Tiistai 2. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Venla, Vendla
Julkaistu 24.3.2016 00:00

Uskontoa ja elämänkatsomustietoa ei yhdistetä

Uskonnon opetusta koskevassa Ristin Voiton uutisessa (RV 9) viitattiin neljän uskonnon lehtorin Ilkka-lehdessä 9.2.2016 julkaisemaan kirjoitukseen. Siinä väitettiin, että Etelä-Pohjanmaan maakunnallisessa opetussuunnitelmassa suunnitellaan uskonnon ja elämänkatsomustiedon yhdistämistä.

Tämä ei pidä paikkaansa. Oman katsomusaineen – uskonnon tai elämänkatsomustiedon – opiskelu jatkuu maakunnassa edelleen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Sen sijaan opetuksen käytännön järjestelyitä uudistetaan.

Uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus järjestetään syksystä 2016 alkaen Etelä-Pohjanmaalla osittain yhdessä ja osittain erikseen. Eri katsomusaineille yhteiset oppisisällöt on poimittu vuoden 2014 valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista. Niihin kuuluvat esimerkiksi etiikka, maailmanuskonnot ja uskonnottomuus. Nämä opetetaan kaikille oppilaille yhdessä.

Katsomukselliseen identiteettiin liittyvät sisällöt opetetaan kyseisille ryhmille ja oppilaille  erikseen käyttäen apuna normaaleja opetuksen eriyttämisen tapoja. Opetustapa poikkeaa totutusta, mutta jokainen oppilas opiskelee omaa katsomusainettaan ja arvioinnin perusteena ovat tämän katsomusaineen tavoitteet.

Opetussuunnitelmatyötä tekemään on kutsuttu kaikki maakunnan luokan- ja aineenopettajat. Työryhmään kuuluu uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajia sekä ala- että yläkoulusta. Työryhmässä on jäseniä niin evankelis-luterilaisesta kirkosta kuin Vapaakirkosta ja helluntailiikkeestäkin.

Maakunnallisen opetussuunnitelman laatimisen lisäksi evankelis-luterilaisen kirkon ja vapaakristillisten yhteisöjen kanssa on laadittu yhteistyösuunnitelma, jossa vahvistetaan kristillisen koulutyön vakiintuneet käytännöt.

Uudenlaiset ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta oppilaan oikeus oman uskonnon opetukseen turvataan myös tulevaisuudessa. Tarkoitus on lisätä vuoropuhelua katsomusten välillä oman ja toisten näkemysten tuntemisen syvenemiseksi. Maailmanajassa, jossa uskonnollinen ja katsomuksellinen kenttä muuttuu yhä moninaisemmaksi, tarvitaan dialogia enemmän kuin koskaan.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon maakunnallisen opetussuunnitelma-aineryhmän puolesta

Markus Finnilä
Leena Palo
Kati Nummensalo


Jaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Aikamedian lehdet
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!