Torstai 4. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Toivo, Selim
Julkaistu 7.12.2018 00:00
Avustustyöntekijät kohtaavat Itä-Euroopan romaneja

Usko Jeesukseen antaa uuden näköalan

Pyhäkoulupäivän ateriahetki aloitetaan aina ruokarukouksella. Kuvat: Janne HarjukoskiHevoskärryt py­sähtyvät rän­sistyneen talon eteen. Talven tulo on tehnyt romanilähiön kadusta liejua. Kun ilma pakastuu ja mutaan painu­neet jäljet jäätyvät, tästä on vaikea mennä edes hevosella.

 

Ollaan bulgarialaisessa Sre­decin kaupungissa, ja paikalli­sen helluntaiseurakunnan pasto­ri Jordan Atanasov alkaa lappaa poikansa ja seurakunnan diako­nin kanssa puita kohti talon auen­nutta ovea. Helpottunut hymy nousee talossa asuvan romaniäi­din kasvoille. Ehkä tästäkin tal­vesta selvitään!

 

– Polttopuiden jakaminen on valtava todistus kristillisestä rak­kaudesta. Siinä usko näkyy tekoi­na yhteisössä. Koko kylä tietää, että nimenomaan seurakunta ja­kaa polttopuita, avustusmatkalle osallistunut Fidan Itä-Euroopan romanilähetystyön koordinaattori Janne Harjukoski kertoo.

 

Fida ja romanijärjestö Elämä ja Valo järjestävät tänä syksynä nel­jättä kertaa yhteisen Toivon kipi­nä -keräyksen Itä-Euroopan ro­manien hyväksi. Varoilla tuetaan muun muassa juuri Sredecissä tehtävää avustustyötä.

 

 

Euroopan köyhin kansanryhmä

Euroopan unionin selvityksen mukaan neljä viidestä EU:n alu­eella asuvasta romanista elää oman maansa köyhyysrajan alla. Kolmannes Euroopan romaneista elää ilman juoksevaa vettä ja joka kymmenes ilman sähköä. Niissä Balkanin maissa, jotka eivät kuu­lu EU:hun, tilanne on usein vielä pahempi. Itä-Euroopan romanit ovat Euroopan köyhimpiä asuk­kaita.

 

Syrjinnästä johtuva korkea työttömyysaste ajaa monet Itä- Euroopan romanit toivottomuu­den partaalle. Tunne siitä, ettei voi omilla tekemisillään vaikuttaa kohtaloonsa, on musertava. Osa jättää koko elämänsä ja perheen­sä ja lähtee etsimään parempaa tulevaisuutta ulkomailta. Liian monesti nämä ihmiset päätyvät vain rikollisjärjestöjen riistämiksi kerjääjiksi kaduille.

 

Romanien auttaminen heidän kotimaissaan on paras tapa eh­käistä kerjäämään päätymistä. Fida auttaa romaneja 11 Euroopan maassa, ympäri vuoden.

 

Sredecissä paikallinen seura­kunta jakaa perustamansa Toivon Lähde -järjestön kautta köyhim­mille perheille paitsi polttopuita myös ruoka-avustusta. Talojen lämmittämisessä Balkanin talves­sa on viime kädessä kyse henkiin­jäämisestä.

 

Puut ja ruoka hankitaan pai­kallisilta toimijoilta. Lisäksi ro­maneille viedään Suomesta lah­joituksina saatuja talvivaatteita ja -jalkineita. Myös ne tulevat tar­peeseen.

 

Avustusten jakamisessa ja muussa diakoniassa romaniyh­teisön jäseniä pyritään osallista­maan mahdollisimman laajasti. Sillä on tärkeä voimauttava mer­kitys, Harjukoski kertoo.

 

 


Lahjoitettavat polttopuut viedään romanilähiöön hevoskärryillä, sillä kapeilla ja huonokuntoisilla kujilla on vaikea liikkua autolla.


Sanoma vastaa epätoivoon

Lusikat kolisevat keittolautas­ten tyhjentyessä vauhdilla. Läm­min keitto maistuu leivän kanssa. Rukoushuoneen ruokasalin pöy­dän äärellä istuu kymmeniä lap­sia. He saavat seurakunnan tilois­sa ruokaa lauantain pyhäkoulu­päivän yhteydessä. Osallistujia on niin paljon, että heidän on tultava paikalle kahdessa ryhmässä, jotta kaikki mahtuvat sisään.

 

Pyhäkoulussa lapset kuulevat rakastavasta taivaan Isästä. Muka­na on lapsia myös perheistä, joi­den vanhemmat eivät vielä tun­ne Jeesusta. Osa vanhemmista on päässyt osalliseksi uskosta lasten­sa pyhäkoulussa käynnin kautta.

 

Lisäksi seurakunta järjestää las­tenleirejä. Ne tarjoavat romanilap­sille mahdollisuuden päästä käy­mään varsin eristyksissä elävien yhteisöjensä ulkopuolella.

 

– Leirillä näin Mustameren ensi kertaa, 8-vuotias Arsu-tyttö ker­too. Sredec sijaitsee noin 30 kilo­metrin päässä Mustanmeren ran­nikosta.

 

Myös romaniyhteisön van­hemmat ovat iloisia perheidensä saamasta avusta.

 

– Toivon, että lapseni uskovat Jeesukseen ja saavat hyvän kou­lutuksen sekä paremman tulevai­suuden, Arsun äiti Zoija sanoo.

 

Kaiken kurjuuden keskellä Itä- Euroopan romanien keskuudes­sa leviää herätys. Heikko asema yhteiskunnassa ja yleinen näkö­alattomuus saavat ihmiset kään­tymään Jumalan luokse, Janne Harjukoski kertoo.

 

– Sanoma Jeesuksesta vas­taa epätoivoon. Usko näyttää ai­van toisenlaisen puolen siitä, että minulla on elämä ja tulevaisuus: olen arvostettu, ja minusta väli­tetään.

 

 

Lisätietoja ja lahjoitusohjeet:

 

 

 

Benjamin Hokkanen / FidaJaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Aikamedian lehdet
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!