen puolen keuhkosta. Kuulija tunnisti juuri oman keuhkonsa. Keuhko parani, samoin katosi häntä vaivannut astma.

Usko, rakkaus ja rukous

”Onko minulla tarpeeksi uskoa”, saattaa olla monia vaivaava kysymys. Välillä sairaalla on usko, välillä esirukoilijalla, toisinaan molemmilla, joskus sairaan läheisillä.15 On hyvä muistaa, että usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta.16 Myös rukous ja paasto vaikuttavat Herran voiman ilmenemiseen.17

Ihmisten epäusko näytti rajoittaneen Jeesuksen parantamistoimintaa, muttei pystynyt estämään sitä kokonaan.18 Jeesukselle näytti riittävän pienikin uskon kipinä. ”Minä uskon; auta minun epäuskoani”,19 parahti epätoivoinen isä, ja Jeesus paransi hänen poikansa. Armo, sääli ja rakkaus olivat ja ovat yhä parantumisen ytimessä.20


Viitteet:

1) 2. Moos 15:26. 2) Matt. 4:23–24; 9:35. 3) Mark. 8:22–25; 10:46–52; Luuk. 17:12–19. 4) Jes. 35:5–6;
42:7; Luuk. 4:18; Joh. 10:38; 14:10–11. 5) Joh. 14:12–14. 6) Joh. 9:7. 7) Ap. t. 2:22. 8) Ap. t. 3:16; 4:29–30. 9) Mark. 16:15–18; Ap. t. 3:16. 10) Jaak. 4:14–15. 11) Jaak. 5:15–16. 12) Joh. 9:3. 13) 1. Kor. 12:9, 28, 30. 14) Matt. 8:8; Luuk. 7:7. 15) Matt. 9:22–29; Mark. 2:1–12. 16) Room. 10:17. 17) Matt. 4; Mark. 9:29; Luuk. 4; 6:12, 16–19; Ap. t. 4:29–31. 18) Matt. 13:58; Mark. 6:5. 19) Mark. 9:24. 20) Matt. 14:14; 20:34; 1. Kor. 13.


Arjen koettelemuksia ja ihmeitä

Äitini parantuminen on itselleni ehkäpä rohkaisevin parantumistapaus. Se sattui vielä kotona asuessani ja rakensi myös äidin ja pojan välistä yhteyttä sekä uskoa Jumalan ihmeisiin tavallisen arjen keskellä. Muistan ahkeran ja palvelualttiin äitini aina lukiessani Simonin anopista, jonka Jeesus paransi kovasta kuumeesta.

Toinen tapaus liittyy esirukoukseen naapurini puolesta. MS-tautia sairastavalla yksinhuoltajaäidillä oli kaksi pientä poikaa. Rukoilimme vaimoni kanssa Jumalan apua, mihin naapurimme antoi luvan. Yksinäisyydessä lausutut rukoukset kantautuivat Jumalan sydämelle ja vaikuttivat seinän taakse. Jumala auttoi ja naapurimme pääsi takaisin töihin.

Olen kiitollinen niille monille väsymättömille esirukoilijoille, joiden rukoukset ovat palauttaneet oman terveyteni. Kiitän Jumalaa toimivasta sydämestä ja terveestä vatsasta sekä selästä, joka kestää juoksemisen.

Olen kiitollinen puhekyvystä ja sanamuistin palautumisesta. Lyötyäni pääni kovin pahoin kesällä 2014 pelkäsin, pystyisinkö enää palvelemaan. Sanoinkin Jumalalle, että ”Sinun pitää nyt auttaa”, kun en itse löytänyt sanoja. Pahoinvointikohtaukset ovat nyt kadonneet ja sanat löytyneet. Kuten Raamattu (Joh. 15:5) toteaa, ilman Jeesusta me emme voi mitään tehdä.


25/2016

UutisetIlmapiiri on avoin ja sanoma Jeesuksesta menee eteenpäin vankien kertoessa uskosta toisilleen.
PuheenaiheMilla Happonen alkoi auttaa Ugandan kaikkein köyhimpiä.
PikavisiittiTommi Hakkari, 37, ei enää itse tee videoita ja touhuile somessa. Nuotta.comissa sisältöä tuottavat nyt nuoremmat.

Lapsuuden haaveammattini oli ammattijääkiekkoilija tai liikunnanopettaja, kosk...
ArtikkelitEpäilysten, pettymysten ja tappioiden hetkellä kokemus kastetuksi tulemisesta muistuttaa uskovalle, että hänet on otettu Jeesuksen omaisuudeksi.
UutisetElokuvantekijä Mel Gibson valmistelee teokselleen The Passion of the Christ jatko-osaa, joka keskittyy Jeesuksen ylösnousemukseen. Elokuvan työstäminen on vasta alkumetreillä, ja sitä tekee Gibsonin l...
UutisetToissalauantainen hyväntekeväisyystapahtuma Cotton Day Tampereen helluntaiseurakunnassa toimi kahteen suuntaan. Tapahtumassa jaettiin ilmaiseksi käytettyjä vaatteita ja tarvikkeita lapsiperheille. Sam...
UutisetJohansson työskenteli pitkään muun muassa Ristin Voitto -lehdessä.
Miten onHelluntaiseurakuntien musiikki ry on osoittanut seurakunnille kannanoton, jossa se huolehtii yhteisöjen tämänhetkisestä musiikillisesta tarjonnasta.

Kannanotossa puhutaan helluntaiseurakuntien...
UutisetVanhimmistot voivat hakea työntekijöilleen valtakirjaa, joka vastaa entisajan suosituskirjettä.
UutisetLuterilaisen kirkon arkkipiispan käyttöön hankittu uusi Lexus-merkkinen henkilöauto puhuttaa Kotimaa24.fi-verkkolehdessä.

