Usko on lapsen paras turva

- Vaihdoin seurakuntatyöstä kustannusalalle, koska halusin olla vahvistamassa lapsityötä kirjallisen materiaalin kautta. Aiempi työkokemukseni antoi siihen vahvan pohjan, Päivi Isoaho sanoo.

Ennen kustannusalalle siirtymistään Jees- ja Verso-lehtien päätoimittaja Päi­vi Isoaho työskenteli lapsi- ja perhe­työn pastorina Jyväskylän helluntaiseu­rakunnassa.

 

– Olin toiminut 13-vuotiaasta asti ohjaajana py­häkoulussa sekä lastentapahtumissa ja -leireillä. Unelmani toteutui, kun pääsin aikuisena teke­mään kokoaikaista Jumalan valtakunnan työ­tä lasten parissa, Isoaho kertoo.

 

– Lapsi- ja perhetyön pastorina halusin olla organisoija ja vapaaehtoisten johtaja, sillä siten työ pääsi laajentumaan. Lisäk­si oli antoisaa olla mukana perheiden elämässä seurakunnan kautta.

 

Isoahon mielestä yhteiskunta oli 2000-luvun alkuvuosina hyvin eri­lainen kuin nykyään. Silloin kristil­lisyys oli enemmän läsnä kodin ja seurakunnan ulkopuolella.

 

– Esimerkiksi koulussa ja päivä­kodissa oli rohkeutta rukoilla ja pi­tää muutenkin esillä hengellisiä asi­oita. Kristillisyys oli vielä luonnollinen osa elämää. Pieniä aavistuksia ilmapiirin muuttumisesta oli havaittavissa kymmenisen vuotta sitten.

 

 

Lasten maailma murroksessa

Uusi opetussuunnitelma ja uusi varhaiskas­vatussuunnitelma määrittävät ja ohjaavat koulussa ja päivähoidossa annettavaa ope­tusta.

 

– Ennen kristinusko oli pääuskonto, jota opetettiin ja jolla oli painoarvoa. Nykyään kristinusko on yksi uskonnoista, ja sitä opetetaan tasaveroisena muiden uskontojen ohella, Isoaho sa­noo.

 

– Lasten ja nuorten maailma on valtavan moniarvoistunut. Uskovien kotien lapset voivat kokea suurtakin hämmennys­tä siitä, miten eri tavalla kristillisistä arvoista ajatellaan muis­sa perheissä.

 

Nykyajan lapset ja nuoret elävät digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa, jonka kautta he saavat monenlaisia vaikutteita.

 

– Aiemmin pystyttiin paremmin valvomaan sitä, että lapsi ei liian varhain aikuistu tai saa käsiinsä aikuisten materiaalia. Nykyään puhelimella tai tietokoneella voi vahingossakin ajau­tua sellaisille sivuille, jotka eivät vielä kuulu omalle ikäryhmälle.

 

– On tärkeää, että lapsen ja aikuisen välillä säilyy luottamus ja hyvä keskustelusuhde. Silloin lapsi kertoo, missä hän on ollut, mitä tehnyt ja mitä kavereiden kanssa on tapahtunut, myös pe­laamisen ja muun digitoiminnan osalta.

 

 

Hengelliset tuotteet kasvun tukena

Lasten kristillinen kasvatus on siirtynyt aiempaa enemmän van­hempien ja seurakunnan vastuulle.

 

– Vanhempien on hyvä miettiä tapoja, joilla he haluavat vah­vistaa lapsensa hengellistä elämää, sillä lapsen usko ei kehity it­sestään. On tärkeää käydä perheenä seurakunnassa, josta hen­gellisen vahvistumisen lisäksi sekä lapset että vanhemmat voi­vat löytää ystäviä.

 

Paikallisseurakunnan lisäksi tukea kristilliseen kasvatukseen tarjoavat hengelliset kirjat, äänitteet ja lehdet.

 

– Jees-lehden kautta uskovien kotien lapset saavat kokemuk­sen siitä, että ympäri Suomea asuu muitakin lapsia, jotka rukoi­levat ja lukevat Raamattua. Lehdessä kerrotaan lapsen elämään liittyvistä arjen asioista, joihin yhdistyy mukavalla tavalla usko Jumalaan.

 

– Perheille suunnattu Verso-lehti puolestaan haluaa rohkais­ta vanhempia kasvatustehtävässä ja oman hengellisen elämän harjoittamisessa, päätoimittaja selvittää.

 

Päivi Isoaho haluaa rohkaista uskovia perheitä miettimään, voisivatko he tilata Jees-lehteä myös sukulaistensa ja naapurei­densa lapsille.

 

– Vaikka kristilliset arvot eivät olisikaan keskeisellä sijalla jos­sain perheessä, lehden tilaus voi silti olla tervetullut lahja. Tosi­asia on se, että yhteys Jumalaan on paras turva, jonka lapsi voi saada.

 

 

Heli Markkunen
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!