Keskiviikko 3. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Orvokki, Viola, Viola
Julkaistu 17.3.2016 06:00

Voiko seurakunta antaa turvapaikan?

Suomessa eletään aikaa, jolloin monet maahan tulleet turvapaikanhakijat saavat kielteisen päätöksen ja joutuvat poistumaan maasta. Joissakin tapauksissa kielteinen päätös saatetaan kokea eettisesti epäoikeudenmukaisena ja vääränä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun hakijalla on perusteltu pelko joutua uskonsa vuoksi vainotuksi omassa kotimaassaan, hänen perhe-elämäänsä kohdistuu vakava uhka tai turvapaikkaprosessi ei ole ollut oikeudenmukainen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on julkaissut Kirkko turvapaikkana -asiakirjan, jossa esitellään periaatteita tilanteisiin, jolloin kirkko voisi ottaa suojiinsa turvapaikanhakijoita. On mahdollista, että kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita tulee jatkossa myös helluntaiseurakuntien oville hakemaan suojaa. Silloin kysytään, tulisiko helluntailiikkeen toimia yhtenäisten periaatteiden pohjalta vai tekeekö jokainen helluntaiseurakunta päätöksensä itsenäisesti.

Oletteko kohdanneet vielä tätä Kirkko turvapaikkana -kysymystä, helluntailiikkeen neuvoa-antavien vanhinten puheenjohtaja Kauko Vehniäinen?

– Neuvoa-antaville vanhimmille on tullut pyyntö erään seurakunnan kautta ohjeistuksen laatimiseen helluntaiseurakunnille.

Pitäisikö helluntaiseurakunnilla olla mielestäsi yhteiset periaatteet ja käytäntö näissä tilanteissa?

– Pidän todella tärkeänä yhteisten periaatteiden ja käytäntöjen luomista, sillä on todennäköistä, että suojan etsijöitä ilmaantuu.

Aikovatko neuvoa-antavat vanhimmat ottaa kantaa Kirkko turvapaikkana -kysymykseen vai kuuluuko linjauksen tekeminen Suomen Helluntaikirkolle?

– Ovatko neuvoa-antavat juuri se oikea taho, joka ohjeistuksen lopulta laatii, siitä en ole vielä varma. Epävirallisena toimijana voimme toki delegoida tämän tehtävän esimerkiksi jollekin perustettavalle työryhmälle. Siinä voisivat olla edustettuina myös SVKN, Helluntaikirkko, Fida ja Avainmedia. Lisäksi työryhmässä pitäisi huomioida lakiasiantuntijuus.

– Neuvoa-antavat vanhimmat kokoontuvat yhteiseen tapaamiseen Evankelistakodille huhtikuussa. Silloin käsittelemme myös tätä turvapaikkakysymystä. Ja tähän liittyen otamme mielellämme vastaan toiveita ja ehdotuksia.

Jaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Aikamedian lehdet
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!