– Miksi kirkon johtoon kuuluvan henkilön pitää ajaa tämän tason työsuhd...
UutisetJyväskylässä järjestetty Tulisielu-konferenssi kokosi kesäkuun ensimmäiseksi viikoksi 170 nuorta aikuista yhteen. Konferenssissa eri opettajat käsittelivät hengellisen johtajuuden ja palvelun kysymyks...
UutisetJyväskylän ja Durhamin yliopistojen tutkimuksen mukaan varttuneet suomalaiset ovat musiikillisesti mollikansaa. Mitä enemmän ikävuosia, sitä useammin ihminen kokee surumielisen musiikin lohdulliseksi...
UutisetSveitsin Winterthurissa etsittiin Pyhän Hengen voimaa ja sytyttiin evankelioinnista.
UutisetBrittipastori Mark Woods arvioi Christian Todayn kolumnissaan hengellistä nykymusiikkia. ”Siinä ei ole kyse Jumalasta vaan meistä – [se on] hyvältä tuntuvaa puppua, joka toimisi popmusiikkina, jos vai...
UutisetFloridalainen pienen kehitysvammaisen tyttären äiti Courtney Baker kirjoitti hiljattain koskettavan kirjeen häntä odotusaikana hoitaneelle lääkärille, joka suositteli heille raskauden keskeyttämistä l...
MielipideRistin Voitossa on kerrottu paljon Pyhän Hengen toiminnasta, ja se on ollut rohkaisevaa. Minäkin haluan kertoa omasta kokemuksestani.

Olin kauan sitten Turussa juhannusjuhlilla. Siellä sain kok...
MielipideOlen lukenut kiitollisin mielin saamaani palautetta Ristin Voiton artikkelisarjasta (RV 16–18/2016), jossa käsittelin Suomen helluntaiherätyksen jäsenmäärän kehitystä. Kiitos kaikille, jotka ovat anta...
MielipideHelluntaiseurakuntien seuraavilla Syyspäivillä käsittelyyn tuleva aihe naisen asemasta ja palvelutehtävistä seurakunnassa on herättänyt paljon keskustelua ja mielipidekirjoituksia myös Ristin Voittoon...
MielipideOnko helluntaiseurakunnilla virallista kantaa siihen, voiko avopari olla seurakunnan jäsen, jolle moitteen sijaan annetaankin siunaus? Entä sallitaanko jatkuva juopottelu, ilman, että siitä annetaan e...
MielipideTunnen suurta velvollisuutta kirjoittaa aiheesta, joka on vaivannut minua jo viime vuoden ajan. Tätä aihetta sivuttiinkin jo Ristin Voiton teemanumerossa (RV 21).

Seurakunta on minulle rakas ja...
KolumniAvasin ystävämme kodissa sanomalehden. Kyseisen aamun uutistarjonnasta mielenkiintoni herätti kolme erilaista mutta myös yhtäläisyyksiä sisältävää juttua.

Ensimmäinen teksti käsitteli vanhemmuu...
ArtikkelitParantumisihmeet todistavat Jeesuksesta ja osoittavat Jumalan myötätuntoa kärsiviä kohtaan.
MuutPäivi Rinne: Nauru pidentää isää – Tuokiokuvia Seppo Rajamäen elämästä. Aikamedia 2016, 224 sivua.

Kirja tuntuu tuhdilta ja mukavalta kädessä. Kannen kuvassa on kirjan nimen mittainen mies kuva...
MuistolleIltayön tunteina 25.5.2016 taivaan sotajoukot olivat jo jyristelemässä vaunuineen ja tulomatkalla, kun väsynyt matkaaja, saarnaaja Arthur Kukkula henkäisi viimeisen henkäyksensä. Tämä tapahtui kello 2...
UutisetVoimanostaja Sami Nieminen tavoittelee maailmanmestaruutta juhannuspäivänä. Yli vuoden työ huipentuu yhdeksään suoritukseen.
PääkirjoitusHarveneva joukko suomalaisia taitaa muistaa, että vaikka juhannus on alun perin pakanallinen juhla, se on saanut nimensä Johannes Kastajasta. Keskikesän valon juhlaa vietetään kristillisissä kirkoissa...
UutisetIson Kirjan Fifteen-leiriläiset opiskelivat uskonasioita siellä, missä Jeesus maan päällä ollessaan kulki.
MuutMerja Saarni (toim.): Orjuus tänään – Näkökulmia ihmiskauppaan. Aikamedia, 2016. Sid. 160 sivua.

Merja Saarni on toimittamallaan teoksella lähtenyt purjehtimaan vähäisesti kolutuille väylille...
MuutPiritta Poutala: Särjetyn korjaat. Prisma, 2015.

Digipack vihkoineen näyttäytyy harmonisena ja tyylikkäänä, myös varsin naisellisena: solistin kuvia on riittävästi. Levy siis jatkaa laulajakesk...
UutisetKonferenssin historiikin kirjoittaja Tapio Sopanen painottaa, että ulkoisia puitteita tärkeämpää on edelleen tapahtuman hengellinen sisältö.
MuutElina Rautio: Minun paikkani. Tarinoita kutsumuksesta ja sen löytämisestä. Päivä Oy, 2016. Sid. 203 sivua.

Elina Rautio kuvaa kirjassaan Minun paikkani jokaisen kristityn elämään kuuluvaa kutsu...
”Leirien merkitys vammaiselle nuorelle suuri”
Mariia ja Jüri Aro-Panula: Lasten muutto kotoa herättää iloa ja ikävää
Jumalan äänen kuulemista oppimassa 
"Haluamme heidän tietävän, että he eivät ole yksin" – Uskoon tulleet muslimit tarvitsevat rukousta
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!